Bank BPH liczy na wzrost sprzedaży kluczowych produktów w 2014 r.

ISBnews
opublikowano: 14-03-2014, 13:00

Bank BPH spodziewa się "lekko spłaszczonych" przychodów, szczególnie w części detalicznej w tym roku, liczy jednak na dalszą dobrą sprzedaż kredytów dla MSP z gwarancjami BGK. Zysk netto banku zmniejszył się o ponad 25% w całym roku do 192 mln zł, przy ścisłej kontroli kosztów i istotnego spadku wyniku z odsetek, poinformował zarząd banku.

"Jeśli spojrzeć na wszystkie wskaźniki makroekonomiczne, to są one raczej pozytywne, a więc spodziewamy się zobaczyć jakiś wzrost na rynku, szczególnie w segmencie detalicznym i MSP. Segment MSP nadal będzie miał wsparcie ze środków budżetowych, więc spodziewamy się pewnego wzrostu w tym obszarze" - powiedział prezes Richard Gaskin podczas konferencji prasowej.

"Korporacje są trudnym segmentem, ponieważ wciąż kluczowa jest płynność, co widać po depozytach w niektórych bankach. Ogólnie rzecz biorąc, możemy spodziewać się wzrostu aktywów całego sektora w tym roku. My spodziewamy się trochę spłaszczonych przychodów, szczególnie po stronie detalicznej" - dodał prezes.

Zysk netto Banku BPH spadł o 25,6% w skali roku do 192 mln zł w 2013 r. Prezes podkreślił, że w ub. roku bank funkcjonował w warunkach spowolnienia gospodarczego i zwiększonej niepewności na rynku; odczuwalne były kolejne obniżki stóp procentowych oraz ich spadek do historycznego minimum. Wpływ na słabszy wynik miała również wprowadzona opłata ostrożnościowa na rzecz BFG, a także zmiany poziomu opłaty interchange.

Przychody Banku BPH spadły o 15,7% r/r do 1,52 mld zł, głównie w efekcie niższego wyniku z odsetek.

Koszty działania spadły o 15,8% do poziomu 1,09 mld zł. Obniżenie kosztów było możliwe dzięki optymalizacji zatrudnienia, które przyczyniło się do ograniczenia kosztów pracowniczych o 113,6 mln zł w skali roku. Zatrudnienie na koniec 2013 r. wynosiło 5 401 etatów i było niższe o 154 etaty w porównaniu z końcem 2012 roku. Bank ograniczył także wydatki na usługi zewnętrzne i konsulting.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) nie zmienił się r/r i wyniósł 74% na koniec 2013 r.

Wynik z tytułu odsetek za cały 2013 rok wyniósł 974,4mln zł i był niższy o 21,4% w skali roku. Spadek wyniku spowodowany był niskimi rynkowymi stopami procentowymi, a także dalszym wygaszaniem portfela kredytów ratalnych i samochodowych, udzielanych przez pośredników oraz ograniczeniem sprzedaży niezabezpieczonych linii kredytowych dla MSP.

Wynik z tytułu prowizji w 2013 roku wyniósł 370,8 mln zł i był o 3,4% niższy niż rok wcześniej. Na jego poziom negatywny wpływ miał spadek o 21,5% wyniku z tytułu kart kredytowych oraz obniżenie się . o 6,5% wyniku z płatności krajowych.

W 2013 roku wielkość odpisów z tytułu utraty wartości zwiększyła się o 16,1% do kwoty 139,2 mln zł. Bank podał, że zmiana ta była zasadniczo wynikiem mniejszej sprzedaży portfela kredytowego z utratą wartości. Łączne wpływy z należności spisanych (w tym głównie z tytuły ich sprzedaży) wyniosły  63,9 zł mln zł wobec 100,5 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik NPL wzrósł do 11,7% na koniec 2013 r. wobec 10,6% rok wcześniej.

Bank udzielił kredytów gotówkowych o wartości ponad 1,83 mld zł (stabilny poziom r/r) oraz przyznał ponad 4,6 mld zł limitów kredytowych dla klientów komercyjnych.

Łączne zadłużenie brutto klientów indywidualnych z tytułu kredytów mieszkaniowych na koniec 2013 roku osiągnęło poziom 15,3 mld zł wobec 16,4 mld zł na koniec 2012 roku. Spadek spowodowany był głównie spłatami kredytów walutowych, których bank nie udziela od września 2011 roku.

"W 2014 roku w dalszym ciągu będziemy koncentrować się na rozwoju w strategicznych obszarach, co pozwoli nam utrzymać pozycję stabilnego i bezpiecznego banku. Jak zawsze, ocena i satysfakcja naszych klientów będzie dla nas kluczowa, dlatego planujemy realizację kolejnych inicjatyw z zakresu bankowości fair oraz konsekwentny rozwój produktów i usług"- napisał Gaskin w liście do akcjonariuszy.

W ub. roku bank otworzył 32 placówki franczyzowe i zmodernizował 52 własne. Liczba oddziałów zwiększyła się do 438 na koniec 2013 roku, tj. o 26 w skali roku.

Prezes poinformował, że bank nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2013 r.

"Nie mamy żadnych planów wypłaty dywidendy w 2014 roku. To nie jest dla nas coś istotnego w tym lub przyszłym roku" - powiedział Gaskin.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 16,4% na koniec 2013 r. wobec 13,5% rok wcześniej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane