MF wyjaśnia zasady ulgi mieszkaniowej w 2002 r.

Patrycja Otto
14-01-2002, 00:00

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby które wzięły pożyczkę lub kredyt mieszkaniowy po 1 stycznia 2002 r. mają prawo odliczać od dochodu wydatki poniesione na spłatę odsetek od tych kredytów. Swoją interpretację tych regulacji przedstawiły Ministerstwo Finansów oraz Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Ze wspólnego komunikatu MF i UMiRm wynika, że do odliczenia odsetek od dochodu uprawnia pobranie kredytu na budowę domu mieszkalnego, na wniesienie wkładu do spółdzielni mieszkaniowej w celu nabycia nowo powstającego budynku mieszkalnego lub mieszkania, zakup budynku lub mieszkania od gminy lub dewelopera. Odliczenia nie przysługują osobom korzystającym z tzw. dużej ulgi budowlanej oraz osobom dokonującym odliczeń z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Ulgą nie są objęte odsetki od kredytu wykorzystanego na nabycie gruntu lub prawa do jego wieczystego użytkowania. Kredyt może zostać wykorzystany również na nadbudowę, przebudowę lub przystosowanie pomieszczenia, budynku lub jego części na cele mieszkaniowe. Jednak w wyniku tych prac musi powstać samodzielny lokal.

Ulga dotyczy odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem skorzystania z niej jest zakończenie inwestycji przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Nie wcześniej jednak niż w 2002 r.

Pierwszy raz będzie z niej można skorzystać, gdy będzie znana wysokość wszystkich wydatków poniesionych w związku z daną inwestycją. Do zeznania podatkowego należy wówczas dołączyć oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków. Chodzi tu o wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

Maksymalny limit

Roczny dochód do opodatkowania będzie pomniejszany o faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od pożyczki lub kredytu mieszkaniowego. Łączna kwota odsetek, która została zapłacona w okresie od 2002 r. do roku zakończenia inwestycji, będzie mogła zostać odliczona w całości za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy podatnik korzysta z odliczeń. Za rok następny odliczeniu podlega wyłącznie różnica między sumą odsetek przypadających do odliczenia a kwotą odsetek faktycznie odliczonych w roku ubiegłym, tj. w roku, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Zapłacone odsetki od kredytu zostaną odliczone od dochodu tylko wtedy, gdy nie będą przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, nie zostały już zwrócone w innej formie, nie zostały wcześniej odliczone od przychodów.

Odliczeniu będą podlegać odsetki od tej części kredytu mieszkalnego, która nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 70 mkw. lokalu i ceny mkw. powierzchni użytkowej mieszkania, ustalanej w celu obliczenia premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Podstawą do ustalenia limitu odliczeń będzie cena mkw. za III kwartał roku podatkowego, w którym zakończono inwestycję. W 2002 r. limit wynosi 189 tys. zł.

Bez odliczeń

Jak zaznaczają MF i UMiRZ, ustawa nie określa czasu, do którego będzie można korzystać z ulgi. Oznacza to, że podatnik będzie mógł odliczać faktycznie zapłacone w danym roku odsetki, z tym że ich łączna kwota nie może być wyższa od sumy odsetek naliczonych od wysokości kredytu. W danym roku podatkowym można odliczać wyłącznie odsetki w tym roku zapłacone. Gdy ich kwota przekroczy dochód, podatnikowi nie będzie przysługiwało odliczenie tej nadwyżki w latach następnych.

Ustawa wyraźnie wskazuje przypadki, w których odliczenia nie przysługują.

Nie będzie można odliczać odsetek od kredytów wykorzystanych na nabycie gruntu lub jego prawa użytkowania wieczystego, od kredytów kontraktowych udzielanych przez kasy mieszkaniowe, od preferencyjnych kredytów Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa udzielanych na budownictwo społeczne czynszowe i spółdzielcze lokatorskie. Ponadto podatnik nie będzie mógł odliczać odsetek od kredytów objętych wykupem odsetek na zasadach określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych oraz od preferencyjnych kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi. Natomiast w sytuacji, gdy kredyt będzie przeznaczony na inwestycję uprawniającą do korzystania z odliczeń, odliczeniu podlegać będzie tylko część odsetek, odpowiadająca wydatkom poniesionym na uprawniające do ulgi cele mieszkaniowe.

Okiem eksperta

Budżet może zarobić mniej pieniędzy

Od 2002 r. w ramach dużej ulgi budowlanej podatnicy mogą odliczyć od dochodu jedynie odsetki od kredytów bankowych zaciągniętych na cele mieszkaniowe. Zatem, „nowa” ulga może być konkurencyjna w stosunku do „starej” jedynie przy finansowaniu przez podatnika znacznej części kosztów inwestycji drogim, długoterminowym kredytem, (np. kilkunastoletnim kredytem złotówkowym oprocentowanym w wysokości np. 15 proc. w stosunku rocznym). Będzie zaś mniej korzystna dla podatników finansujących inwestycję krótkoterminowym kredytem walutowym. Natomiast podatnicy korzystający z własnych zasobów lub pożyczek od rodziny i znajomych w ogóle nie będą mogli skorzystać z „nowej” ulgi. Ponieważ odlicza się ją od podstawy opodatkowania, jej dobrodziejstwa bardziej odczują podatnicy opodatkowani wyższą efektywną stawką podatkową, tj. mieszczący się w wyższych przedziałach skali podatkowej. Dla większości podatników (tj. osób zarabiających w granicach 3 tys. zł i mniej) „stara” ulga była jednak korzystniejsza.

Zmiana zasad korzystania z ulgi budowlanej ma przynieść budżetowi dodatkowe wpływy. Czy jednak na pewno Ministerstwo Finansów osiągnie ten rezultat? Może się bowiem okazać, że z powodu zmian podatkowych wielu osób nie będzie stać na zakup mieszkania czy budowę domu. W rezultacie może się okazać, że spadną obroty wielu firm deweloperskich i usługowych z branży budowlano-remontowej. Potencjalne korzyści budżetu spowodowane zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych zostałyby wtedy zniwelowane przez mniejsze wpływy z VAT i podatku dochodowego od firm budowlanych.

Łukasz Ziółek

menedżer w dziale podatkowym firmy doradczej Andersen

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / / MF wyjaśnia zasady ulgi mieszkaniowej w 2002 r.