Gra o 135 mln złna e-biznesy

opublikowano: 26-03-2012, 00:00

Dziś startuje nowy konkurs, w którym mikroi małe firmy mogą dostać do 700 tys. zł

Nabory z działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka cieszą się wśród przedsiębiorców bardzo dużą popularnością. Jednocześnie w żadnym innym działaniu nie ma tak ostrej selekcji. I tak np. w konkursie rozstrzygniętym w październiku ubiegłego roku złożonych zostało 1398 wniosków, ale dofinansowanie otrzymały zaledwie 122. Także we wcześniejszych naborach aż 90 proc. projektów trafiało do kosza. Szansę na rehabilitację przedsiębiorcy mają już od dziś. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczyna nowy nabór, w którym do wzięcia jest łącznie 135 mln zł. Jednak szansę na dotację będą mieli tylko najlepsi.

— Maksymalnie można zdobyć 100 punktów, a minimum, które pozwala myśleć o dofinansowaniu, to 60. Za to, że projekt polega na wdrażaniu i świadczeniu usług elektronicznych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, można uzyskać aż 50 punktów. Dodatkowe 20 przysługuje za znalezienie niszy rynkowej. Projekt musi być unikatowy, inaczej nie będzie miał szans w starciu z konkurencją. Przygotowanie wniosku również wymaga dużo wysiłku — mówi Tomasz Kurek, dyrektor departamentu inwestycji Agencji Rozwoju Innowacji.

Po pierwsze precyzja

Właśnie błędy popełniane przez przedsiębiorców są najczęstszym powodem odrzucania projektów. — Najczęściej wnioskodawcy po prostu przeszacowują koszty i źle obliczają relację nakład — rezultat. Trzeba być więc dosyć ostrożnym w swoich rachunkach. Ale błędy mogą też być banalne, jak przypadkowe wpisanie dodatkowego zera przy jednej z przedstawianych wartości. Zdarza się też, że eksperci PARP mają zarzuty do analizy rynku i konkurencji. Muszą być one wystarczająco szczegółowe, co jest niezwykle trudne do osiągnięcia — mówi Sonia Leszkowicz-Baczyńska, konsultant ds. funduszy unijnych w Europejskim Centrum Doradztwa Finansowego (ECDF).

Na etapie składania projektu wnioskodawca nie zawsze jest w stanie zanalizować każdy podmiot, który oferuje podobne rozwiązanie technologiczne — a tego często wymagają eksperci, np. przez podanie dokładnej liczby działających na rynku firm lub użytkowników e-usługi. Brak konkretów w różnych miejscach wniosków to najczęstszy powód odrzucania projektów.

— Dlatego trzeba być niezwykle precyzyjnym i dokładnie opisać, na czym polega usługa, jakie są jej zalety, komu ma to pomóc. Szczegółowo opisany pomysł to podstawa, sugeruję też przeczytanie pełnej dokumentacji konkursowej. Należy postępować dokładnie według niej, strona po stronie. Zwracam na to uwagę, bo wiele osób startujących w tych konkursach to ludzie młodzi, którzy nie dbają o dokładność, a tymczasem jest ona we wniosku bardzo pożądana — mówi Błażej Czajkowski, konsultant w zespole doradztwa europejskiego Accreo Taxand.

Dzięki dotacji firmy mogą pozyskać dofinansowanie na projekty o wartości od 20 do nawet 700 tys. zł. O pieniądze mogą się ubiegać tylko mikro- i małe firmy działające na terytorium Polski. W przypadku spółek cywilnych warunek ten musi spełniać każdy ze wspólników.

— Niezaprzeczalną zaletą dotacji jest jej wysokość, która może sięgnąć 70 proc., a w przypadku przedsiębiorców, którzy nie ukończyli 27. roku życia, nawet 80 proc. budżetu projektu. Uzyskanie dotacji gwarantuje dość stabilne finansowanie projektu przez następne 24 miesiące. Dodatkowo część pieniędzy można przeznaczyć na inne, ważne z punktu widzenia projektu działania, jak np. promocja — mówi Tomasz Kurek.

Roczniacy? Jeszcze nie teraz

W wielu przypadkach barierą będzie ograniczenie wieku firmy — nie może ona istnieć dłużej niż rok. Wielu przedsiębiorcom w tak krótkim czasie trudno zdobyć kapitał pozwalający pokryć 30 proc. wkładu własnego. Wprawdzie w styczniu resort rozwoju regionalnego zapowiadał pójście na rękę młodym przedsiębiorcom i wydłużenie tego okresu do dwóch lat, niestety te zmiany nie obejmą startującego dziś naboru. Warto zaznaczyć, że innowacyjne pomysły prezentowane przez wnioskodawców są chronione już na etapie składania projektu. Zawiera on klauzulę poufności, do której są zobowiązani eksperci PARP oceniający wnioski. Złożenie wniosku odbywa się przez jego zarejestrowanie w generatorze dostępnym na stronie www.parp.gov.pl. Jeśli przedsiębiorcy nie zdążą tego zrobić w tym naborze, będą mieli jeszcze dwie szanse. Kolejne konkursy odbędą się w lipcu i listopadzie. W każdym do podziału będzie taka pula jak obecnie.

Najczęstsze błędy popełniane przez firmy starające się o dotacje na e-biznes

Etap oceny formalnej wniosku:

niewłaściwie określony kod klasyfikacji PKD lub EKD podstawowej działalności wnioskodawcy

błędnie wypełnione pola lub brak wypełnienia pól tabeli dotyczącej oświadczenia finansowego

wskaźniki produktu wykraczają poza dopuszczalne ramy czasowe niewłaściwa data rejestracji działalności gospodarczej

błędy rachunkowe we wniosku (np. w tabeli przebiegu rzeczowo-finansowego)

w tabeli z planem finansowym projektu wnioskodawcy nie uwzględniają wszystkich kwartałów

oznaczenie podatku VAT zarówno jako wydatku kwalifikowanego, jak i niekwalifikowanego

brak wersji elektronicznej wniosku wersja papierowa wniosku różni się od wersji elektronicznej

błędne przypisywanie wydatków z kategorii kosztów ogólnych do innych kategorii.

Etap oceny merytorycznej wniosku:

budżet został przeszacowany, źle oszacowany oraz nieodpowiednio opisany

brak jednoznacznego określenia grupy odbiorców e-usług, ich wielkości i lokalizacji oraz potrzeb — zamiast tego stwierdzenia ogólne

wskaźniki produktu i rezultatu są niespójne z treścią wniosku

brak uzasadnień, które pozwalałyby określić metodologię oszacowania i weryfikacji wskaźników efektu

brak odwołań do e-usługi oraz niezgodność z jej definicją i przesłankami (lub projekty nie opierają się na stworzeniu nowej e-usługi)

nie wiadomo, na co dokładnie będą poniesione wydatki — niemożliwa ocena zasadności zaplanowanych kosztów

koncepcja finansowania projektu nie gwarantuje możliwości jego realizacji

rubryki opisowe we wniosku nie zawierają wszystkich wymaganych w danym punkcie informacji wskazanych w instrukcji wypełniania

ogólnikowe sformułowania, niewnoszące żadnej wartości merytorycznej

rozbieżne dane w różnych punktach wniosku.

20.04 Do tego dnia do godz. 16.30 można składać wnioski w naborze o dotacje z działania 8.1.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu