Najciekawsze dotacje dostępne w listopadzie

opublikowano: 07-11-2021, 20:00
aktualizacja: 08-11-2021, 11:39

Szkolenia, programy wsparcia pracowników, B+R, ekoprojekty — m.in. na to firmy wciąż mogą dostać granty rozdzielane przez instytucje z Polski i zagranicy.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o fundusze unijne w ramach programów krajowych, regionalnych i prowadzonych przez Komisję Europejską (KE). W listopadowej ofercie nie brakuje wsparcia na szkolenia i usługi doradcze dla biznesu, projekty przyrodnicze i innowacyjne rozwiązania dotyczące chorób zakaźnych zwierząt.

Dostępność szansą na rozwój

Wybrani przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) operatorzy pomogą MŚP skomercjalizować innowacyjne rozwiązania. Wśród nich są spółki: ODiTK, HRP Group, Utilitia, Certes i DGA. Mają one doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i świadczeniu usług doradczych dotyczących nowatorskich projektów. PARP na prowadzone przez te firmy szkolenia przeznaczy w sumie 11 mln zł. Będą one dotyczyły projektowania i komercjalizacji technologii, które ułatwiają życie osobom z niepełnosprawnościami. Przedstawiciele PARP szacują, że z tych usług skorzysta 1,1 tys. przedsiębiorców i ich pracowników. Wnioski o dofinansowanie można składać do 22 września 2022 r.

Sukcesja w firmach rodzinnych

Dotacje ułatwią przedsiębiorcom przekazanie biznesu następcom. Wybrani przez PARP doradcy wesprą ich w kwestiach prawnych i organizacyjnych. Granty z programu „Sukcesja w firmach rodzinnych” są przeznaczone dla firm prowadzonych przez co najmniej dwóch członków rodziny. Przynajmniej jeden z nich powinien mieć istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. Aby uzyskać wsparcie, przedsiębiorca powinien zgłosić się do jednego z czterech operatorów programu, właściwego ze względu na lokalizację firmy. Są to: spółka DGA (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), PM Doradztwo Gospodarcze (woj. małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie), Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) i spółka Nova Praxis (woj. łódzkie, opolskie, śląskie). Natomiast firmy z woj. lubelskiego i mazowieckiego powinny kontaktować się z dowolnym ze wspomnianych operatorów. Dotacje pokryją 90 proc. kosztów projektu. Wsparcie stanowi pomoc de minimis. Na granty mogą liczyć tylko MŚP, które nie wykorzystały limitu wspomnianej pomocy. Każde przedsiębiorstwo ma szansę na dofinansowanie w wysokości ok. 17-19 tys. zł. O granty można ubiegać się do 30 czerwca 2023 r.

Gov_Lab

Pracownicy samorządów zajmą się problemami przedsiębiorców i opracują dla nich nowatorskie rozwiązania. PARP dostarczy przedstawicielom samorządów eksperckiej wiedzy dotyczącej tworzenia nowatorskich usług dla biznesu. Uczestnicy Gov_Lab muszą zgłosić zespoły projektowe składające się z 5-10 pracowników, z których co najmniej 5 osób powinno być na stałe zaangażowanych w przedsięwzięcie. Warto, aby członkowie wspomnianych zespołów, pracujący np. w urzędach marszałkowskich, powiatowych czy gminnych, mieli odpowiednie kompetencje do opracowania instrumentów wspierania firm. Już na etapie składania wniosków o udział w programie należy zgłosić wyzwanie projektowe, czyli opis problemu, na jaki ma odpowiedzieć stworzona przez pracowników administracji odpowiednia usługa dla biznesu. Program Gov_Lab będzie trwał cztery miesiące. Jego uczestnicy będą spotykali się z ekspertami i przedsiębiorcami, a także testowali opracowane prototypy rozwiązań.

Programy wsparcia dla pracowników

W niektórych województwach wciąż dostępne są fundusze unijne z regionalnych programów operacyjnych. Przykładem jest konkurs, który będzie trwał od 10 do 18 listopada. Granty pochodzą z poddziałania X.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego („Wdrożenie programów typu outplacement”). Dofinansowanie jest przeznaczone dla osób, które straciły pracę z winy pracodawcy i szukają nowego zajęcia. Dotacje pokryją koszty szkoleń, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Wsparcie jest przeznaczone także dla osób, które planują uruchomić biznes. Ponadto beneficjenci będą mogli przeznaczyć granty na doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne.

Program LIFE

KE ma dla przedsiębiorców pieniądze na projekty przyrodnicze i z branży OZE. Budżet programu LIFE na lata 2021-27 wynosi 5,4 mld EUR. O granty mogą ubiegać się nie tylko przedsiębiorcy, lecz także przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. W zależności od konkursu projekty powinny być realizowane przez wnioskodawców samodzielnie lub w konsorcjum międzynarodowym. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 listopada, m.in. w ramach konkursów: „Przyroda i różnorodność biologiczna”, „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia” i „Łagodzenie zmiany klimatu”. Natomiast nabór „Przejście na czystą energię” potrwa do 12 stycznia 2022 r. Z reguły dofinansowanie z programu LIFE wynosi do 60 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku przedsięwzięć przyrodniczych, w tym związanych z ochroną gatunków i siedlisk zagrożonych, będzie to nawet 75 proc.

Innoglobo

Kolejny konkurs z dofinansowaniem rozdzielanym na poziomie KE jest przeznaczony nie tylko dla MŚP, lecz także dla dużych firm i konsorcjów. Dotacje pomogą przedsiębiorcom w nawiązaniu współpracy badawczo-rozwojowej z partnerami zagranicznymi działającymi w krajach, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Co istotne, projekty muszą wpisywać się w jedną z krajowych inteligentnych specjalizacji. Budżet konkursu przeznaczony dla polskich firm wynosi 10 mln zł. Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 listopada.

ERA-NET Cofund ICRAD Call 2021

Nie brakuje również wsparcia dla przedsiębiorców i konsorcjów z udziałem firm i jednostek naukowych, które realizują przedsięwzięcia dotyczące chorób zakaźnych zwierząt. KE przeznaczyła na ten cel dla polskich beneficjentów 750 tys. EUR. Konkurs pod nazwą ERA-NET Cofund ICRAD Call 2021 zakończy się 15 grudnia.

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za jej treść ponosi Bonnier Business Polska i niekoniecznie odzwierciedla ona poglądy Unii Europejskiej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane