Ze spółek

Maciej Zbiejcik
opublikowano: 12-09-2001, 00:00

Ze spółek

CENTROSTAL. Tradexpo Management Limited zawarł umowę z Centrostalem w zakresie współpracy handlowej kupna i sprzedaży wyrobów hutniczych. Zgodnie z umową, Centrostal zakupi wyroby hutnicze od Tradexpo Management Limited w celu dalszej sprzedaży. Umowa została zawarta na czas realizacji kontraktu. Szacowana łączna wartość towarów objętych umową wynosi około 1 mln USD.

ECHO. Echo Investment — Centrum Handlowe Pabianice (podmiot w 100 proc. zależny od Echo Investment) podpisała z Ahold Polska umowę najmu powierzchni handlowej w realizowanym Centrum Handlowym w Pabianicach. Umowa najmu została zawarta na okres 10 lat. Wartość umowy za najmu wynosi 10,5 mln DEM. Szacunkowa wartość świadczeń wynikających z podpisanej umowy najmu dla okresu 5 lat wynosi 5,2 mln DEM.

INSTALEXPORT. Została zawarta umowa z Hochtief AG-Aschaffenburg, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. Wartość kontraktu oszacowano na 6,85 mln zł.

KĘTY. Wartość transakcji z podmiotami zależnymi Grupy Kęty po raz kolejny przekroczyła równowartość kwoty 500 tys. euro. Łączna suma wzajemnych transakcji wyniosła 2,8 mln zł.

LENTEX. Spółka na sesji giełdowej 10 września 2001r. kupiła 1000 akcji własnych po cenie 16,50 zł za jeden walor. Nabyty pakiet stanowi 0,016 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA. Po powyższej transakcji Lentex posiada 37 277 akcji własnych, stanowiących 0,59 proc. kapitału akcyjnego i głosów na WZA.

MIESZKO. Po wczorajszym spotkaniu zarządów Mieszka i Jutrzenki zadecydowano, że decyzja o ewentualnej fuzji obu cukierniczychspółek zapadnie do końca tego miesiąca.

MILMET. Spółka zmieniła dotychczasowego sponsora emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych z Domu Maklerskiego BIG-BG na Dom Maklerski Banku Śląskiego.

NORDEA. Sąd Rejonowy w Gdańsku dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców nowej nazwy spółki BK Leasing na Nordea Finance Polska.

ORBIS. Do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 18 września 2001 r. uprawnionych jest 32 112 806 akcji, co stanowi 69,69 proc. wszystkich akcji Orbis.

PAGED. Na mocy podpisanej w dniu 4 września 2001r. warunkowej umowie sprzedaży, dokonano sprzedaży całości, tj. 28 604 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, posiadanych przez Paged w spółce Paged Zakład Drzewny w Konewce (podmiocie zależnym, w którym Paged posiadał 76,89 proc. udział w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu). Nabywcą udziałów jest osoba fizyczna Tadeusz Pytel, który nie jest w żaden sposób powiązany z emitentem lub osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta. Przedmiotowe udziały o wartości ewidencyjnej w księgach rachunkowych Pagedu na dzień 31sierpnia 2001r. wynoszącej 2 828 108 zł zostały sprzedane za kwotę 5000 zł. Warunkiem zrealizowania sprzedaży jest udzielenie przez radę nadzorczą Paged ZD w Konewce zgody na zbycie przedmiotowych udziałów oraz zapłacenie w terminie 5 dniu od otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunku — ceny wynikającej z umowy.

PEKPOL. Rada nadzorcza spółki wybrała Huberta Rutkiewicza na przewodniczącego RN. Zastępcą przewodniczącego rady został Michał Boni.

RELPOL. Zarząd spółki podpisał umowę sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Polon Relpol na rzecz Relpol Bis. Za zbyte udziały ustalono kwotę 400 tys. zł. Suma ta odpowiada wartości kapitałów własnych spółki Polon-Relpol. Wartość księgowa udziałów Plon-Relpol w księgach emitenta wynosiła 467 884 zł. Pomiędzy nabywającym i zbywającym występują powiązania kapitałowej.

PKN ORLEN. 11 września zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Gdańsku spółkę ORLEN Morena z siedzibą w Gdańsku. PKN Orlen objął w spółce 50,48 proc. udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10,5 mln zł. Przedmiotem działalności nowego przedsiębiorstwa jest sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw produkowanych przez emitenta. Spółka będzie pełnić rolę regionalnego operatora rynku na terenie północnej Polski.

SOFTBANK. Emitent otrzymał informację, że w dniu 5 września 2001 r. Bank Austria AG nabył pakiet akcji emitenta. Aktualnie Bank Austria AG posiada 936 716 akcji Softbank, co stanowi 5,43 proc. kapitału zakładowego Softbanku. Liczba głosów posiadanych przez Bank Austria AG na walnym zgromadzeniu emitenta wynosi 936 716, co stanowi 5,43 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów.

SZEPTEL. Rada Nadzorcza spółki odwołała Macieja Węża ze składu zarządu emitenta. ZM

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Maciej Zbiejcik

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Ze spółek