Nadchodzi sezon zbiórki kwitów

Albert Stawiszyński
opublikowano: 02-03-2006, 00:00

Większość spółek kapitałowych musi do końca czerwca złożyć sprawozdania finansowe do sądów rejestrowych. Spóźnialskim grożą kary.

Katarzyna Górecka z NFI Empik Media & Fashion, spółki zarządzającej m.in. Galerią Centrum i Empikiem, opowiada o sprawozdaniach finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) które corocznie musi składać reprezentowana przez nią firma.

— Składamy je sądowi z reguły w okolicach maja i czerwca każdego roku. Jesteśmy też spółką giełdową, co oznacza, że odpowiednie sprawozdanie finansowe musimy przesyłać także do Giełdy Papierów Wartościowych. Sprawozdania publikujemy w Monitorze Polskim B oraz na stronie internetowej — opowiada Katarzyna Górecka.

Przedsiębiorców zobligowanych do składania sprawozdań finansowych w Polsce jest wielu. Samych spółek akcyjnych działa ponad 6 tys., a spółek z ograniczoną odpowiedzialnością prawie 112 tys.

Terminy lecą

Kto konkretnie musi sporządzić roczne sprawozdanie finansowe? Przede wszystkim spółki kapitałowe oraz spółki cywilne, jawne osób fizycznych, partnerskie, o ile uzyskają najmniej 800 tys. euro przychodu netto w poprzednim roku obrotowym. Ponadto podmioty ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym są zobowiązane do złożenia w nim swoich sprawozdań. Pewna grupa przedsiębiorstw, w szczególności: spółki akcyjne, banki, zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne poddają je dodatkowemu badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszają w Monitorze Polskim B.

Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ danej jednostki (np. zgromadzenie wspólników) nie później niż w sześć miesięcy od zakończenia roku bilansowego. W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdanie powinno trafić do sądu rejestrowego.

— Do sprawozdania należy dołączyć uchwałę o jego zatwierdzeniu, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, a niektóre podmioty załączają także opinię biegłego rewidenta oraz sprawozdanie z działalności prowadzonej w ostatnim roku obrotowym — tłumaczy Małgorzata Gajewska, radca prawny z kancelarii White & Case.

Zawartość sprawozdania finansowego zależy od tego, czy podlega ono obowiązkowemu badaniu przez biegłego i publikacji w Monitorze.

— Jeżeli nie podlega, wówczas składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz z dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych przez prawo. Jeżeli podlega badaniu i publikacji, obejmuje także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych — wyjaśnia Małgorzata Gajewska.

I tak ich nie ma

Konrad Brzozowski, prawnik z kancelarii Kalwas i Wspólnicy, podkreśla, że informacje w sprawozdaniach stają się często cenne dla konkurencji.

— Łatwo się z nich dowiedzieć o działaniu danej spółki — zapewnia Konrad Brzozowski.

Dlatego też niejednokrotnie firmy nie składają ani nie ogłaszają sprawozdań, by chronić własne interesy.

— Niektórzy wolą zapłacić karę — uważa warszawski przedsiębiorca prowadzący firmę importującą towary z Niemiec.

Co za to grozi?

— Kara grzywny do 5 tys. zł bądź ograniczenia wolności trwająca jeden miesiąc. Sankcje te wynikają z ustawy o rachunkowości — mówi Małgorzata Gajewska.

Jeszcze inne dolegliwości przewiduje ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Sąd może wymierzyć firmom grzywnę do tysiąca złotych, a także ma prawo tę grzywnę ponawiać. Jeśli grzywna okaże się nieskuteczna i spółka nadal uporczywie nie składa sprawozdania finansowego, wówczas sąd rejestrowy ma prawo ustanowić dla niej kuratora, a nawet orzec o jej rozwiązaniu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Albert Stawiszyński

Polecane