Miliony na innowacje dla małych firm

opublikowano: 12-03-2017, 22:00

Dotacje MSP dostaną z UE 800 mln zł na wdrożenie nowatorskich rozwiązań. Szanse na wsparcie mają projekty o najwyższym potencjale biznesowym

Dziś Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła dwa nabory dotacyjne dla przedsiębiorców z działania 3.2.1 programu Inteligentny Rozwój („Badania na rynek”).

NA POTRZEBY RYNKU:
NA POTRZEBY RYNKU:
Przedsiębiorcy będą musieli wykazać znaczenie innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować firmy do komercjalizacji nowatorskich rozwiązań — podkreśla Patrycja Klarecka, prezes PARP.
Marek Wiśniewski

W ich ramach na wdrożenie gotowych innowacji mały gracz może dostać nawet 20 mln zł. W konkursie skierowanym do wszystkich MSP agencja wyłoży 750 mln zł, a na projekty dotyczące branży elektromobilności — 50 mln zł. Poprzednia edycja prowadzonego przez PARP konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

— Przedstawiciele biznesu złożyli 197 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2,51 mld zł. Ostatecznie wsparcie otrzymało 50 projektów, a dostały one łącznie 619,4 mln zł — podkreśla Radosław Ciechański, menedżer w zespole ds. ulg i dotacji KPMG. Tematyka zwycięskich przedsięwzięć była bardzo szeroka. Najwięcej z nich dotyczyło produkcji maszyn, urządzeń, narzędzi i materiałów budowlanych. Na liście znalazły się również projekty z branży papierniczej, medycznej, chemicznej i piekarniczej. Każdy z nich bazuje na wynikach prac badawczo- -rozwojowych (B+R).

Bonus za patent

Rządowa agencja postanowiła ułatwić szefom firm ubieganie się o wsparcie. W ostatnim konkursie obowiązkowym kryterium oceny projektu było posiadanie przez przedsiębiorcę m.in. patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy albo tzw. sprawozdania o stanie techniki, które zawiera wyłącznie ocenę A i potwierdza zdolność patentową danego wynalazku. Bez dokumentacji dotyczącej własności intelektualnej projekt na starcie był odrzucany.

— Teraz to kryterium będzie miało charakter fakultatywny. To oznacza, że za jego spełnienie przedsiębiorca dostanie dodatkowe punkty. Brak ochrony patentowej albo prawa ochronnego na wzór użytkowy nie spowoduje odrzucenia wniosku. Tym samym agencja dopuszcza do konkursu projekty z branż, w których ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania — wyjaśnia Patrycja Klarecka, szefowa PARP. Zmiany te pozytywnie ocenia Radosław Ciechański.

— W ubiegłym roku konkurs został przedłużony o miesiąc, właśnie ze względu na problemy przedstawicieli biznesu z dokumentacją dotyczącą patentów — zaznacza ekspert KPMG.

Rozłożyć akcenty

W nowym konkursie zmieni się także sposób oceny innowacyjności projektu. Dotychczas była ona bardzo subiektywna. Eksperci oceniali szeroko rozumianą przełomowość przedsięwzięcia i przyznawali za nią od 0 do 5 pkt.

— Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 pkt. To wystarczy, aby ocena w ramach tego kryterium była pozytywna. Do tej pory przedsiębiorca musiał zdobyć minimum 2 pkt. Konieczne jednak będzie wykazanie znaczenia innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować przedsiębiorstwa do komercjalizacji nowatorskich rozwiązań — tłumaczy szefowa PARP.

Jej zdaniem, na dodatkowe punkty będą mogły liczyć projekty, które mają wyższy niż krajowy poziom innowacji produktowej, dotyczą rozwiązań mających potencjał do rozwoju branży lub rynku, a także wpisują się w definicję wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych. Jacek Zimoch, menedżer w zespole innowacji i B+R, dotacji i ulg PwC, zwraca uwagę, że przedsięwzięcia muszą odnosić się do wyników prac badawczo-rozwojowych, które wnioskodawca przeprowadził samodzielnie lub je zlecił. Podkreśla, że najważniejszym kryterium, z którego będzie rozliczany przedsiębiorca, jest innowacyjność oraz potencjał rynkowy projektu.

— Przedsiębiorcy powinni mieć pomysł na ulokowanie swoich produktów na rynku już na etapie pisania wniosku o grant, a także wiedzieć, gdzie chcą je sprzedawać i ile chcą na tym zarobić. Ta idea przejawia się również w innych programach, m.in. sektorowych. Tam aspekty rynkowe też są mocno akcentowane — zaznacza Jacek Zimoch.

Wysoki próg kosztów

Dominika Orzołek, menedżer w zespole B+R i innowacji Deloitte, przyznaje, że przedsiębiorcy MSP napotykają na wiele barier, które utrudniają im wprowadzanie innowacji.

— Mniejsze podmioty muszą radzić sobie z ograniczonym dostępem do kapitału zewnętrznego, wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich i infrastruktury technologicznej oraz wyspecjalizowanego know-how. Jednocześnie coraz częściej oferują atrakcyjne i nowoczesne produkty oraz usługi dostosowane do potrzeb klientów — podkreśla Dominika Orzołek.

Jej zdaniem, działanie 3.2.1 POIR jest ciekawym uzupełnieniem instrumentów wsparcia działalności B+R, w tym m.in. dostępnej od 2016 r. ulgi podatkowej. Jak podkreśla, powinno ono przyczynić się do zwiększenia na rynku nowatorskich produktów i usług oferowanych przez małych graczy.

— Zorganizowanie osobnego konkursu dla firm z branży elektromobilności jest elementem wsparcia sektora, który ma być jednym z kluczowych w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Barierą skorzystania z tego instrumentu, szczególnie w przypadku konkursu nieprofilowanego, może być jednak wymagany minimalny poziom kosztów kwalifikowanych na poziomie 10 mln zł. Firmy MSP mogą mieć problem ze zdobyciem finansowania wkładu własnego pozwalającego na realizację projektu — ocenia Dominika Orzołek. Warto podkreślić, że minimalną wartość kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć branży elektromobilności przyjęto na dużo niższym poziomie niż w konkursie ogólnym. Ma ona wynosić 5 mln zł.

— Chcemy, aby w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach powstało jak najwięcej komponentów do autobusów i samochodów elektrycznych — dodaje Patrycja Klarecka.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane