MF spodziewa się przyspieszenia tempa wzrostu PKB w 2007-2008 r.

Polska Agencja Prasowa SA
09-09-2005, 21:38

Tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszy w latach 2007-2008 do odpowiednio 4,6 i 5,0 proc. z 3,3 proc. w 2005 i 4,3 proc. w 2006 roku - szacuje Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na 2006 rok.

Tempo wzrostu PKB w Polsce przyspieszy w latach 2007-2008 do odpowiednio 4,6 i 5,0 proc. z 3,3 proc. w 2005 i 4,3 proc. w 2006 roku - szacuje Ministerstwo Finansów w projekcie budżetu na 2006 rok.

    "Okres 2007-2008 będzie okresem przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego. (...) Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2006-2008 wyniesie około 4,6 proc. i będzie zbliżone do tempa wzrostu produktu potencjalnego. Przewiduje się, że w latach 2007-2008 realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do odpowiednio 4,6 proc. i 5,0 proc." - napisano w projekcie budżetu, w części dotyczącej oceny sytuacji makroekonomicznej w latach 2005-2008.

    Zdaniem MF, sytuacja makroekonomiczna w latach 2007-2008 będzie kształtowana w warunkach stabilizacji przeciętnego tempa wzrostu aktywności gospodarczej u partnerów handlowych Polski, redukcji deficytu sektora finansów publicznych do 2007 roku w ramach procedury nadmiernego deficytu, realizacji polityki pieniężnej mającej na celu stabilizowanie inflacji, realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

    MF spodziewa się też, że w latach 2007-08 wzrost płac nie powinien znacznie przekraczać wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

    "Szacuje się, że tempo wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2007 roku wyniesie 1,7 proc., a w 2008 roku wzrośnie do 2,1 proc." - napisano.

    MF prognozuje, że inflacja w latach 2007-2008 powinna kształtować się na poziomie lub nieco poniżej środka przedziału wyznaczającego cel inflacyjny (2,2 proc. w 2007 roku i 2,5 proc. w 2008 roku).

    MF dodaje, że prognoza kursu złotego na lata 2007-2008 zakłada kształtowanie się kursu na stosunkowo stabilnym poziomie pozwalającym na wypełnienie kursowego kryterium konwergencji.

    Jednak MF wskazuje wśród czynników ryzyka dla prognozy kursu walutowego m.in. niestabilność sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych i ewentualne problemy z wdrożeniem reform fiskalnych; znaczną poprawę nastrojów inwestycyjnych w regionie, istotną zmianę tendencji na rynku eurodolarowym.

    Resort finansów szacuje, że nakłady inwestycyjne w latach 2007-2008 wzrosną o 10,5 proc. i 11,0 proc., a stopa inwestycji w 2008 roku wyniesie 22,1 proc. w porównaniu z 18,3 proc. w 2004 roku.

    MF oczekuje, że spożycie indywidualne będzie rosło odpowiednio o 3,2 i 3,6 proc.

    "Tempo wzrostu eksportu będzie nieznacznie wyższe niż w latach 2005-06 i wyniesie 6,9 proc. w 2007 roku oraz 6,6 proc. w 2008 roku. Uwzględniając ustabilizowanie tempa wzrostu importu na poziomie około 6,4-6,5 proc., kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB w latach 2007-08 wyniesie 0,1 pkt. proc." - dodano.

    Resort prognozuje, że na koniec 2008 roku stopa bezrobocia kształtować się będzie na poziomie około 14,7 proc., co będzie odpowiadać 2,3 mln osób bezrobotnych, a wskaźnik zatrudnienia wzrośnie do około 51,9 proc.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / MF spodziewa się przyspieszenia tempa wzrostu PKB w 2007-2008 r.