Czy przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych na projekty badawczo-rozwojowe?

Środki unijne przeznaczone dla Mazowsza na lata 2014–2020 mają pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i innowacyjność ich działań. Czy wśród projektów, na które możesz zdobyć fundusze z Unii Europejskiej, są też projekty badawczo-rozwojowe?

Cel funduszy UE na lata 2014–2020 dla Mazowsza

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (RPO WM 2014–2020), który Komisja Europejska przyjęła w lutym 2015 roku, wsparcie finansowe na inteligentny, zrównoważony rozwój trafi m.in. do przedsiębiorstw, instytucji naukowych i ośrodków badawczych. Zgodnie z aktualnym programem świat biznesu i nauki może także połączyć swoje siły, aby zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność Mazowsza.

Sposób przyznawania funduszy jest zgodny ze strategią rozwoju przyjętą dla regionu do 2030 roku, co oznacza, że są one rozdzielane tak, aby inteligentny rozwój województwa mazowieckiego łączyć ze zrównoważonym rozwojem społecznym i gospodarczym regionu. Starając się o dofinansowanie swojego projektu, miej na uwadze, że priorytet nadawany jest projektom wspierającym tzw. inteligentne specjalizacje. Na Mazowszu największy potencjał rozwojowy mają: nowoczesne usługi dla biznesu, inteligentne systemy zarządzania, bezpieczna żywność i wysoka jakość życia. Środki unijne są też rozdysponowywane wśród beneficjentów, którzy chcieliby zatrudnić osoby bezrobotne, niepełnosprawne lub wykluczone społecznie.

Dofinansowania unijne, o które warto się ubiegać

Urynkowienie efektów działań badawczo-rozwojowych to jedno z najważniejszych zadań RPO WM 2014–2020. Program podkreśla konieczność nawiązania ściślejszej współpracy biznesu ze środowiskiem naukowym i komercjalizacji wyników badań, zachęca także przedsiębiorców do częstszego realizowania projektów naukowo-badawczych. Choć to Mazowsze ma najwyższe PKB spośród wszystkich województw w Polsce (PKB województwa mazowieckiego przekracza 75% unijnej średniej PKB poszczególnych regionów), to porównując je do regionów państw członkowskich Unii Europejskiej, Mazowsze określa się mianem umiarkowanego innowatora. Wsparcie działań badawczo-rozwojowych ma poprawić tę sytuację – na lata 2014–2020 tylko na wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce przeznaczono ponad 153 mln euro.

Pamiętaj, że decydując się na dofinansowanie unijne, musisz mieć minimum 20% wkładu własnego. W poprzedniej transzy wkład własny był niższy – wynosił minimalnie 15% kosztów inwestycji.

Oś 1 RPO WM 2014–2020: Wykorzystanie prac B+R w gospodarce

Praca nad projektami badawczo-rozwojowymi to pierwsza z dziesięciu osi RPO WM 2014–2020. Jeżeli planujesz zrealizowanie projektu B+R, jako przedsiębiorca MŚP możesz ubiegać się m.in. o:

1. Bon na innowacje, który dotyczy współpracy przedsiębiorstwa ze światem nauki. Celem współdziałania jest wprowadzenie lub rozwój produktu, usługi czy procesu produkcyjnego na zasadzie współpracy biznesu z jednostką naukową. Obecnie trwa konkurs, w którym przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 50 tys. złotych albo 100 tys. złotych, zależnie od doświadczenia.

2. Dofinansowanie na tworzenie i rozwój własnych centrów badawczo-rozwojowych. Dotacja może zostać przyznana na stworzenie przy przedsiębiorstwie albo rozwój laboratoriów, centrów lub działów badawczo-rozwojowych, po wcześniejszym przedstawieniu planów prac B+R. Środki unijne należy przeznaczyć na sprzęt, technologię i infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac.

3. Środki na eksperymentowanie związane z poszukiwaniem nisz innowacyjnych i rozwojowych. Jako jedyna forma dofinansowania nie musi być związana z obszarami inteligentnej specjalizacji, które wynikają z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Funduszy na eksperymentowanie udziela się w drodze postępowania konkursowego. 

4. Dofinansowanie na rozwój regionalnego systemu innowacji. Środki przeznaczone są na upowszechniane wiedzy dotyczącej innowacyjności i projektów badawczo-rozwojowych, a także na określanie możliwości biznesowych firm, które są przedsiębiorstwami innowacyjnymi.

5. Fundusze na projekty badawczo-rozwojowe, których wysokość obejmuje wartość projektu od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, aż do produkcji niekomercyjnego prototypu. Środki mogą być także przeznaczone na uzyskanie i realizację ochrony własności przemysłowej albo na zakup niezbędnej infrastruktury badawczej. Konkurs trwa do 6 czerwca 2016 roku.

Mazowieccy przedsiębiorcy, którym zależy na zwiększeniu innowacyjności i konkurencyjności swojej oferty, mogą skorzystać z funduszy unijnych przeznaczonych dla regionu na lata 2014–2020. Komisja Europejska na zaangażowanie biznesu w B+R przeznaczyła ponad 153 mln euro. Planowane są też konkursy dotyczące wdrożenia innowacyjnych rozwiązań – na koniec listopada 2016 roku rozpocznie się nabór dla Działania 3.3, w ramach którego preferowane będą wdrożenia efektów prac B+R.

Więcej informacji na stronie: http://funduszedlamazowsza.eu/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane