BBI Zenneris w „Akcji Inwestor”

Redakcja
opublikowano: 24-09-2009, 13:01

W naszej „Akcji Inwestor”, w której – za  pośrednictwem pb.pl – zadajecie pytania spółkom giełdowym, do najczęściej pytanych firm należy BBI Zenneris. Inwestorzy niecierpliwią się projektem „Wałcz”. Odpowiada prezes Robert Bender.


ZADAJ PYTANIE W AKCJI INWESTOR

Internauci: Czy spółka planuje zwrócić się o kredyt na "Wałcz" w Europejskim Banku Inwestycyjnym który rozpoczyna akcje kredytową między innymi na inwestycje w odnawialne źródła energii?

Spółka rozmawiała z EBI kilka miesięcy temu. EBI jest zainteresowany projektami gdzie minimalna wartość długu bankowego wynosi 20 mln EURO. Projekt OZEN Plus był dla EBI zbyt mały.

Dlaczego po raz kolejny została odrzucona dotacja, tym razem dotycząca MEW. Czy powodem jest słabe przygotowanie dokumentacji? Czy dokumentacje przygotowują ci sami ludzie, którzy starają się o pozyskanie kredytu na "Wałcz"? Czy starania o dotacje jak i o kredyty mogą być bardziej efektywne?

Wniosek o dotację z programu Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych dla projektu budowy 3 małych elektrowni wodnych na jednej z rzek z południa polski został zweryfikowany pozytywnie na etapie formalnym konkursu. Na tym etapie zostało negatywnie zweryfikowanych 39 projektów zgłoszonych do konkursu. W konkursie można było uzyskać max. 44 punkty, z tego aż 16 pkt. premiujących Kryterium Stopień gotowości projektu do realizacji. Punktacja pozostałych Kryteriów uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych na 1 MWh planowanej produkcji energii, nakładu inwestycyjnego na zainstalowane 1 MW, uśrednionego rocznego czasu pracy. Takie kryteria powodują, iż inwestycje w projekty hydroenergetyczne zakładające budowę całej infrastruktury hydrotechnicznej niezbędnej do funkcjonowania elektrowni wodnej są mało konkurencyjne w stosunku do np. biogazowni , które wykazują produkcję roczną na poziomie 8 tys. MWh, lub energetyki wiatrowej z dużo niższymi nakładami inwestycyjnymi liczonymi na 1 MW zainstalowanej mocy. W programie 9.4 nie uwzględniono w ocenie projektu żywotności technologii, kosztów eksploatacyjnych, efektywności ekonomicznej projektu. Składając aplikację do konkursu projekt za stopień spełnienia kryterium gotowości realizacyjnej nie miał możliwości uzyskania punktów. Analizując punktację projektów z listy rankingowej można stwierdzić, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę projekt może mieć realne szanse na uzyskanie wsparcia pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MW. Cały czas prowadzone są również prace mające na celu zmniejszenie prognozowanych nakładów inwestycyjnych, co powinno poprawić konkurencyjność projektu w następnym konkursie. W grupie BBI Zeneris wnioski dotacyjne są przygotowywane przez zespoły pracujące nad danymi projektami, niekiedy przy wsparciu zewnętrznych doradców. Za uruchomienie kredytu na projekt Wałcz odpowiada zarząd OZEN, w szczególności członek zarządu ds. finansowych. Co do efektywności działań nad wnioskami dotacyjnymi, uważam iż nie jest tak źle – jest duża szansa na otrzymanie dotacji na projekt biogazowi w Skrzatuszu (ca 5 mln zł) wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną (wartość wniosków które tę ocenę przeszły jest niższa od wartości proponowanego wsparcia, stosowne info na stronach NFOŚ), złożyliśmy również protest w sprawie oceny Energo Eko 1, w mojej opinii ze znacznymi szansami na sukces w „odwołaniu” (decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych 30 dniach).

Kiedy jest termin zakończenia budowy EC Wałcz, kiedy ruszy działalność EC Wałcz, w jakim terminie bbi zeneris spodziewa się pierwszych zaksięgowanych zysków z tej inwestycji?

BBI Zenneris: Podstawowym determinantem zakończenia budowy EC Wałcz, realizowanej przez Spółkę OZEN Plus, jest uruchomienie środków kredytowych, stanowiących podstawowe źródło finansowania, pozostałej części inwestycji. Zgodnie z informacją podaną w sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2009 planowanym terminem zakończenia inwestycji jest koniec IV kwartału roku 2009. Dojście do pełnych mocy produkcyjnych, określonych jako projektowe moce produkcyjne, planowane jest w okresie kolejnych 3 miesięcy. Natomiast nie można wykluczyć, iż z uwagi na dotychczasowy brak uruchomień kredytowych jak i wieloszczeblową procedurę bankową, termin zakończenia inwestycji ulegnie zmianie. EC Wałcz winno być trwale rentowna. Istotnym elementem pozytywnego wpływu wyniku finansowego Spółki OZEN Plus w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BBI ZENERIS NFI S.A. już w roku 2010 jest jak najszybsze osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych

Chciałbym się dowiedzieć co z dotacją 40 mln zł,któa miała zostać przyznana w połowie sierpnia?

Nasza spółka zależna odwołała się do PARP, składając protest do oceny wniosku przez PARP oraz wnioskując o ponowne rozpatrzenie wniosku w odniesieniu do 3-ech kryteriów za, które spółce nie przyznano łącznie 21 punktów. Odpowiedzi PARP spodziewamy się na początku października.
 
Czy nie obawiace się, że w przypadku nie dotrzymania terminu uruchomienia projektu w Wałczu będziecie zmuszeni do zwrotu dofinansowania 33,3mln dla PARP?

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Spółka OZEN Plus pozyskała w okresie wrzesień 2008 – czerwiec 2009 z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości całość dotacji na poziomie 33,3 mln zł w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 2004 – 2006 Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałania 2.2.1. Terminem zakończenia inwestycji, który funkcjonuje w uregulowaniach umownych pomiędzy Spółką OZEN Plus, a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest 30 listopad 2009 r. i już teraz Spółka prowadzi rozmowy w celu przesunięcia tego terminu. Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji, w opinii Zarządu Spółki OZEN Plus, nie powinno stanowić problemu, tym bardziej, iż Spółka OZEN Plus już kilkukrotnie uzyskiwała przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji, każdorazowo potwierdzone stosownymi aneksami do umowy wsparcia projektu, zawartej w czerwcu 2007 r. Polityka polskiego rządu, przejawiająca się w ułatwieniach w zakresie jak najszerszego dostępu do dotacji unijnych (znacząca skala i różnorodność programów, system zaliczkowania, itp.) w szczególności finansujących inwestycje, generujące nowe miejsca pracy jak również zdecydowanie pozytywne nastawienie dla inwestycji realizowanej przez Spółkę OZEN Plus, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazują, iż ryzyko nieaneksowania umowy wsparcia o nowy termin zakończenia inwestycji, a w konsekwencji potencjalny problem zwrotu środków dotacyjnych, należy uznać za znikome.

Czy spółka planuje zwrócić się o kredyt na "Wałcz" w Europejskim Banku Inwestycyjnym który rozpoczyna akcje kredytową między innymi na inwestycje w odnawialne źródła energii?

Spółka rozmawiała z EBI kilka miesięcy temu. EBI jest zainteresowany projektami gdzie minimalna wartość długu bankowego wynosi 20 mln EURO. Projekt OZEN Plus był dla EBI zbyt mały.

Dlaczego po raz kolejny została odrzucona dotacja, tym razem dotycząca MEW. Czy powodem jest słabe przygotowanie dokumentacji? Czy dokumentacje przygotowują ci sami ludzie, którzy starają się o pozyskanie kredytu na "Wałcz"? Czy starania o dotacje jak i o kredyty mogą być bardziej efektywne?

Wniosek o dotację z programu Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych dla projektu budowy 3 małych elektrowni wodnych na jednej z rzek z południa polski został zweryfikowany pozytywnie na etapie formalnym konkursu. Na tym etapie zostało negatywnie zweryfikowanych 39 projektów zgłoszonych do konkursu. W konkursie można było uzyskać max. 44 punkty, z tego aż 16 pkt. premiujących Kryterium Stopień gotowości projektu do realizacji. Punktacja pozostałych Kryteriów uzależniona jest od nakładów inwestycyjnych na 1 MWh planowanej produkcji energii, nakładu inwestycyjnego na zainstalowane 1 MW, uśrednionego rocznego czasu pracy. Takie kryteria powodują, iż inwestycje w projekty hydroenergetyczne zakładające budowę całej infrastruktury hydrotechnicznej niezbędnej do funkcjonowania elektrowni wodnej są mało konkurencyjne w stosunku do np. biogazowni , które wykazują produkcję roczną na poziomie 8 tys. MWh, lub energetyki wiatrowej z dużo niższymi nakładami inwestycyjnymi liczonymi na 1 MW zainstalowanej mocy. W programie 9.4 nie uwzględniono w ocenie projektu żywotności technologii, kosztów eksploatacyjnych, efektywności ekonomicznej projektu. Składając aplikację do konkursu projekt za stopień spełnienia kryterium gotowości realizacyjnej nie miał możliwości uzyskania punktów. Analizując punktację projektów z listy rankingowej można stwierdzić, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę projekt może mieć realne szanse na uzyskanie wsparcia pomimo wysokich nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 MW. Cały czas prowadzone są również prace mające na celu zmniejszenie prognozowanych nakładów inwestycyjnych, co powinno poprawić konkurencyjność projektu w następnym konkursie. W grupie BBI Zeneris wnioski dotacyjne są przygotowywane przez zespoły pracujące nad danymi projektami, niekiedy przy wsparciu zewnętrznych doradców. Za uruchomienie kredytu na projekt Wałcz odpowiada zarząd OZEN, w szczególności członek zarządu ds. finansowych. Co do efektywności działań nad wnioskami dotacyjnymi, uważam iż nie jest tak źle – jest duża szansa na otrzymanie dotacji na projekt biogazowi w Skrzatuszu (ca 5 mln zł) wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną (wartość wniosków które tę ocenę przeszły jest niższa od wartości proponowanego wsparcia, stosowne info na stronach NFOŚ), złożyliśmy również protest w sprawie oceny Energo Eko 1, w mojej opinii ze znacznymi szansami na sukces w „odwołaniu” (decyzja w tej sprawie powinna zapaść w najbliższych 30 dniach).


Ile wynosi wynagrodzenie prezesa BBI Zeneris?

Wynagrodzenie prezesa zarządu jest prezentowane w sprawozdaniach finansowych (rocznych i półrocznych), w tym m.in. w sprawozdaniu półrocznym opublikowanym w dniu 31-08-09. Wynagrodzenie miesięczne prezesa wynosi 25 tys. zł brutto.

CZYTAJ WIĘCEJ O AKCJI INWESTOR 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Redakcja

Polecane