Ze spółek

Tadeusz Stasiuk
opublikowano: 21-11-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

APEXIM. Rada nadzorcza powołała z dniem 20 listopada Jerzego Karneya na stanowisko członka zarządu.

BIUROSYSTEM. NWZA, które odbędzie się 14 grudnia zadecyduje o zmianie nazwy na Invar & Biuro System w związku z połączeniem z Invar System. Akcjonariusze mają zadecydować również o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 413 310 akcji serii H o wartości nominalnej 5 zł każda. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 10,14 zł. Celem emisji tych akcji jest związanie ze spółką strategicznych menedżerów oraz kluczowych pracowników.

COMPUTERLAND. Spółka oraz podmiot zależny ComputerLand Zdrowie podpisały umowę z Biurem ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia na dostawę i wdrożenie aplikacji i usług dla 104 szpitali na terenie całego kraju. Przy realizacji projektu będzie pracować zespół 150 specjalistów Grupy ComputerLand. Wdrożą oni aplikacje: Ruch Chorych i Apteka. Wartość brutto umowy wynosi 18,8 mln zł.

ENERGOPOL. Podpisana została umowa z Pascal Polska, której przedmiotem jest wykonanie stanu surowego i konstrukcji murowanej w ramach inwestycji Centrum Handlowego GEANT Sosnowiec. Wynagrodzenie ustalono wstępnie na 6 mln zł netto.

KROSNO. NWZA spółki zwołane zostało na 20 grudnia, na którym akcjonariusze podejmą uchwały m.in. w sprawie umorzenia akcji.

ŁDA INVEST. W związku z otwarciem postępowania układowego wobec dłużnika Łódzkiej Drukarni Akcydensowej — Poligrafia emitent podjął uchwałę o utworzeniu rezerwy na należności w łącznej kwocie 6 190 636,32 zł, w tym rezerwa na należności długoterminowe wynosi 3 628 120,67 zł. Spółka ŁDA Poligrafia jest w stosunku do emitenta podmiotem powiązanym poprzez spółkę KONBIS, w której ŁDA INVEST posiada udziały.

NOVITA. Podmiot zależny, Novitex nabył 4 tys. akcji zwykłych na okaziciela emitenta, w tym 1 tys. akcji w cenie 14,05 zł za akcję i 3 tys. akcji w cenie 14,15 zł za akcję. Nabyty pakiet stanowi 0,1 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA. Novitex posiada obecnie 808 059 akcji Novity, co stanowi 20,80 proc. kapitału akcyjnego i tyle samo głosów na WZA.

Spółka otrzymała od swego największego odbiorcy zagranicznego potwierdzenie uzgodnienia dostaw włóknin technicznych w roku 2001 na łączną wartość 20,5 mln zł.

ODLEWNIE POLSKIE. Spółka objęła 100 udziałów po 500 zł za udział w spółce Zakład Odlewniczy Mystal z siedzibą w Myszkowie, co stanowi 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki i daje emitentowi taką samą ilość i udział procentowy głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Utworzenie spółki stanowi początek restrukturyzacji Grupy Odlewnie Polskie, polegającej na wydzieleniu podmiotów zgodnie z obszarem działalności. W związku z tym do nowo powstałej spółki zostanie wniesiona aportem zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Zakład Odlewniczy Mystal w Myszkowie.

OPTIMUS. Robert Konstanty złożył rezygnację z pełnionej funkcji wiceprezesa zarządu.

PEKAO SA. Bank zamierza objąć 49 proc. akcji w spółce Pioneer AM Company, należącej do Pioneer Investments, i stworzyć z niej nową spółkę zarządzającą aktywami. W skład nowej firmy wejdzie część CDM Banku Pekao SA, zajmująca się obecnie zarządzaniem aktywami. Kapitał własny nowej spółki będzie wynosił 3,6 mln zł.

SOFTBANK. Emitent otrzymał zaświadczenie wystawione przez Dom Maklerski Banku Zachodniego informujące o przeniesieniu własności 292 431 akcji Multinet na Softbank reprezentujących 35,012 proc. kapitału akcyjnego spółki Multinet. Aktualnie Softbank posiada 677 130 akcji reprezentujących 81,072 proc. kapitału akcyjnego Multinet.

Sawan, spółka zależna, jako lider konsorcjum podpisała umowę z PKO Bank Polski SA na kwotę netto 11,34 mln zł. Przedmiotem umowy jest wykonanie i wdrożenie w PKO BP SA systemu informacji zarządczej, opartego o hurtownię danych wraz z systemem sprawozdawczości obligatoryjnej do NBP. Realizację umowy przewidziano do końca 2001 r.

STALPRODUKT. W wyniku transakcji zawartej 15 listopada 2000 r., wzywający — Bogdan Celiński nabył 163 050 akcji imiennych uprzywilejowanych emitanta i posiada łącznie 607 501 akcji Stalproduktu.

TECHMEX. Zarząd wyznaczył dla akcji serii B i D spółki przedział cenowy od 39 zł do 46 zł za jedną akcję. Cena akcji zostanie ustalona 25 listopada. WST

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tadeusz Stasiuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ze spółek