1 stycznia wchodzi w życie ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie

26-12-2003, 10:22

PAP: 1 stycznia wchodzi w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jej zapisy dotyczą takich dziedzin, jak działalność charytatywna, ochrona zdrowia, promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa, wspomaganie przedsiębiorczości, nauka, edukacja, oświata, wychowanie, ekologia, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz integracja europejska.

Zgodnie z tym aktem działalność pożytku publicznego to "działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie", a wolontariusz to osoba, "która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie".

W ustawie zapisano, że działalność publiczna może być prowadzona także przez osoby prawne (o ile jest to ich celem statutowym), kościoły i związki wyznaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Organizacje pożytku publicznego są obowiązane do sporządzania dorocznego sprawozdania ze swej działalności.

W myśl projektu, organizacje pożytku publicznego będą korzystały z licznych zwolnień fiskalnych dotyczących podatku osobowego od osób prawnych, a także zwolnień od podatków: od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, jak również z opłat skarbowej i sądowej, a także z należności celnych.

Ustawa stwarza ramy dla działalności wolontariatu, a przede wszystkim określa, jakie są zobowiązania wobec wolontariuszy. Organizacja pozarządowa powinna m.in. przeprowadzić na swój koszt badania lekarskie wolontariuszy (środki na to będą refundowane z budżetu państwa), zapewnić środki ochrony indywidualnej i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Będzie też istniała możliwość zwracania wolontariuszom kosztów podróży służbowych i diet.

Na podstawie ustawy została już utworzona Rada Pożytku Publicznego, która m.in. będzie pełnić funkcję nadzorczo-doradczą wobec organizacji pożytku publicznego. W skład Rady wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów i organizacji pozarządowych. Pierwsza kadencja Rady potrwa 2 lata, kolejne - 3 lata.

W Polsce zarejestrowanych jest około 41 tys. organizacji pozarządowych skupiających wolontariuszy. Z badań przeprowadzonych przez firmę SMG/KRC na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor w 2003 roku wynika, że 17,7 proc. dorosłych Polaków zdecydowało się na podjęcie pracy w charakterze wolontariuszy. W 2002 roku było to 11,1 proc.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / 1 stycznia wchodzi w życie ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie