Znajdź unijny program na dofinansowanie firmy

opublikowano: 27-02-2012, 00:00

Przedsiębiorcy wciąż mogą uzyskać dofinansowanie, m.in. na szkolenia pracowników i działania eksportowe

Choć znaczna część unijnych pieniędzy dedykowanych sektorowi MSP została już wykorzystana, na tym, co pozostało, można zyskać.

— Dzięki dostępnym dofinansowaniom przedsiębiorstwa mogą wdrażać wynalazki, usprawniać komunikację z partnerami biznesowymi, a poprzez zakup nowoczesnych maszyn i stosowanie nowych technologii podnieść jakość świadczonych usług — mówi Monika Semenowicz, konsultantka ds. funduszy UE w ECDF. Tłumaczy, że rozszerzając działalność i wzbogacając ofertę stają się bardziej konkurencyjne na rynku.

Unijne pozostałości

W 2012 r. przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w konkursach: innowacyjny e-biznes (działanie 8.1) i informatyzacja usług (działania 8.2), prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

— W pierwszym przypadku do rozdysponowania pozostało blisko 432 mln zł w trzech konkursach. Najbliższy zostanie ogłoszony pod koniec marca — mówi Joanna Gilewska, zastępca dyrektora departamentu projektów europejskich w F5 Konsulting.

Tłumaczy, że z uzyskanych pieniędzy będzie można sfinansować przedsięwzięcia, których celem jest świadczenie innowacyjnych usług drogą elektroniczną. O dopłatę wysokości do 70 proc. wartości projektu mogą się starać mikro- i mali przedsiębiorcy. Na wsparcie komunikacji elektronicznej pomiędzy partnerami biznesowymi w ramach działania 8.2. przeznaczono prawie 1,2 mld zł. — Do 2 marca trwa nabór wniosków. Kolejne dwa zaplanowano na czerwiec i październik — mówi Monika Semenowicz.

Jak dodaje Tadeusz Góralski, prezes Quality All Development, ciągle można też uzyskać pieniądze na rozwój działalności eksportowej w ramach działania 6.1. „Paszport do eksportu”. W 2012 r. przewidziano 3 nabory. Do rozdysponowania będzie ponad 300 mln zł w każdym.

Na szkolenia

Przedsiębiorcy mogą starać się także o dofinansowanie projektów szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 8.1.1). Pieniądze można uzyskać na szkolenia ogólne i specjalistyczne oraz doradztwo dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw, m.in. w zakresie zarządzania, organizacji pracy i wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku. Jak tłumaczy Tadeusz Góralski, celem działania jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki. Joanna Gilewska wyjaśnia, że poziom dofinansowania w przypadku szkoleń ogólnych wynosi 70 proc. dla średnich i 80 proc. dla małych i mikroprzedsiębiorstw. W trzecim kwartale 2012 r. PARP ogłosi dwa nabory do programu na dofinansowanie szkoleń i doradztwa w MSP.

— Do rozdysponowania pozostało 312 mln zł — mówi Joanna Gilewska. Zaznacza, że z ubiegania się o wsparcie zostały wykluczone duże firmy.

— Pierwszy konkurs będzie dotyczył szkoleń z obszaru zarządzania (m.in. zarządzanie kryzysowe, strategiczne, finansowe, zasobami ludzkimi), drugi — rozwiązań proekologicznych (m.in. ekoinnowacji, audytu energetycznego, ekologicznego czy zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii) — mówi Joanna Gilewska.

Kapitał dla inwestora

Zainteresowanym dofinansowaniami dla projektów inwestycyjnych ekspercizalecają śledzenie harmonogramów konkursów, prowadzonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. — Najbliższe czekają nas, m.in. w województwach: wielkopolskim, lubuskim, opolskim, podlaskim i zachodniopomorskim — mówi Monika Semenowicz.

Tłumaczy, że obejmują one inwestycje w MSP w zakresie innowacji, rozwoju i nowych technologii, prowadzące do wdrożenia w firmach nowych lub udoskonalonych produktów.

— W województwie podlaskim będzie można otrzymać wsparcie na poziomie 6 mln zł — mówi Monika Semenowicz. Eksperci zaznaczają jednocześnie, że we wszystkich RPO dostępne są ponadto pieniądze na realizacje projektów polegających m.in. na badaniach przemysłowych, prowadzonych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorstwa, dzięki którym można uzyskać dofinansowanie m.in. na trwałą infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, które służą do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie. Dofinansowanie takich projektów wynosi od 60 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

UE stawia warunki

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyznawane są podmiotom z sektora MSP, prowadzącym działalność gospodarczą i posiadającym siedzibę na terytorium Polski. Poszczególne działania nakładają na przedsiębiorcę inne wymogi formalne. Uczestniczący w działaniu 8.2 musi np. posiadać co najmniej dwóch partnerów biznesowych, z którymi chce integrować system informatyczny.

— Im wnioskodawca dłużej współpracuje z danym partnerem, tym więcej punktów może uzyskać — mówi Monika Semenowicz. Eksperci podkreślają, że choć uzyskiwanie pieniędzy unijnych wiąże się z formalnościami, daje firmie dostęp do rozwiązań, na które wcześniej nie było jej stać ani mentalnie, ani finansowo. — Polscy menedżerowie otrzymują lekcję planowania strategicznego i choć bywa ona bolesna, to nie można jej nie docenić — podsumowuje Tadeusz Góralski.

432 mln zł Taką kwotą zostanie wsparty rozwój innowacyjnego e-biznesu w 2012 r. (działanie 8.1 w ramach POIG).

900 mln zł Tyle minimalnie otrzymają przedsiębiorcy na rozwój działalności eksportowej (działanie 6.1 w ramach POIG).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Gołasa

Polecane