Limity zachwieją rynkiem

opublikowano: 27-07-2017, 22:00

BCC postuluje o złagodzenie niektórych przyszłych przepisów dotyczących pobytu obcokrajowców i ich pracy w Polsce.

Przyjęty w lipcu przez rząd projekt noweli ustawy o cudzoziemcach przewiduje możliwość wprowadzenia limitów ich zatrudniania. To jedna ze zmian, które niepokoją pracodawców. Projektowana nowela zakłada limitowanie wydawania zezwoleń na pobyt czasowy udzielanych obcokrajowcom w danym roku kalendarzowym w celach związanych z pracą na terenie Polski. Ograniczenia mogą dotyczyć województw, zawodów i rodzajów umów, na podstawie których przedsiębiorcy powierzają cudzoziemcom wykonywanie pracy lub działalności danego podmiotu. Według Business Centre Club (BCC) problem tkwi w tym, że wyczerpanie limitów obligatoryjnie pozwoli na odmowę rejestracji zezwolenia na pobyt czasowy i na pracę. — Tym samym wprowadzony zostanie element labilności w planowaniu biznesu w tych zawodach, branżach czy województwach, gdzie limity zostaną ustanowione — mówi Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej zdaniem, pomysł jest niepokojący przy obecnych realiach rynku pracy i deficycie pracowników. Za kontrowersyjną zmianę BCC uznaje też zapowiedź nałożenia obowiązku na cudzoziemców starających się o zezwolenie na pobyt jako rezydentów długoterminowych UE w Polsce.

Będą oni musieli wykazać się znajomością języka polskiego na poziomie minimum B1 (średnio zaawansowany).

— Obecnie przepisy nie przewidują takiego wymogu do udzielenia zezwolenia i trudno uznać, aby istniała taka potrzeba — uważa Joanna Torbé. nna ważna z punktu widzenia pracodawców i pracowników zmiana dotyczy podstaw do obligatoryjnego zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Obecnie taka decyzja jest wydawana, gdy wykonuje on lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia lub bez zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia go albo jeżeli ukarano go grzywną za nielegalną pracę. Według projektu nowelizacji zasada ta nie będzie stosowana, gdy do nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca doprowadzono na skutek wprowadzenia go w błąd albo wyzyskania czy wykorzystania zależności służbowej — lub za niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania i sąd wydał orzeczenie o ukaraniu sprawcy za takie wykroczenia. BCC proponuje zliberalizowanie tej regulacji.

— Wystarczy niewielkie naruszenie przepisów, np. kilkudniowe opóźnienie w zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu pracy, aby cudzoziemiec poniósł bardzo restrykcyjne konsekwencje. Nie znikną więc przypadki, gdy za stosunkowo niewielkie przekroczenia, czasami spowodowane pomyłką, zatrudniony ponosi konsekwencje w postaci automatycznej decyzji o zobowiązaniu do powrotu — prognozuje ekspertka BCC.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Limity zachwieją rynkiem