760 mln zł dla naukowców z NCN

  • Marek Mejssner
opublikowano: 31-08-2015, 00:04

W 2014 r. Narodowe Centrum Nauki wydało na wsparcie badaczy w projektach, stypendiach doktorskich i stażach post-doc kwotę 760 mln zł. Przyznano ją 1804 naukowcom i zespołom badawczym.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło w 2014 roku 12 konkursów dotyczących projektów badawczych, staży post-doc (podoktorskich) oraz stypendiów doktoranckich. O wsparcie finansowe ubiegało się 11 432 wnioskodawców, wnoszących o łączną kwotę 4,9 mld zł. Finansowanie w łącznej kwocie ponad 760 mln zł przyznano 1804 naukowcom i zespołom naukowym, co oznacza iż ogólny wskaźnik sukcesu w nauce polskiej wyniósł 16 proc.

Lista dziesięciu jednostek, którym przyznano najwyższefinansowanie dla projektów badawczych, stypendiów i staży w konkursachNCN rozstrzygniętych w 2014 r. uszeregowana wg wysokościprzyznanej kwoty
Wyświetl galerię [1/8]

Lista dziesięciu jednostek, którym przyznano najwyższefinansowanie dla projektów badawczych, stypendiów i staży w konkursachNCN rozstrzygniętych w 2014 r. uszeregowana wg wysokościprzyznanej kwoty


Najwyższy wskaźnik sukcesu 35 proc. uzyskano w konkursie Etiuda 3 trwającym od 15 grudnia 2014 do 22 czerwca 2015 r. Najniższy wskaźnik sukcesu 7 proc. uzyskano w konkursie Maestro 5 trwającym od 15 czerwca 2013 r. do 23 stycznia 2014 r.
Liderami konkursów 2014 roku, podobnie zresztą jak w latach biegłych, zostały trzy największe polskie uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które pozyskały odpowiednio 80, 71 oraz 44 mln zł na prowadzenie badań.  Co ciekawe, uczelnie wyższe miału 75 proc. udział w liczbie zakwalifikowanym wniosków i 68 proc. -w kwotach dofinansowania. Udział procentowy instytutów naukowych PAN wyniósł dla zakwalifikowanych wniosków 19 proc., dla wysokości dofinansowania - 25 proc.


W grupie liderów jednostek uczelni znalazły się na pierwszym miejscu Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, na drugim miejscu znalazł się Wydział Chemii UJ, zaś na trzecim Wydział Biologii UAM.


Najwyższe dofinansowanie w 2014 roku przyznano w konkursie Opus 7. W jego ramach zostaną zrealizowane 362 projekty badawcze, opiewające na ok.215 mln zł. Z kolei w konkursie Opus 6 środki na badania w wysokości 200,5 mln zł otrzymało 388 naukowców. Konkursy typu Opus mają największą popularność wśród naukowców
W grupie konkursów przeznaczonych dla badaczy rozpoczynających karierę naukową, dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy Preludium 6 i 7, skierowane do osób nie posiadających stopnia doktora. W 2014 roku w konkursach tych wpłynęły do NCN łącznie 3362 wnioski, a finansowanie przyznano 532 projektom o wartości 56 mln zł. Z kolei do doktorantów skierowane były konkursy Etiuda -w konkursie Etiuda 2 dokładnie 100 z nich otrzymało stypendia i środki na odbycie stażu w ośrodku zagranicznym. W konkursach Sonata 6 i 7 przeznaczonych dla osób, które doktorat otrzymały w ciągu ostatnich 5 lat, otrzymało finansowanie 250 naukowców. Staże w krajowych ośrodkach naukowych odbędzie 51 badaczy, laureatów konkursu Fuga 3. Z kolei 52 naukowców zbuduje swoje zespołu projektowe po wygraniu konkursu Sonata 3 BIS.


Konkursy Maestro 5 oraz Symfonia 2 zakładały zrealizowanie badań pionierskich i interdyscyplinarnych, które mogą się stać przełomowymi w swoich dziedzinach. W Maestro 5 pionierskie projekty o wartości ok. 25 mln zł zrealizuje 9 doświadczonych naukowców, zaś w Symfonii 2 badania charakteryzujące sie przekraczaniem granic pomiędzy dyscyplinami, o wartości niemal 35 mln zł, prowadzić będzie 6 naukowców. Z kolei w konkursie Harmonia 5 międzynarodowe zespoły badawcze  i badacze w liczbie 54 otrzymają wsparcie w wysokości 44 mln zł na prowadzenie nowych, interdyscyplinarnych projektów naukowych.


W podziale na płeć , spośród 11 432 wniosków złożonych w konkursach NCN, rozstrzygniętych w 2014 roku ok. 47 proc. stanowiły wnioski kobiet, zaś wśród laureatów konkursów NCN wnioski kobiet stanowiły 806 na 5421 złożone czyli 45 proc. Największy procent kobiet-laureatów konkursów NCN w poszczególnych panelach odnotowano w grupie NZ: NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt (71 proc.) oraz NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne (65 proc.) oraz grupy HS: HS2 Kultura i twórczość kulturowa (62 proc.) oraz HS6 Człowiek i życie społeczne (65 proc.). Z kolei najniższy udział procentowy kobiet wśród laureatów zanotowano w panelu ST6 Informatyka i technologie informacyjne (10 proc.). Z kolei w podziale wiekowym ponad połowę autorów wniosków, którzy otrzymali finansowanie stanowili naukowcy młodzi do 35 roku życia.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Mejssner

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu