MF: podatnicy mają czas na dostosowanie się do zmian w amortyzacji mieszkań

PAP
opublikowano: 23-12-2021, 09:00

Polski Ład wprowadza zmiany w amortyzacji mieszkań czy budynków mieszkalnych oraz w rozliczaniu sprzedaży przedmiotów z leasingu, ale przepisy przejściowe dają podatnikom czas na dostosowanie się – wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów przesłanego PAP.

Od 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzą rozwiązania podatkowe, wdrożone w ramach Polskiego Ładu. Wśród nich są przepisy, na mocy których od początku roku wyłącza się możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

„Na podstawie przepisu przejściowego prawo do amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych zostaje zachowane jeszcze przez rok, tj. do końca 2022 r. – co pozwala podatnikom przygotować się do nowych zasad. Budynki i lokale mieszkalne powinny przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkaniowe obywateli. Tymczasem, z uwagi na korzystne regulacje podatkowe inwestowanie w lokale mieszkaniowe stało się rentownym narzędziem do inwestycji kapitałowych, co z kolei wpływa na wzrost cen lokali i budynków mieszkalnych" - napisano w stanowisku Ministerstwa Finansów przesłanym PAP.

Dodano, że możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych budynków lub lokali mieszkalnych powoduje, że dochody osiągane z tego tytułu (z najmu) efektywnie są bardzo często nieopodatkowane. "Dzieje się tak dlatego, że odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych składników zmniejszają dochód do opodatkowania do takiego poziomu, że podatek dochodowy nie występuje, a tym samym zwalnia podatników z płacenia podatku” - wskazał resort.

Inną zmianą, jaka wchodzi w życie od 1 stycznia, jest przepis, na podstawie którego przychody z odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku będą zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli do transakcji sprzedaży dojdzie w ciągu sześciu lat od nabycia do majątku prywatnego. Jak przypomniał resort finansów w swoim stanowisku, obecnie w przypadku wykupienia przez przedsiębiorcę leasingowanego składnika do majątku prywatnego, przychód z jego odpłatnego zbycia nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. I to mimo że rata leasingowa była uwzględniana w kosztach prowadzonej działalności.

„Dodatkowo, jeżeli po nabyciu (wykupieniu), odpłatne zbycie takiego składnika (np. samochodu) nastąpi po upływie sześciomiesięcznego okresu, to uzyskany przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Stawia to w uprzywilejowanej sytuacji podatników odpłatnie zbywających nabyte do majątku prywatnego poleasingowe składniki majątku, wykorzystywane uprzednio w działalności gospodarczej. Polski Ład zrównuje sytuację podatników, którzy uzyskują przychody z odpłatnego zbycia poleasingowych składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności i podatników, którzy uzyskują przychody z odpłatnego zbycia składników po ich wycofaniu z działalności lub po likwidacji działalności” – stwierdziło MF w swoim stanowisku.

Jednak – jak zwrócił uwagę resort finansów – także w przypadku nowych zasad opodatkowania sprzedaży przedmiotów wykupionych przez przedsiębiorcę do majątku prywatnego wprowadzono przepis przejściowy.

„Na podstawie przepisu przejściowego, nowe rozwiązania znajdą zastosowanie wyłącznie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 roku. Nowe regulacje dotyczą zatem tylko przychodów z odpłatnego zbycia składnika, który został wykupiony po wejściu w życie zmian. Jeżeli natomiast składnik zostanie wykupiony przed 1 stycznia 2022 r., to pomimo tego, że jego odpłatne zbycie nastąpi po 31 grudnia 2021 r, tj. po wejściu w życie zmian, przychód z takiego zbycia będzie rozliczany na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że w przypadku gdy odpłatne zbycie takiego samochodu nastąpi po upływie sześciomiesięcznego okresu, to uzyskany przychód w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu” – wskazano w stanowisku MF.

Resort finansów zwrócił także uwagę, że jednym z celów wprowadzenia zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu było wyrównanie obciążeń osób zatrudnionych na umowę o pracę z tymi, które są ponoszone przez osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej, choćby na umowie zleceniu.

„W przypadku umów zlecenia podatnicy korzystają bowiem z 20-proc. kosztów uzyskania przychodów, które znacząco obniżają podstawę opodatkowania w stosunku do pracowników, którzy - co do zasady – korzystają z podstawowych, kwotowych kosztów w wysokości 3 000 zł rocznie. Zatem, przy przychodach rocznych z pracy na etacie w wysokości 133 000 zł podstawa opodatkowania (przychód minus koszty minus składki ZUS) wynosi 111 766 zł, natomiast przy tej samej wysokości z umowy zlecenia 91 813 zł” – wyliczyło MF.

Jak wynika ze stanowiska resortu, wyrównaniu obciążeń ma służyć m.in. wyższa kwota wolna, wprowadzona w ramach Polskiego Ładu, wynosząca 30 tys. zł, która przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej.

„Ten mechanizm również nie dotyczy np. podatku liniowego, bo ten był konstruowany przy założeniu, że nie ma w nim kwoty wolnej. Wprowadzenie kwoty wolnej w podatku liniowym niweczyłoby to założenie i powodowało, że dalsze funkcjonowanie tego podatku traci sens. Formą rekompensaty w podatku liniowym jest niższa stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4,9 proc. podstawy wymiaru (zamiast 9 proc. podstawy wymiaru)” – stwierdzono w stanowisku MF.

Resort finansów przypomniał, że w ramach Polskiego Ładu wprowadzana jest obniżka zryczałtowanego podatku dla wielu zawodów. Wskazał, że w przypadku lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych czy inżynierów, stawka spada z 17 proc. do 14 proc. Dla informatyków programistów, i innych zawodów z branży ITC stawka spada z 15 proc. do 12 proc.

„Wdrażane w Polskim Ładzie obniżenie stawek ryczałtu dla przychodów osiąganych przez lekarzy czy inżynierów ma zapobiegać emigracji tych osób – pozostanie tych osób w kraju jest społecznie pożądane” – wyjaśniło MF.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane