Czas na działanie profesjonalnych wierzycieli

Katarzyna Kompowska
opublikowano: 20-06-2001, 00:00

Katarzyna Kompowska: Czas na działanie profesjonalnych wierzycieli

Skala problemu opóźnionych płatności i ich wpływu na bezpieczeństwo rynku Unii Europejskiej doprowadziła do uchwalenia w czerwcu 2000 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o zwalczaniu opóźnionych płatności w transakcjach handlowych. Kraje UE zobowiązane zostały do dostosowania swoich regulacji prawnych do założeń dyrektywy i wprowadzenia ich w życie do sierpnia 2002 r. Również Polska prowadzi odpowiednie prace legislacyjne — 5 czerwca rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym.

Spadek rentowności polskich małych i średnich przedsiębiorstw, nasilanie się zjawiska utraty płynności finansowej firm i najbardziej alarmujący, 40-procentowy wzrost liczby wniosków o ich upadłość, zgłoszonych w roku 2000 w stosunku do roku 1999 — wskazują na konieczność modyfikacji nie tylko regulacji prawnych i procedur służących poprawie płynności finansowej przedsiębiorstw w Polsce, ale przede wszystkim na potrzebę przyjęcia przez całe środowisko biznesu aktywnej postawy wobec zjawiska złych należności. Dotychczasowe publiczne dyskusje nad rozwiązaniem problemu skupiają się na minimalizowaniu skutków opóźnionych płatności, nie dotykają natomiast sprawy podstawowej — ochrony należności przez samych wierzycieli.

Praktyka skutecznego zarządzania należnościami nie ma jeszcze dzisiaj w świadomości wierzycieli decydującego znaczenia dla bezpieczeństwa i rozwoju ich firm. Tymczasem wzrost zagrożenia związanego ze zjawiskiem opóźnionych płatności wymaga od samych przedsiębiorców wypracowania zarówno metod zapobiegawczych, jak i systemu szybkiego reagowania na brak spływu należności.

Podstawowymi działaniami w celu ochrony należności są:

- odpowiednie kształtowanie portfela klientów, w tym sprawdzanie i monitorowanie wiarygodności kontrahenta;

- zabezpieczanie należności w kontraktach poprzez klauzule umowne, dotyczące zastrzeżenia prawa własności, wysokości odsetek za zwłokę, dokumentacji należności czy właściwości sądu;

- wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu wczesnego ostrzegania, opartego na nadzorze spływu należności od momentu ich wymagalności oraz stałym monitoringu kondycji finansowej strategicznych kontrahentów;

- szybka reakcja na brak płatności, ponieważ windykacja należności 12-miesięcznej ma średnio trzykrotnie mniejszą szansę powodzenia niż należności 3-miesięcznej — okazuje się zatem, iż to czas ma decydujące znaczenie dla finansowego bezpieczeństwa polskich firm;

- działanie przy pomocy profesjonalnych partnerów — dzisiejszy rynek usług pozwala na wspomaganie własnych działań poprzez współpracę z biurami windykacyjnymi, ubezpieczenie należności, faktoring, działania wywiadowni gospodarczych, kancelarii prawnych czy firm zajmujących się obrotem wierzytelnościami.

Najbardziej szkodliwa dla interesów przedsiębiorstwa jest często, niestety, spotykana postawa Cierpliwego Wierzyciela, podejmującego działania reaktywnie — to znaczy reagującego z opóźnieniem na kosztowny proces wydłużającego się kredytowania dostawców. Podjęte na czas negocjacje z dłużnikiem, w szczególności te prowadzone z udziałem profesjonalnych partnerów, zwiększają co najmniej dwukrotnie skuteczność windykacji w porównaniu ze skutecznością osiąganą na drodze egzekucji komorniczej.

Dzisiejsze obyczaje, powszechnie panujące w obrocie gospodarczym, wymagają postawy proaktywnej — czyli takiego modelu działań, który pozwoli na zapobieganie powstawaniu złych długów oraz na sprawne, a przede wszystkim szybkie, reagowanie na problemy płatnicze kontrahentów. To samo życie wymusza działanie profesjonalnych wierzycieli.

Katarzyna Kompowska

jest prezesem Intercredit Warszawa

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Kompowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Czas na działanie profesjonalnych wierzycieli