BZ WBK AIB TFI stawia na Turcję, Polskę i Austrię

BZ WBK AIB TFI
opublikowano: 21-01-2011, 13:48

...to najbardziej perspektywiczne rynki zdaniem zarządzających z BZ WBK AIB TFI.

Podobnie jak w minionym roku, zarządzający BZ WBK AIB TFI uważają, że region Europy Środkowo-Wschodniej należy do najbardziej perspektywicznych rynków i to tu będą kontynuować poszukiwania “inwestycyjnych okazji”.

Największym zaletami regionu są: stosunkowo niewysokie wyceny akcji, potencjał wynikający z procesu konwergencji czyli dostosowywania krajów “nowej Unii” do “starej Unii” oraz możliwość bezpośredniego monitorowania sytuacji w spółkach dzięki geograficznej bliskości regionu. Zarządzający funduszami Arka stawiają w szczególności na trzy kraje: Turcję, Polskę i Austrię.

Atutem Turcji jest duży, płynny rynek oraz spółki zarządzane przez menedżerów o wysokich kompetencjach. Jakość zarządzania w tureckich firmach znajduje odzwierciedlenie w coraz większej ekspansji tureckich firm zagranicą i rosnącym eksporcie Turcji. Tureckie przedsiębiorstwa zdobywają wiodącą pozycję w wielu branżach sektora produkcyjnego jak np. budownictwo czy produkcja samochodów i proces ten będzie się rozwijał. Dane pokazują także coraz silniejszy popyt wewnętrzny i istotny rozwój akcji kredytowej dzięki temu, że stopy procentowe w 2010 roku po raz pierwszy spadły do jednocyfrowych. Wzrost popytu wewnętrznego będzie silnie wspierany przez strukturę demografiiczną społeczeństwa tureckiego, które należy do najmłodszych w regionie i od lat odnotowuje dynamiczny przyrost (w 2050 roku populacja Turcji może osiągnąć poziom 100 mln obywateli, dzięki czemu Turcja stanie się liczniejsza niż Niemcy). Wreszcie wart odnotowania jest proces reform, który ma miejsce w Turcji od kilku lat, zbliża ten kraj do standardów zachodnich i zachęca inwestorów zagranicznych do lokowania kapitału.

Z kolei atutem giełdy wiedeńskiej jest dostęp do spółek prowadzących znaczną część działalności w regionie Europy Środkowo Wschodniej, które korzystają ze wspomnianego procesu dostosowywania się krajów “nowej Unii” do “starej”. Zarządzający funduszami Arka inwestują w Austrii w spółki będące globalnymi liderami w swoich niszach. Rynek austriacki jest jednym z najtańszych w regionie.

Także Polska znajduje się wśród ciekawych rynków inwestycyjnych. Zarządzający spodziewają się dalszego wzrostu zysków spółek w 2010 roku, a także bardziej dynamicznego wzrostu PKB niż w gospodarkach rozwiniętych.

Perspektywy dla krajowego rynku papierów dłużnych w 2011 roku są neutralne. Ceny obligacji uwzględniają już oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych przez RPP w 2011. Możliwe są zaskoczenia pozytywne - jeśli skala podwyżek stóp będzie mniejsza niż oczekiwana przez rynek. Czynnikiem ryzyka jest rozwój sytuacji na rynku obligacji państw strefy euro. Dalsze pogorszenie oczekiwań co do wiarygodności państw takich jak Hiszpania czy Belgia może przełożyć się na spadki cen długoterminowych obligacji także w Polsce.

Na rynku akcji zalecany jest "ostrożny optymizm". Szanse tego rynku to: dalszy wzrost zysków spółek, niewysokie ceny akcji w ujęciu historycznym, niskie realne stopy procentowe – poszukiwanie aktywów dających wyższe stopy zwrotu, rosnąca inflacja – poszukiwanie aktywów zabezpieczających przed inflacją – takich jak surowce, akcje, i wrzeszcie wysoka płynność na rynkach globalnych sprzyjająca wzrostowi wycen większości klas aktywów.

Wśród zagrożeń można wymienić: wysokie zadłużenie poszczególnych państw – zmniejszona stabilność rynków, rosnącą inflację (trudniejsze warunki funkcjonowania spółek), zmniejszenie składki płynącej do OFE w Polsce – potencjalnie trudniejsze uplasowanie ofert prywatyzacyjnych i zmniejszenie popytu na polskie akcje, wzrost roli decyzji podejmowanych przez rządy i banki centralne (dodatkowy element niepewności i ryzyko nietrafionych decyzji).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: BZ WBK AIB TFI

Polecane