Hawe w „Akcji Inwestor”

DI
23-05-2009, 10:40

„Akcja Inwestor”, w której zadajecie pytania spółkom, a my zdobywamy odpowiedzi i prezentujemy je na pb.pl, coraz bardziej się rozkręca. Otrzymujemy już średnio 30 pytań dziennie. Zobacz, co do powiedzenia ma zasypywane pytaniami Hawe.

ZADAJ PYTANIE W „AKCJI INWESTOR”

Internauta: Czy to prawda, że spółka zależna PBT HAWE utraciła płynność finansową?

Hawe: W ocenie zarządu HAWE S.A. można mówić raczej o zatorze płatniczym w PBT Hawe Sp. z o.o. (w 100% zależna od HAWE S.A.) niż o utracie płynności. O powstałych trudnościach HAWE S.A. poinformowała w dniu 2 marca 2009 roku w informacji dodatkowej do raportu za IV kwartał 2008 roku.

Inwestorzy mogli przeczytać o zaistnieniu zatoru płatniczego w związku trudnościami w rozliczeniu usług dla największego ich odbiorcy - Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (PCSS). Zator płatniczy powoduje poważne problemy z utrzymaniem bieżącej płynności finansowej i terminowym regulowaniem zobowiązań.

PBT Hawe podjęła intensywne działania zmierzające do otrzymania należnego wynagrodzenia za wybudowane odcinki a także do pozyskania finansowania z innych źródeł. W wyniku tych działań: a) PBT Hawe otrzymała pierwszą część należnego wynagrodzenia; b) PBT Hawe we współpracy z Domem Maklerskim IDM S.A. przygotowała program niepublicznej emisji obligacji.

O zawarciu umowy z DM IDM S.A. Spółka poinformowała w dniu 22 kwietnia br. w raporcie bieżącym nr RB-16/2009. Zarząd PBT Hawe czyni dalsze starania by doprowadzić do spełnienia wymagań umożliwiających rozliczenie inwestycji dla PCSS, co zaowocuje płatnościami za kolejne odcinki oddanej do użytku magistrali światłowodowej.

Warto w tym kontekście podkreślić, że środki pozyskane z emisji obligacji przygotowywanej w Grupie HAWE S.A. służyć mają przede wszystkim na dokończenie budowy II etapu światłowodowej sieci szkieletowej, co pozwoli na skokowe zwiększenie przychodów i zysków Grupy HAWE. W podpisanej z datą 24 kwietnia 2009 roku opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PBT Hawe Sp. z o.o. za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku audytor nie zamieścił żadnych zastrzeżeń co do zagrożenia kontynuacji działalności Spółki.

W kontekście przytoczonych faktów - zator płatniczy jaki dotknął PBT Hawe ma charakter przejściowy i wkrótce problem zostanie rozwiązany.

Internauta: Czy spółka nadal negocjuje z bankami kredyt na inwestycje?

Hawe: Spółka w ostatnim czasie starała się pozyskać finansowanie na inwestycje z kredytów bankowych, jednak pomimo bardzo dobrych ocen projektu nie udało się sfinalizować negocjacji z uwagi na kryzys finansowy.

Zarząd Spółki podjął więc decyzję o poszukiwaniach alternatywnego finansowania na dokończenie inwestycji budowy szkieletowej sieci światłowodowej wokół Polski, co jest strategicznym celem HAWE. HAWE S.A. w ostatnim czasie informowała, że w 100 proc. zależna PBT Hawe Sp. z o.o., świadcząca nowoczesne usługi teleinformatyczne, zawarła z Domem Maklerskim IDM S.A. umowę o prowadzeniu ofert prywatnych obligacji. Umowa dotyczy niepublicznych emisji obligacji zabezpieczonych na majątku spółki. Emisja będzie podzielona na etapy w okresie do 31 marca 2012 roku. PBT Hawe planuje pozyskanie w ten sposób do 50 mln zł. W pierwszej transzy zostało objęte ponad 10 proc. obligacji przewidzianych na cały program. Większość obligacji objęli inwestorzy instytucjonalni.

Środki z emisji przeznaczone będą na dokończenie budowy II etapu światłowodowej sieci szkieletowej, co w konsekwencji pozwoli zwiększyć przychody. Wart podkreślenia jest fakt, że projekt HAWE wzbudził duże zainteresowanie wśród instytucji finansowych i został niezwykle wysoko oceniony, rozmowy zaś zostały zawieszone na skutek sytuacji na rynkach finansowych.

Zobacz więcej odpowiedzi opublikowanych przez Hawe

WIĘCEJ O „AKCJI INWESTOR”

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Hawe w „Akcji Inwestor”