Nie ma go w KRS, a odpowiada…

opublikowano: 05-09-2019, 22:00

Odpowiedzialność majątkowa za zaległe podatki spółki spoczywa na prezesie faktycznie pełniącym tę funkcję — stwierdził NSA.

Ktoś, kto rzeczywiście pełni w spółce funkcje zarządcze, musi liczyć się ze swoją odpowiedzialnością za jej zobowiązania, nawet jeśli w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nie ujawniono jeszcze danych o tej osobie. Tak orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Sprawa, w której zapadł ten wyrok (sygn. akt II FSK 1832/17), dotyczyła skargi kasacyjnej na decyzje organów podatkowych, które orzekły o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki za jej zaległość w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) za 2013 r. w wysokości ponad 12,8 tys. zł wraz z odsetkami za zwłokę. Chodziło o jej prezesa, który pełnił tę funkcję od 5 lipca 2013 r. do końca 2013 r. i przez cały 2014 r., w którym upływał termin płatności CIT za 2013 r. Prezesa tego powołano na stanowisko uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, którą zarazem odwołano jego poprzednika.

Sprawa trafiła na drogę sądową. Prezes spółki twierdził, że nie można go obarczyć wspomnianą odpowiedzialnością, ponieważ kiedy upływał termin płatności CIT, nie był członkiem zarządu spółki. Uzasadniał to tym, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z uchwałą z 5 lipca 2013 r., powołujące go na prezesa, nie odbyło się zgodnie z przepisami, skoro sąd rejestrowy odmówił wpisu zmiany osobowej w zarządzie, czyniąc to dopiero 8 grudnia 2015 r.

Sąd pierwszej intancji nie podzielił argumentacji skarżącego. Stwierdził, że uchwała rodziła określone skutki prawne, bo sam wpis do KRS osób wchodzących w skład zarządu ma tylko i wyłącznie charakter deklaratoryjny, a więc postanowienie sądu rejestrowego stwierdza jedynie fakt powołania danej osoby, które jest ważne już w momencie podjęcia uchwały o powołaniu tej osoby do zarządu. Późniejsze wpisanie jej do KRS jedynie potwierdziło stan rzeczy, który istniał od 5 lipca 2013 r.

NSA podtrzymał to stanowisko. Oznacza to, że powołanie skarżącego było skuteczne, w związku z tym może on ponosić odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej, czyli gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Zapraszamy do udziału w 2 –dniowej konferencji dostarczy Państwu rzetelnej wiedzy, która pozwoli zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji.

Odpowiedzialność członków zarządu (17 18 października 2019 / Warszawa) >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu