Hutmen <HUTW.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości.

Hutmen <HUTW.WA> Nabycie aktywów o znacznej wartości. NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI. Raport bieżący nr 38/2003 Zarząd HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 19 grudnia 2003 r. , zlecił Domowi Inwestycyjnemu BRE Banku S.A. zakup na rachunek HUTMEN S.A : 1. akcji spółki Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. z siedzibą w Katowicach, w ilości 1.591.896 (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) sztuk akcji imiennych serii C o numerach od C 0000001 do C 1591896 , o wartości nominalnej 6,91 (sześć 91/100) złoty każda. Zakup ww akcji w cenie 2,60 (dwa złote sześćdziesiąt groszy) nastąpił w dniu 19 grudnia 2003 r. 2. akcji spółki Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. z siedzibą w Katowicach, w łącznej ilości 12.802.946 (dwanaście milionów osiemset dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) sztuk akcji imiennych, tj. a) 9.185.000 akcji imiennych serii A o numerach od A 007.515.001 do A 016.700.00, b) 3.617.946 akcji imiennych serii B o numerach od B 0000001 do B 3617946, o wartości nominalnej 6,91 (sześć 91/100) złoty każda. Zakup ww akcji w cenie 2,60 (dwa złote sześćdziesiąt groszy) nastąpi w dniu 23 grudnia 2003 r. Nabywane akcje łącznie stanowią 58,03% kapitału zakładowego i 58,03% ogólnej liczby głosów na WZ Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice" S.A. Wartość aktywów ujawniona w księgach rachunkowych HUTMEN S.A. wyniesie 37.426.589,20 złotych. Akcje wyszczególnione w pkt. 1 i 2 zostaną zakupione od Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie. Impexmetal S.A. jest podmiotem dominującym wobec HUTMEN S.A. i HMN "Szopienice " S.A. Prezes Zarządu Impexmetal S.A. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. Członek Zarządu Impexmetal S.A. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej HMN "Szopienice" S.A. Kryterium uznania nabywanych akcji za aktywa o znacznej wartości jest przekroczenie 10% udziału w kapitale własnym HUTMEN S.A. Data sporządzenia raportu: 22-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ