Co się zmieni w prawie konkurencji

opublikowano: 12-01-2023, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Nowelizacja ustawy zakłada m.in. wprowadzenie nowej definicji przedsiębiorcy i nowy wymiar kar.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Jakie zmiany zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?
  • Ile według nowelizacji ustawy ma trwać kadencja prezesa UOKiK?
  • Jakie kary będzie mógł nałożyć prezes urzędu na przedsiębiorców?
  • Na podstawie jakich przesłanek będzie mogła zostać skrócona kadencja prezesa UOKiK?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej prawo konkurencji i konsumentów. Wprowadza on szereg zmian w przepisach, w tym zwiększa uprawnienia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Projekt wskazuje, kim jest przedsiębiorca w świetle ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Po zmianach będzie nim również osoba fizyczna, która zaprzestała prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Co oznacza, że przedsiębiorcy nie będą mogli zamknąć firmy w celu uniknięcia odpowiedzialności przed prezesem UOKiK.

Nowelizacja zakłada dodanie przepisów dotyczących zawierania niedozwolonych porozumień pomiędzy firmami, które ograniczają konkurencję. Pojawią się nowe regulacje dotyczące nadużywania pozycji dominującej, w tym narzucania rażąco niskich lub wysokich cen.

Zmiany obejmują również kary finansowe nakładane na związki przedsiębiorców. Jeśli naruszenie będzie związane z działalnością prowadzoną przez członków związku, każdy z nich będzie musiał zapłacić karę w wysokości nawet do 10 proc. obrotu firmy. Projekt ustawy zakłada również karę pieniężną za naruszenia proceduralne, np. błędy przy zwoływaniu walnych zgromadzeń. Jej wysokość będzie wynosiła do 3 proc. obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia sankcji.

Poznaj program konferencji online “Monitoring trustee”, 8 lutego 2023 >>

Znowelizowane przepisy umożliwią również stosowanie okresowych kar pieniężnych - w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. dziennego średniego obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia sankcji. Dotyczyć to będzie np. sytuacji, gdy firma nie stawia się na rozprawie lub przesłuchaniu albo utrudnia rozpoczęcie lub przeprowadzenie przeszukania.

Jeśli przepisy wejdą w życie, UOKiK będzie mógł wymierzyć karę przedsiębiorcom i osobom zarządzającym firmą, które poprzez swoje działanie lub zaniechanie umyślnie dopuściły do naruszenia przepisów prawa konkurencji podczas korzystania z instytucji leniency, która umożliwia odstąpienie lub obniżenie wymierzenia sankcji.

Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa UOKiK oraz zamkniętego katalogu przesłanek, na podstawie których może być ona skrócona (np. skazanie go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane