Ze spółek

Bednarz Ewa, Zbiejcik Maciej
04-01-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

BIURA MAKLERSKIE. W grudniu 1999 roku niekwestionowanym liderem spośród wszystkich brokerów działających warszawskiej giełdzie był CDM Pekao S.A. Z udziałem wynoszącym 14,6 proc. wszystkich obrotów na rynku akcji wyprzedził on znacznie DM BIG-BG (7,2 proc.) i DI BRE Banku (7,1 proc.). Jeszcze większą przewagę CDM osiągnął na rynku obligacji gdzie jego udział wzrósł do 21 proc. Dopiero daleko za nim z udziałem 8,7 proc. znalazł się COK BH. TF

BIELBAW. Spółka otrzymała informację od Józefa Gierowskiego, że jest posiadaczem 75 tys. akcji Bielbawu, co stanowi 5,17 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA.

BUDIMEX. W związku z wykreśleniem Unibudu z rejestru handlowego i podwyższeniem kapitału akcyjnego Budimexu, nastąpiło połączenie obu spółek. Kierownictwo Unibudu wystąpiło do zarządu giełdy o zawieszenie notowań spółki z dniem 17 stycznia 2000 roku. Fuzja obu spółek budowlanych nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Unibudu na Budimex w zamian za akcje, które zostaną wyemitowane akcjonariuszom bielskiej spółki. Za każde 7 posiadanych akcji Unibudu jego akcjonariusze otrzymają 5 akcji serii H Budimeksu. W wyniku połączenia kapitał akcyjny Budimexu zwiększy się o 7 mln 242 tys. 770 zł. Podwyższenie nastąpi przez emisję 1 mln 448 tys. 554 akcji zwykłych na okaziciela serii H o nominale 5 złotych każda, przeznaczonych dla akcjonariuszy Unibudu.

CENTROZAP. Spółka podpisała kontrakt na dostawę odlewów żeliwnych w 2000 roku do holenderskiej firmy LOVINK- TERBORG o wartości ponad 1,5 mln zł. Ponadto Centrozap zawarł umowę na dostawę odlewów aluminiowych z niemiecką firmą Kloth Senking Metallgiesserei GmbH. Suma tego kontraktu przekracza 3,6 mln zł.

ELEKTROMONTAŻ EXPORT. Spółka zależna Elektromontaż Wrocław podpisała kontrakt z AMK Kraków na wykonanie prac elektromontażowych w fabryce Pralek AMICA Wronki S.A. Wartość kontraktu wynosi ponad 1 mln zł.

ELEKTROMONTAŻ W-WA. Zarząd Elektromontaż Warszawa zawarł z Mostostalem Export umowę na kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych. Łączna wartość kontraktów podpisanych od 5 lipca 1999 roku do 3 stycznia 2000 roku wynosi ponad 8,5 mln zł.

INDYKPOL. Spółka przy współpracy z międzynarodową firmą konsultingową Impac rozpoczęła wdrażanie programu redukcji kosztów. Proces wdrożenia zostanie zakończony do końca 2000 roku, a planowany przez Indykpol i Impac poziom redukcji kosztów w 2001 roku powinien osiągnąć poziom 4 mln.

Spółka zawarła z PKO BP aneks do umowy kredytowej z dnia 12 grudnia 1997 roku na kwotę 5 mln złotych. Zgodnie z postanowieniami aneksu okres obowiązywania umowy kredytowej został przedłużony do 11 grudnia 2000 roku oraz zostały zmienione zasady naliczania i pobierania odsetek od kwoty kredytu.

KGHM. PZL Świdnik zamierzają sprzedać część akcji KGHM Polska Miedź, aby powiększyć swój kapitał obrotowy. W grudniu 1999 roku Ministerstwo Skarbu wniosło aportem do PZL Świdnik 5,2 miliona akcji KGHM wartych około 130 mln zł. Kłopoty finansowe, jakie przeżywa świdnickie przedsiębiorstwo zmuszają ją do sprzedaży części posiadanego pakietu akcji kombinatu.

KRAKBROKERS. Spółka zbyła 190 akcji imiennych stanowiących 75,4 proc. kapitału akcyjnego Małopolskiej Giełdy Towarowej za 587,1 tys. Nabywcą tego pakietu okazała się spółka Aldmor Chłodnia Roztocze. Zbyte akcje dają prawo do wykonywania z nich 60,51 proc. głosów na WZA.

MOSTOSTAL KRAKÓW. Spółka otrzymała zawiadomienie o zakupie przez Kredyt Bank pakietu akcji Mostostalu Kraków. Rozliczenie transakcji nastąpi 10 stycznia 2000 roku. W związku z tą inwestycją udział Kredyt Banku w kapitale akcyjnym krakowskiego Mostostalu wynosi 9,98 proc. Również tyle samo przysługuje mu głosów na WZA.

PERMEDIA. Sąd rejestrowy zarejestrował obniżenie kapitału akcyjnego Permedii o kwotę 147 tys. zł. do 1.955 tys. zł, poprzez umorzenie 147.000 akcji zwykłych, na okaziciela.

PKO/CREDIT SUISSE. Zawiesił pobieranie opłat za nabycie jednostek uczestnictwa typu C Funduszu Zrównoważonego do 31 marca 2000 roku. Dotychczasowa opłata wynosiła 2 proc. Wyniki funduszu porównywane z tradycyjnymi formami oszczędzania przynoszą dużo większe zyski. W ub. roku klienci funduszu uzyskali stopę zwrotu w wysokości 20,67 proc., a od początku działalności, czyli od 9 lipca 1997 roku ponad 35 proc.

Poprzednia promocja Funduszu Stabilnego Wzrostu spowodowała wzrost jego aktywów o 800 proc. Łączna wartość aktywów PKO/Credit Suisse wzrosła w 1999 roku o ok. 300 proc.

POLNORD. Kredyt Bank nabył 162 tys. akcji POLNORDU i za pośrednictwem Inwestycyjnego Domu Maklerskiego Kredyt Banku aktualnie posiada 162 tys. akcji POLNORD, co stanowi 9,42 proc. kapitału akcyjnego POLNORDU i tyle samo głosów na WZA.

POLIGRAFIA. Zarząd spółki otrzymał informacje od PKO BP o zbyciu znacznego pakietu akcji Poligrafii w ramach wezwania ogłoszonego przez Baring CEF Investments IV Limited. BKO BP zbył 222.114 akcji Poligrafii. Obecnie posiada 43.554 akcje, co stanowi 1,21 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA.

SKARBIEC. Do końca czerwca została przedłużona promocja funduszy bezpiecznych zarządzanych przez TFI Skarbiec. Promocja polega na zniesieniu opłat pobieranych przy kupowaniu jednostek uczestnictwa Skarbca-Kasa i Skarbca-Obligacja. Opłata ta wynosiła 0,5 proc. wpłacanych środków.

WISTIL.W wyniku wezwania na sprzedaż akcji spółki WISTIL, ogłoszonego przez Zakłady Porcelany Ćmielów inwestorzy złożyli zapisy na 126.555 akcji. W związku z tym stopa redukcji wyniosła 52,59 proc. EB, MZ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bednarz Ewa, Zbiejcik Maciej

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu