Jak zdobyć dotacje na projekty wzornicze

opublikowano: 25-05-2023, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dzięki grantom przedsiębiorcy opracują i wdrożą w firmach strategie wzornicze. Mogą otrzymać w sumie 100 mln zł.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Kto może wziąć udział w konkursie
  • Jakie warunki należy spełnić
  • Co zalecają eksperci
  • Jakie są nowości
  • Kiedy beneficjent będzie musiał zwrócić dotację warunkową

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie procesów wzorniczych, dzięki którym dostosują firmowe produkty i usługi do potrzeb i oczekiwań klientów. Konkurs „Wzornictwo w MŚP” jest finansowany z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Budżet naboru jest dość pokaźny, bo wynosi 100 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 sierpnia. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, że przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), czyli organizatorzy naboru, mogą zakończyć konkurs wcześniej. Nastąpi to w sytuacji, gdy kwota dofinansowania, o które będą starać się potencjalni beneficjenci, przekroczy 200 proc. budżetu przewidzianego na ten nabór.

Udogodnienie:
Udogodnienie:
Dużym ułatwieniem jest dla przedsiębiorców możliwość ubiegania się o wsparcie całego procesu wzorniczego za pomocą tylko jednego wniosku o dofinansowanie.

Grzegorz Karwatowicz, prawnik w kancelarii SWK Legal, podkreśla, że granty są przeznaczone dla przedstawicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

– Wnioskodawcy muszą prowadzić firmę w makroregionie Polska Wschodnia, czyli w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim. Konkurs obejmuje również przedsiębiorstwa z Mazowsza, z wyjątkiem Warszawy i otaczających ją powiatów – wyjaśnia Grzegorz Karwatowicz.

Regionalne inteligentne specjalizacje

Prawnik zwraca uwagę na preferowane w naborze przedsięwzięcia.

– Premiowane będą projekty realizowane przez MŚP, których przychody z działalności produkcyjnej lub usługowej stanowią największy procent udziału w sprzedaży. Wymóg ten dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. Mile widziane będą również projekty, które wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje wspólne dla co najmniej dwóch województw wspomnianego makroregionu – zaznacza Grzegorz Karwatowicz.

Zaleca, aby przedsiębiorcy przed podjęciem decyzji o starcie w konkursie zapoznali się z kryteriami wyboru projektów, na podstawie których eksperci ocenią wnioski o dofinansowanie. Dzięki temu – jak dodaje – sprawdzą, czy planowane przez nich przedsięwzięcia mają w ogóle szanse na uzyskanie finansowego wsparcia.

Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w Grant Thornton, wyjaśnia, że granty sfinansują koszty projektów, które polegają na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, a także opracowaniu i wdrożeniu strategii wzorniczej.

– Chodzi o podjęcie przez przedsiębiorcę działań, które uwzględniają procesy projektowania. Ich końcowym rezultatem powinno być wprowadzenie na rynek innowacji – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

Obecny konkurs jest kontynuacją naboru „Wzór na konkurencję” z poprzedniej perspektywy finansowej. Wówczas składał się on z dwóch etapów.

– Przedsiębiorcy starali się najpierw o dofinansowanie na opracowanie strategii wzorniczej. Następnie mogli powalczyć o granty na jej wdrożenie. Możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe całego procesu wzorniczego w ramach jednego wniosku o dofinansowanie na pewno jest dla przedsiębiorców dużym ułatwieniem – ocenia Agnieszka Wykrzykowska.

Dotacje pokryją koszty usług szkoleniowych i doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej. Sfinansują też wydatki na zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, oprogramowania, a także wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji i know-how. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli liczyć na dofinansowanie robót i materiałów budowlanych. Warunek jest jeden: muszą być one związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie może przekraczać 10 proc. wartości zakupionych środków trwałych potrzebnych do realizacji projektu.

Ekspertka z Grant Thornton zwraca uwagę na kryteria finansowe dla projektów startujących w naborze.

– Wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia musi wynosić przynajmniej 200 tys. zł. Natomiast dofinansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej nie może przekroczyć 70 tys. zł. Z kolei maksymalna dotacja na cały projekt to 3 mln zł. Co ważne, przedstawiciele PARP wymagają od potencjalnych beneficjentów wkładu własnego na poziomie co najmniej 15 proc. – zaznacza Agnieszka Wykrzykowska.

Dotacja warunkowa

Nowością w konkursie jest dofinansowanie usług szkoleniowych i doradczych przyznawane w formie dotacji bezzwrotnej. Natomiast finansowanie inwestycji będzie rozdzielane w postaci dotacji warunkowej. To oznacza, że podlega ona zwrotowi, jeśli przedsiębiorca nie spełni określonych warunków. Powinien prowadzić działalność gospodarczą dłużej niż pięć lat od daty ogłoszenia naboru. Jeśli tak nie jest, to przedstawiciel mikro, małej lub średniej firmy będzie musiał zwrócić odpowiednio: 25 proc., 30 proc. i 40 proc. kwoty dofinansowania objętej dotacją warunkową. PARP może pomniejszyć wysokość tego zwrotu. W jakich sytuacjach? Jeśli przedsiębiorca utrzyma lub zwiększy średnią wielkość zatrudnienia w ciągu dwóch lat po zakończeniu realizacji projektu.

Agnieszka Wykrzykowska ma dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, którzy mają opracowany audyt wzorniczy i strategię wzorniczą dofinansowaną w ramach konkursu „Wzór na konkurencję”.

– Jeśli jest ona aktualna i nie została wdrożona w firmie, można ją wykorzystać w obecnym konkursie i ubiegać się o dotację na jej wdrożenie – podkreśla Agnieszka Wykrzykowska.

Na co dofinansowanie

• koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej

• koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej

• zakup środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane

• nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

• koszty robót i materiałów budowlanych koszty usług szkoleniowych

• koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane