Iwona Sroka: Nie rezygnujemy z towarów

Andrzej Stec
02-07-2010, 11:58

Z Iwoną Sroką, prezes KDPW, rozmawia Andrzej Stec

Andrzej Stec: Dlaczego KDPW pozbywa sie akcji Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych?

Iwona Sroka, prezes KDPW:

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że utworzenie tego podmiotu było zbędne i bezzasadne, ponieważ możliwość obsługi rynku kasowego, jak i instrumentów pochodnych, wynika z przepisów dotyczących KDPW oraz jest naruszeniem zasady, polegającym na przekazaniu do innej spółki pewnej części działalności KDPW regulowanej przez przepisy prawa, należące do domeny KDPW, a jak się okazało - z utratą również kontroli nad działalnością tej spółki.

Myśląc odpowiedzialnie o interesie KDPW, ale także w trosce o strategię rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, nie należy unikać pewnych rozwiązań protekcyjnych dotyczących sytuowania krajowego rynku kapitałowego względem otoczenia międzynarodowego. W tym kontekście właściwszym rozwiązaniem byłoby i jest przygotowanie KDPW do rozliczania transakcji na rynku towarowym. Co prawda w liście intencyjnym leżącym u podstaw powołania wspomnianej spółki wspomniano się, że docelowo rozliczenia powinny odbywać się na systemach prowadzonych na infrastrukturze informatycznej KDPW, ale finalnie żadnych działań w tym kierunku nie podjęto, a z drugiej strony - nie ma przecież sensu utrzymywanie bliźniaczej struktury organizacyjnej, licencji, wymogów zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń. Tworzenie nowej struktury związane jest zawsze z kosztami, a w tym przypadku także z silnym uzależnieniem od drugiego Akcjonariusza i od jednego rynku, co powoduje bardzo ograniczone możliwości poszerzenia działalności o innych operatorów. Chcemy to naprawiać, skupiając nasze działania na wykorzystaniu infrastruktury i kompetencji KDPW, dla świadczenia usług rozliczeniowych na innych rynkach.

Nie można było się porozumieć?

Jak wspomniałam, to głównie kwestia wizji strategicznej KDPW i jej roli w kształtowaniu infrastruktury depozytowo-rozliczeniowej w Polsce. Wątek zapewnienia bezpieczeństwa i sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółką w kontekście zapisów statutowych też był istotny. Powiem tak - porozumieliśmy się wychodząc z akcjonariatu IRGiT. TGE uznało, że zachowa spółkę. Nie ukrywam, że będę zabiegać o to, aby w przyszłości KDPW prowadził rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych na TGE.

Co dalej? Rezygnujecie z rozliczeń transakcji na rynkach towarowych?

Wręcz przeciwnie. Nie chcemy oddawać domeny, neutralności  i kompetencji KDPW. Będziemy rozwijać własny system i własną izbę rozliczeniową, aby wykraczać z oferowanymi usługami poza rynek regulowany.
Przykładem są prowadzone obecnie prace z Warszawską Giełdą Towarową, na temat rozliczania przez Krajowy Depozyt transakcji zawieranych na rynku pozagiełdowym, który ma zostać utworzony przez WGT dla instrumentów pochodnych i dla którego funkcję izby rozliczeniowej będzie pełnił KDPW. Jeśli GPW rozszerzy swój obszar działalności na rynek towarowy, będziemy także jej naturalnym partnerem. Kolejny obszar – w tym kontekście – naszego zaangażowania to rozwój usług związanych z transakcjami OTC, zmierzający do zapewnienia mechanizmów rozliczania transakcji oraz zabezpieczania ryzyka dla derywatów rynku OTC (forward, swap, opcje, repo). Rozmawiamy już o naszej propozycji z bankami. Rynek transakcji OTC jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią rynku instrumentów finansowych. W sytuacji kryzysu zaufania klientów do rynków finansowych oraz do instytucji finansowych, jak również wzajemnego braku zaufania instytucji finansowych, głównie banków, izba rozliczeniowa staje się ważnym elementem zwiększającym efektywność rynku.

Powiązanym silnie z taką wizja roli i miejsca KDPW jako wiodącej i nowoczesnej instytucji depozytowo-rozliczeniowej jest priorytetowy dla nas projekt wydzielenia z KDPW izby rozliczeniowej typu CCP (rozumianej jako podmiot przejmujący odpowiedzialność wobec swoich uczestników za wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczanych przez niego transakcji) oraz zmiana systemu gwarantowania transakcji. Intensywne prace trwają. Pierwszym widocznym efektem jest już powołanie do życia instytucji gwaranta rozliczeń KDPW_ClearPool. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem nowego, wysoce nowoczesnego i pozwalającego na precyzyjne zarządzane ryzykiem modelu opartego na uznanej na świecie metodologii SPAN. Wierzę, że rozwój systemu i wejście na nowe rynki uczynią z KDPW jedną z najnowocześniejszych izb rozliczeniowych pod względem funkcjonalności i reagowania na niewypłacalność uczestników oraz że taki status pozwoli nam wyjść z ofertą poza Polskę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Andrzej Stec

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Iwona Sroka: Nie rezygnujemy z towarów