Komunikacja z rynkiem po nowemu

DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI, radca prawny
opublikowano: 17-12-2014, 00:00

Unia Europejska stworzyła nowe zasady komunikacji z rynkiem przez giełdowe spółki.

Choć będą one obowiązywały dopiero za kilkanaście miesięcy, już teraz warto się do nich przygotować — i to nie tylko ze względu na sankcje grożące w przypadku niewłaściwego ich zastosowania.

W kwietniu Rada UE zatwierdziła wnioski Komisji Europejskiej dotyczące rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku kapitałowym (tzw. rozporządzenie MAR) oraz dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (tzw. dyrektywa MAD). Choć jeszcze przez około półtora roku stosowane będą stare regulacje krajowe, to nowe przepisy na poziomie unijnym już teraz budzą wiele kontrowersji. Dzieje się tak m.in. dlatego, że nowe regulacje zupełnie zmieniają dotychczasową strukturę legislacyjną w tym zakresie. A część z nich (tj. rozporządzenie MAR) będzie wywoływało skutek bezpośredni, bez potrzeby inkorporowania go do polskiego systemu prawa.

Obecne regulacje dotyczące przekazywania informacji poufnych przez spółki publiczne opierają się na trzech

Emitenci będą zobowiązani oceniać poufność określonych informacji nie tylko w kontekście generalnych wytycznych.

filarach: ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie o ofercie publicznej oraz rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych. Te akty tworzą pewien — dość wygodny dla emitentów — status quo, gdyż niezależnie od definicji informacji poufnej w razie wątpliwości co do uznania danej informacji za poufną, rozporządzenie zawierało katalog zdarzeń, które powinny być przekazywane jako informacje bieżące. Istnienie takiego katalogu spowodowało, że emitenci w znacznej mierze ograniczali się jedynie do przekazywania informacji, na które wskazywały przepisy rozporządzenia, pomijając przy tym wyraźnie szerszą znaczeniowo definicję informacji poufnej wyrażoną w ustawie o obrocie.

Niedługo z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

znikną przepisy dotyczące manipulacji, definicji informacji poufnej oraz ujawniania i wykorzystywania informacji poufnej. Przestaną również obowiązywać m.in. regulacje dotyczące opóźniania informacji poufnej znajdujące się dotychczas w ustawie o oferciepublicznej. Uchylone zostaną także przepisy rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych co najmniej w zakresie katalogu informacji bieżących podlegających przekazaniu do publicznej wiadomości.

Nowy reżim prawny zmusi emitentów do dokładniejszej analizy „poufności” posiadanych informacji. Brak sztywnego katalogu tych informacji w połączeniu z nową definicją, w której główny nacisk położony został na cenotwórczy charakter takiej informacji, sprawia, że emitenci będą zobowiązani oceniać poufność określonych informacji nie tylko w kontekście generalnych wytycznych, lecz także uwarunkowań wynikających z rodzaju prowadzonej działalności. Nowe przepisy znacząco zaostrzą sankcje w przypadku ewentualnych naruszeń obowiązków informacyjnych, co z pewnością będzie mobilizować emitentów do dokładniejszego dzielenia się istotnymi informacjami. Dlatego właśnie już teraz warto rozpocząć przygotowania do nowej sytuacji prawnej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DR RADOSŁAW L. KWAŚNICKI, radca prawny

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu