Jeśli decydujesz się na pakiet, dobierz go do profilu i ambicji

Paweł Zielewski
opublikowano: 29-09-2005, 00:00

Wyobrażenie banków, czego potrzebują małe i średnie firmy, bardzo często nie przystaje do tego, czego firmy rzeczywiście potrzebują.

Już pobieżny przegląd oferty polskich instytucji finansowych dla przedsiębiorców z grupy tzw. MiŚ zamyka się konkluzją, że na rynku brak produktu prostego, skonstruownego według jasnych reguł, zawierającego absolutnie podstawowe produkty, z których na co dzień korzystają firmy, a przy tym taniego, najchętniej opłacanego jedną, stałą zryczałtowaną opłatą.

Zakładnicy rankingów

Tymczasem w bankach trwa wyścig, którego stawką jest możliwie wysokie miejsce w jednym z dziesiątków rankingów. Biczem na konkurentów w tej gonitwie jest silenie się na hiperoryginalność, co przekłada się na budowanie ofert upstrzonych produktami, z których mała i średnia firma korzysta bardzo rzadko, jeżeli w ogóle.

Nie ma jednak tego złego. Prawie w każdej propozycji można znaleźć element, który nie tylko wyróżnia „nasz bank” na tle konkurencji, ale który może być języczkiem u wagi przy wyborze określonej oferty.

Generalnie obowiązujący trend wymusza na bankach tworzenie pakietów usług, co w niektórych przypadkach oznacza zebranie w jedno miejsce już istniejących produktów, nadanie im nowej nazwy i zastosowanie promocyjnego chwytu w stylu „prawie darmo”. Chociaż podejmowane są próby ujmowania kosztów prowadzenia rachunku w jedną, zryczałtowaną opłatę, nienaturalnie rozbudowane tabele prowizji i opłat pozbawiają złudzeń, że na ryczałcie się kończy. Zresztą sami przedsiębiorcy przyznają, że najbardziej nawet przyjazne banki zaskakują ich czasami żądaniami dodatkowych opłat i prowizji za dalekie od niestandardowych produkty i usługi.

Gdy robią, co chcą

Z punktu widzenia małej i średniej firmy grzechem banku jest zastrzeżenie sobie zmiany warunków (w tym opłat) prowadzenia rachunków firmowych (każdych innych zresztą też). Na usprawiedliwienie dodać trzeba jednak, że tego rodzaju klauzule to jeden z elementów ochrony interesów banku.

Zgodnie jednak z zasadą, że bank sprzedaje usługę, a klient ją kupuje, warto sprawdzić, czy produkt jest wart swojej ceny, nawet biorąc poprawkę, iż ta będzie się różniła od obiecanej przez bankowca nawet o 20 proc.

Traktując kwestię ceny drugorzędowo przy wyborze konta dla małej i średniej firmy powinno się bardziej zwrócić uwagę na charakterystyczne cech wyróżniające propozycję. Nieźle pod tym względem wygląda Pakiet Harmonium Start Banku BPH, zbiór podstawowych usług, które — zdaniem banku — powinny skutecznie wspomóc start nowej firmy. Z założenia oferta skierowana została do podmiotów rozpoczynających lub prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, a oprócz standardowego konta firmowego bank obiecuje możliwość przyznania limitu debetowego do wysokości 30 tys. zł. Teoretycznie już na starcie, wystarczy jeden telefon na infolinię banku, by przypomnieć sobie znaczenie słowa „teoria”.

Wysoki limit debetowy obwarowany jest dość restrykcyjnymi warunkami, czyli koniecznością wykazania opłacalności biznesu. Możliwe, że bank poprosi również o materialne zabezpieczenie (przejściowe) limitu. Generalnie jednak należy liczyć się, że limit nie zostanie przyznany od razu, a po trzech miesiącach. To i tak lepiej niż u konkurencji, która często każe czekać od 6 do 12 miesięcy.

Spokój w standardzie

Całkiem dobrze prezentuje się oferta ubezpieczeniowa dołączona do pakietu. Ubezpieczenie Moje Harmonium Start wspomaga ubezpieczenie Moje Harmonium przygotowane w formie pakietu wraz z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeniowe. W jego skład wchodzi ubezpieczenie mienia od kradzieży, ognia i innych zdarzeń, ubezpieczenie wartości pieniężnych, ubezpieczenie OC.

Z kolei dodana do pakietu usługa Leasing na Start to alternatywna w stosunku do kredytu, która umożliwia zakup nowych samochodów osobowych i ciężarowych do wartości 20 tys. euro oraz nowych urządzeń stanowiących wyposażenie biura do wartości 7,5 tys. euro. Oferta została przygotowana wspólnie z BPH Leasing.

Pakiet podstawowy to punkt wyjścia do innych pakietów. Każdy z nich (łączy je nazwa Harmonium) stworzony jest z myślą o innej grupie docelowej. Różne są też ceny za korzystanie z pakietów. O ile Harmonium mikro dla mikroprzedsiębiorców kosztuje 15 zł miesięcznie, to już bardziej zaawansowany Harmonium plus — 25 zł.

Oferta Banku BPH nie powinna być jednak wybierana szybko i przypadkowo. Warto w tym przypadku zdać się na głos doradcy bankowego, który pomoże dobrać pakiet najbardziej zbliżony do możliwości i potrzeb firmy.

Cechą charakterystyczną oferty Banku BPH jest bardzo rozbudowany program partnerski obejmujący 10-50-proc. zniżki na np. wynajem samochodów, zakup sprzętu biurowego, korzystanie z usług kurierskich, medycznych czy nawet hosting domen internetowych.

Na marginesie — klientom korzystającym z pakietów Harmonium Bank BPH proponuje spore rabaty przy prenumeracie „Pulsu Biznesu”.

Im bardziej zaawansowany pakiet Harmonium, tym więcej posiada usług dodatkowych — rozszerzone funkcje rozliczeń krajowych i zagranicznych czy też dla klientów dokonujących operacji wymiany walut specjalna preferencyjna tabela kursowa.

Po stronie zysków

Zupełnie inną metodę przyciągania do siebie małych i średnich firm przyjął Citibank. Jego podstawowa oferta — bardzo szeroka — często może być nie w pełni wykorzystana. Stąd polityka banku, która podkreśla bezpieczeństwo transakcji.

Citibank stworzył dodatkowo dla firm tzw. Rachunek Zastrzeżony. Charakter produktu pozwala zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Proponowane przez bank rozwiązanie prowadzi do zabezpieczenia transakcji pomiędzy odbiorcą a dostawcą poprzez zdeponowanie na Rachunku Zastrzeżonym odpowiedniej kwoty, która będzie przeznaczona na zapłatę za dokonaną w przyszłości transakcję.

Jak to działa? Środki zdeponowane na Rachunku Zastrzeżonym są uwalniane na rzecz dostawcy w przypadku spełnienia przez niego warunków określonych w umowie Rachunku Zastrzeżonego. W przeciwnym wypadku środki przekazywane są z powrotem na rzecz odbiorcy.

Konstrukcja Rachunku Zastrzeżonego opiera się na zaufaniu stron transakcji w stosunku do banku, który działa w interesie obu stron transakcji. Na podstawie umowy Rachunku Zastrzeżonego, zawartej między trzema stronami: dostawcą, odbiorcą a Bankiem, następuje rozliczenie transakcji na warunkach ustalonych przez strony, a wykonawcą tej umowy jest Citibank. Bank potwierdza zdeponowanie środków i uniemożliwia ich podjęcie niezgodne z warunkami zapisanymi w umowie. W rezultacie, jeśli odbiorca otrzyma towar lub usługę, a dostawca złoży w banku odpowiednie dyspozycje zgodne z warunkami umowy, Citi gwarantuje wypłatę zdeponowanych na Rachunku Zastrzeżonym środków.

Proste jak drut, a skuteczne. I w tej formie rzadko na rynku spotykane.

Przyciąganie prostotą

Nie mniej — nawet najbardziej podstawowa oferta Citibanku dla firm jest tak rozbudowana, że potrzeba sporo czasu, by zorientować się, co tak naprawdę bank ma do zaoferowania firmie.

Na przejrzystość struktury i prostotę produktów stawia z kolei Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, który nadal sprawia wrażenie, jakby wciąż szukał najbardziej odpowiedniej dla siebie niszy. Jego oferta rachunku bieżącego jest na tyle elastyczna, że może być modyfikowana nie tylko ze względu na charakter prowadzonej działalności, ale też struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Partner wspiera partnera

Skomplikowanym standardem można też nazwać ofertę dla firm Banku Millennium. Jednak instytucja ta posiada w pakiecie produktów oryginalną formę wsparcia przedsiębiorstw, które poszukują partnerów poza granicami Polski.

Millennium wespół z Millennium bcp wprowadził usługę, funkcjonującą pod międzynarodową nazwą International Business Platform (IBP). W ramach IBP Bank Millennium z jednej strony wspiera działalność klientów Millennium bcp w Polsce, a z drugiej — oferuje swoim klientom, zainteresowanym rozwojem działalności międzynarodowej, pomoc oraz doradztwo na wybranych rynkach, dotychczas stosunkowo słabo rozpoznanych przez polskie firmy.

Te rynki to przede wszystkim Portugalia i Grecja (traktowane przez bank priorytetowo jako rynki „unijne”), ale nie tylko. W ramach usługi International Business Platform Banku Millennium polskie przedsiębiorstwa otrzymują również dostęp do różnorodnych usług bankowo-finansowych oraz fachowego doradztwa w sieci 1700 oddziałów grupy, zlokalizowanych w 18 krajach na 4 kontynentach. Sieć obejmuje placówki — poza Portugalią i Grecją m.in. we Francji, Turcji, USA, Chinach, Angoli czy Mozambiku.

Wsparcie obejmuje m.in.: aktywne poszukiwanie — na zlecenie klientów — potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych współpracą z polskimi importerami i eksporterami do tych krajów, pozyskiwanie informacji oraz przygotowywanie analiz pomocnych dla importerów lub eksporterów w zainicjowaniu lub rozszerzeniu współpracy handlowej (obejmujących nie tylko ocenę potencjału danego rynku lub jego segmentu, ale również np. obszar lokalnych regulacji, zwyczajów handlowych, struktury kanałów dystrybucji, itd.), rekomendowanie określonych rozwiązań w obszarze wzajemnych rozliczeń i finansowania, w tym również w kontekście oceny wiarygodności potencjalnych partnerów, współpracę w procesie poszukiwania partnerów dla przedsięwzięć inwestycyjnych... można długo wyliczać.

Z oferty IBP Millennium mogą skorzystać zarówno firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również duże firmy.

Każda firma korzystająca z usługi otrzymuje dedykowanego doradcę bankowego.

Nie zapomnij o sieci

Z kolei Pekao specjalnie dla małych firm stworzyło pakiet Firma i ja, czyli połączenie rachunku osobistego z wszechstronnym rachunkiem firmowym dla firm małych i mikro, osiągających obroty do 10 mln zł rocznie.

W skład pakietu wchodzą: rachunek bieżący dla podmiotów krajowych prowadzony w złotych lub w walucie wymienialnej, ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, pakiet Eurokonto VIP, elektroniczny system obsługi bankowej rachunku firmowego, karta płatnicza Visa Business Lider, overdraft w rachunku bieżącym w złotych, kredyt w rachunku bieżącym w złotych, terminale POS przeznaczone do elektronicznej obsługi i rejestracji transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych, bankowa usługa telekomunikacyjna Pekao24. W czasach internetu kuriozalny wydaje się brak dostępu do rachunku z sieci z automatu. Jest to możliwe dopiero po złożeniu stosownej dyspozycji.

Atutem Pekao może być jednak dość rozbudowana (jak na darmową) oferta ubezpieczeniowa, będąca integralnym składnikiem rachunku. Bank zapewnia ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w TU Allianz. Ubezpieczenie zaczyna obowiązywać już od dnia otwarcia rachunku bieżącego. Suma gwarancyjna OC wynosi maksymalnie 30 000 zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód osobowych i rzeczowych.

Do otwarcia rachunku (nie tylko w Pekao SA) potrzebne jest wypełnienie wniosku lub specjalnej karty informacyjnej oraz dokumenty, na których podstawie prowadzona jest działalność, np. aktualny odpis z rejestru handlowego lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, zawiadomienie o nadaniu numeru REGON; w przypadku gdy podmiot legitymuje się innym dokumentem niż odpis z KRS.

Im dalej, tym łatwiej

Bank Zachodni WBK swoim atutem postanowił przyciągnąć do siebie małe i średnie firmy bardzo rozbudowaną sferą finansowania działalności. Bank obiecuje, że większość z decyzji kredytowych podejmie w 24 godziny przy zastosowaniu uproszczonej ścieżki scoringowej. Dodatkowo przez pierwsze dwa lata posiadaczom Biznes Pakietu Classic proponuje pobieranie opłaty wysokości 15 zł miesięcznie.

Gdzie tkwi haczyk? Ano w tym, że Pakiet Biznes Classic nie jest sprzedawany jako podstawowy produkt banku. Aby z niego korzystać,

należy posiadać rachunek firmowy w złotych polskich w BZ WBK.

W dość kłopotliwej sytuacji jest BGŻ, który nadal nie może otrząsnąć się z odium banku „chłopskiego”, jak jest często postrzegany przez potencjalnych klientów. Dlatego też w przypadku oferty dla małych i średnich firm BGŻ postawił na ultranowoczesność i zbudował system znany jako e-Integrum.

E-Integrum Firma umożliwia bezpośrednią obsługę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w złotych poprzez internet — przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

System umożliwia m.in.: dokonywanie przelewów, w tym na rzecz ZUS i US, dokonywanie importu masowych zleceń płatniczych, składanie zleceń stałych, zakładanie lokat terminowych na wybrany okres, składanie wniosków o udzielenie kredytu, wydanie karty płatniczej, otwarcie rachunku bankowego itp.

Zaletą systemu e-Integrum Firma są funkcje dodatkowe, ułatwiające korzystanie z systemu bankowości internetowej. E-Integrum Firma przypomni o terminach płatności, wygaśnięcia lokat, braku środków na rachunku bankowym oraz poda najistotniejsze informacje. Korzystanie z tych funkcji jest możliwe po zaprogramowaniu alarmów.

Czyli jednym słowem — z komputera dostępne jest wszystko, czego potrzebuje mała firma.

Bank dobra rada

Konto firmowe z automatycznym dostępem z internetu oferuje też Deutsche Bank PBC, jednak w jego przypadku o wartości oferty świadczy jakość współpracy z dedykowanymi doradcami. Zadaniem doradców z DB PBC jest nie tylko przybliżanie firmie coraz to bardziej zaawansowanych usług banku, ale i... pomoc w stworzeniu kompleksowego planu finansowania w zależności od potrzeb i przyjętej przez firmę strategii.

Generalnie jednak bank (nie dziwota) opiera się na własnych produktach — z których najprostszym jest kredyt w rachunku bieżącym — dostępnych również dla przedstawicieli wolnych zawodów prowadzących działalność gospodarczą od minimum 3 lat (to z kolei bardzo ogranicza bankowi liczbę potencjalnych klientów). Jego minimalną kwotę ustalono na 10 tys. zł.

Kuszenie darmochą

Na klientów, których roczne przychody przekraczają 2 mln zł, poluje Fortis Bank, który używa broni pod nazwą FortisClass. To oferta dla tych, których nie wystraszy mnogość opcji w wersji podstawowej. Z założenia korzystanie z pakietu ma obniżyć koszty prowadzenia rachunku. I obniża. Pod warunkiem że przedsiębiorca korzysta z większości oferowanych produktów.

Fortis oferuje limit debetowy w rachunku do kwoty 50 tys. zł, zarządzanie finansami z siedziby firmy za pośrednictwem systemu MultiCash, darmowe przelewy z tytułu składek ZUS za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, osobistego doradcę, uproszczone procedury kredytowe, negocjowane kursy walutowe, preferencyjne stawki prowizji od wpłat gotówki. Cały pakiet obejmuje: rachunek bieżący w złotych, rachunek walutowy, lokaty terminowe w złotych, lokaty terminowe w walutach obcych, lokatę overnight, kartę Visa Business Electron, karty Visa Business i Visa Business Gold, przelewy krajowe (realizowane za pośrednictwem systemu ELIXIR), przelewy zagraniczne (realizowane za pośrednictwem systemu SWIFT), zlecenia importowe, zlecenia eksportowe, transakcje terminowe forward (w ramach oferty Departamentu Skarbu), inkaso — wpłaty gotówki w formie zamkniętej, kredyt w rachunku bieżącym (PLN, EUR, USD), kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, kredyt inwestycyjny, kredyt pod dotacje UE, gwarancję bankową...

Ze wszystkich stron

Bardzo poprawna oferta Kredyt Banku z kolei sama przyciąga klientów. Bank postawił na ułatwienia dostępu do produktów — od założenia konta firmowego przez internet po multikanałowość dostępu do pieniędzy klienta.

Rachunek Ekstrabiznes kusi np. nielimitowaną liczbą bezpłatnych elektronicznych przelewów i tanimi wypłatami gotówkowymi oraz pakietami ubezpieczeniowymi.

Oryginalną nowością na rynku jest propozycja MultiBanku (który generalnie oferuje konta dla firm w kilku „odcieniach”) zwana Planem Finansowania Biznesu.

To zabezpieczony hipoteką kredyt w formie linii kredytowej, przeznaczony dla posiadaczy rachunków bieżących MultiKonto Business Class, Medicus i Expert, rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość osobista lub nieruchomość komercyjna, czyli taka, której budowa oraz sposób wykorzystywania jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz:

- weksel własny in blanco kredytobiorcy (właściciela lub właścicieli firmy) wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez współmałżonka,

- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w MultiBanku,

- hipoteka.

Kredyt udzielany jest na 5, 10, 15 lub 20 lat. Istnieje możliwość spłaty kapitału co rok lub co 2 lata.

Środki z Planu Finansowania Biznesu mogą być przeznaczone tylko na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Duzi dają więcej

I dochodzimy do giganta na rynku rachunków i pakietów dla małych i średnich firm.

PKO BP ma w ofercie prawie wszystkie rozwiązania, które proponują konkurenci, jednak siła banku nie polega na bezdyskusyjnej jakości obsługi lecz na sieci oddziałów, którą dysponuje PKO BP.

Bank dociera praktycznie wszędzie. Wszędzie też dostępny jest zasługujący na uwagę pakiet eFirma dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach pakietu skorzystać można z rachunków: eFirma lub eFirma plus.

Dla małych firm zaletą będzie cena — od 9 zł miesięcznie, oraz bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Jeśli decydujesz się na pakiet, dobierz go do profilu i ambicji