Dziecko reklamowało sok, złóż za niego PIT

iwa
opublikowano: 24-02-2012, 18:35

Rodzice sprawują nadzór nad majątkiem dzieci. Jeśli one mają dochody objęte podatkiem, trzeba je teraz rozliczyć w rocznym PIT.

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dolicza się do dochodów rodziców lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Ta generalna zasada z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że w pewnych wypadkach podatnicy muszą rozliczyć dochody dzieci w swoich zeznaniach, a w innych mają obowiązek wypełnić osobny PIT za dziecko.

Rzecz dotyczy dzieci małoletnich, czyli takich, które nie ukończyły 18 roku życia. Wynika to z kodeksu cywilnego, bo ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia małoletniego dziecka.

Do doliczenia w PIT

Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, do dochodu rodziców dolicza się co do zasady następujące dochody dzieci małoletnich, podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski:
•    dochód z renty,
•    dochód z praw majątkowych (np. zaległe wynagrodzenie zmarłego rodzica, wypłacone przez jego zakład pracy),
•    dochód z kapitałów pieniężnych,
•    dochód z najmu, jeżeli rodzicom przysługuje prawo do pobierania pożytków z tego tytułu,
•    dochód z innych źródeł.

Dochody te rodzice mają obowiązek rozliczyć w rocznym zeznaniu. Osoby, które muszą to zrobić, powinny dołączyć też załącznik PIT/M. Jest to informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. I uwaga, konieczność rozliczenia dochodów dziecka z dochodami jego rodzica, wymaga sporządzenia rocznego zeznania na formularzu o symbolu PIT-36. Jest to druk przeznaczony przede wszystkim dla rozliczeń zysków i podatku z działalności gospodarczej, ale nie tylko. Muszą go wypełnić także te osoby, które miały zarobki wyłącznie z pracy etatowej, jeśli rozliczą je łącznie z dochodami dzieci. W takim przypadku powinny zapomnieć o formularzu PIT-37.

Resort wyjaśnił także, jak należy postąpić w przypadku, gdy małoletnie dziecko i rodzic otrzymują rentę. Wtedy organ rentowy wystawia z tego tytułu jeden PIT-40A/11A, który przekazuje podatnikom. Obie renty (rodzica i dziecka) powinny być rozliczone w jednym zeznaniu. I co ważne, w takiej sytuacji rodzic rozlicza cały dochód wynikający z PIT-40A/11A w swoim rocznym rozliczeniu, ale już bez wypełniania i składania załącznika PIT/M.

Dziecko pracujące

Inaczej jest, gdy dziecko samo zarabia. Takie źródło dochodów musi być rozliczone w osobnym zeznaniu na nazwisko dziecka. Rodzice je tylko podpisują. W takim przypadku podatnik składa PIT odpowiadający rodzajowi jego dochodów (np. wspomniany PIT-37) i PIT właściwy dla źródła dochodów dziecka. Też będzie to PIT-37, jeżeli córka czy syn wykonała pracę, np. w ramach zlecenia. Często są to angaże w filmach czy reklamach.

Jak przypomina resort finansów, rodzice nie mogą do swoich dochodów doliczyć następujących dochodów dzieci małoletnich:
•    z pracy dzieci – tj. ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie: stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło),
•    z praktyk uczniowskich,
•    ze stypendiów - wszelkiego rodzaju stypendia tj. takie, których podstawą jest ustawa lub umowa cywilnoprawna,
•    z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku - tj. ruchomości (zabawki,
•    książki, drobny sprzęt sportowy, itd.).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: iwa

Polecane