Nowe szanse przed polskimi uzdrowiskami

Materiał partnera strony
opublikowano: 01-06-2015, 00:00

W latach 2014-20 polskie regiony ponownie stawiają na rozwój uzdrowisk. Niektóre dostaną wsparcie w ramach inteligentnych specjalizacji

Unijna perspektywa 2007-2013 była okresem inwestycji w uzdrowiska. W tym czasie rozwinęła się infrastruktura turystyczna, pieniądze były przeznaczane m.in. na SPA i pensjonaty. W najbliższych latach niektóre polskie regiony ponownie postawią na wspieranie tego sektora. Jak będzie wyglądało podejście do finansowania uzdrowisk do 2020 r.? Nowa perspektywa zakłada, że będzie to inwestowanie w wybrane obszary, ale wsparcie powinno być całościowe i kompleksowe. Finansowanie uzdrowisk będzie miało wiele postaci — wszystko zależy od regionów, a te wybrały różne drogi wsparcia. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Konstancin Jeziorna
Zobacz więcej

Konstancin Jeziorna MW

Obszary strategiczne

Uzdrowiska są tak ważne, że powinny znaleźć się wśród Obszarów Strategicznej Interwencji — czyli terenów funkcjonalnych miast liczących od 50 do 100 tys. mieszkańców, które mają spory, choć wciąż niewykorzystany, potencjał rozwojowy. Tak uznały władze woj. kujawsko- -pomorskiego — i wpisały je do ww. priorytetowych obszarów. Nie ma się co dziwić — województwo od dawna jest w Polsce znane jako region o ogromnym potencjale uzdrowiskowym.

Wystarczy tylko wymienić Ciechocinek i Inowrocław, jedne z największych polskich uzdrowisk nizinnych. W tym regionie w 2012 r. było 15,4 proc. łóżek znajdujących się we wszystkich polskich szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych. Kujawsko-pomorskie placówki leczyły też 16,5 proc. wszystkich kuracjuszy przebywających w polskich uzdrowiskach.

Według nowego programu regionalnego (RPO) uzdrowiska nadal są bardzo ważnym czynnikiem rozwoju województwa. Z uwagi na potencjał w najbliższych latach trzeba je wzmacniać w jeszcze większym stopniu. One mają być przewagą konkurencyjną regionu. Wsparcie dla uzdrowisk będzie można uzyskać z kilku źródeł. Fundusze znajdą się w obszarach dotyczących m.in. promowania inwestycji przedsiębiorstw w B+R oraz rozwijania powiązań między firmami a podmiotami badawczymi (priorytet inwestycyjny 1B woj. kujawsko-pomorskiego). Będzie też szansa na dofinansowanie z obszarów związanych z wytwarzaniem i dystrybucją odnawialnych źródeł energii (priorytety 4A i 4B) oraz inwestowaniem w sektor gospodarki wodnej (6D).

Specyfika i mocna strona

Ogromny potencjał uzdrowiskowy drzemiący w regionie podkarpackim ma być dzięki funduszom europejskim podniesiony do międzynarodowego poziomu.

Mocną pozycję daje tutejszym uzdrowiskom obecność m.in. wód mineralnych, torfów leczniczych i specyficzne cechy mikroklimatu. Duże znaczenie ma też unikatowa zabudowa z przełomu XIX i XX wieku wykorzystywanych do dziś budynków sanatoryjnych (Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój) i mieszanka kulturowa pogranicza (Horyniec-Zdrój, Polańczyk).

Atuty podkarpackich uzdrowisk zauważa Podkarpacki Urząd Marszałkowski przeznaczając fundusze na dalszy ich rozwój w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W grę wchodzi dofinansowanie dwóch typów projektów. Pierwszy to działania inwestycyjne mające na celu wykorzystanie i rozwój specyficznych walorów uzdrowisk, m.in. inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. Natomiast drugi typ to przedsięwzięcia zakładające rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze i uzdrowiskowe.

Celem jest m.in. rozwój turystyki uzdrowiskowej i wzrost usług powiązanych z działalnością uzdrowisk (gastronomia, hotelarstwo, handel). Chodzi również o poszerzenie oferty dla turystyki wypoczynkowej. To wszystko ma generować nowe miejsca na rynku pracy. Będą one koncentrować się wokół obsługi ruchu turystycznego, ochrony zdrowia i usług powiązanych z turystyką uzdrowiskową (m.in. handel, gastronomia, budownictwo, transport). Przewidziane są również działania, które podniosą poziom infrastruktury i usług świadczonych przez m.in. szpitale uzdrowiskowe, sanatoria czy pijalnie wód mineralnych.

O wysoką jakość

Są regiony, które nie planują wyszczególnionej oddzielnej puli na wspieranie uzdrowisk, ale w konkretnych obszarach finansowania te miejscowości lub podmioty działające na ich terenie będą korzystać z preferencji w konkurowaniu o unijne fundusze. Takie zasady obowiązują np. na Dolnym Śląsku. Są tam preferencje dla podmiotów i jednostek zlokalizowanych na terenie uzdrowisk, które będą starały się o pozyskanie pieniędzy z UE na niskoemisyjny transport miejski lub rewitalizację.

Efektem prowadzenia działań związanych z ograniczeniem tzw. niskiej emisji transportowej i kominowej na obszarach uzdrowiskowych będzie redukcja zanieczyszczeń powietrza, głównie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i pyłu w powietrzu. Warto wspomnieć o wsparciu rewitalizacyjnym na terenach uzdrowiskowych, które ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Rezultatem tego typu kompleksowych działań powinno być ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanych obszarów. Inna kategoria to województwa, które nie przewidziały wydzielonego budżetu na finansowanie uzdrowisk, ale postawiły na inteligentne specjalizacje, które mogą wspierać inwestycje w zakresie ochrony zdrowia. Przykład? Mazowsze, które jako jedną ze specjalizacji wybrało „wysoką jakość życia”.

W ten obszar wpisują się przedsięwzięcia dotyczące m.in. edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, pracy i spędzania czasu wolnego. I tak szanse na dofinansowanie będą miały dobrze przygotowane projekty zakładające wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań w medycynie (chodzi m.in. o telemedycynę, telediagnostykę, medycynę molekularną, terapię genową i hadronową). Wart uwagi jest też model przyjęty w woj. lubelskim.

Tu inteligentna specjalizacja to „medycyna i zdrowie”. Region stawia na prace badawczo-rozwojowe na potrzeby m.in. teleopieki, telemedycyny, e-zdrowia, farmakogenomiki, diagnostyki i terapii genowej, bioinformatyki i chirurgii. Docenione mogą być też działania B+R dotyczące inżynierii tkankowej, sztucznych i biosztucznych organów zastępczych oraz medycyny regeneracyjnej i ksenotransplantacji. Badania będą się łączyły z usługowym charakterem medycyny (zdrowy styl życia, wykorzystanie w leczeniu takich elementów, jak SPA, zdrowa żywność, ruch itd.). Istotne znaczenie będzie miała rosnąca personalizacja i indywidualizacja opieki zdrowotnej dla kuracjuszy.

Coraz starsi

Czynnikiem, który może spowodować w najbliższych latach w poszczególnych regionach większy popyt na usługi uzdrowiskowe, jest wyższa przeciętna długość trwania życia i wynikająca z tego rosnąca liczba ludzi starszych, a więc potencjalnych kuracjuszy. Nie bez znaczenia jest też kreowanie mody na zdrowy styl życia — i coraz większy wachlarz usług oferowanych przez uzdrowiska. Kuracjuszy mogą też przyciągnąć dobrze wypromowane miejsca, a więc m.in. zabytki architektury, obiekty sakralne, ścieżki ekologiczne, gospody czy wytwórnie produktów lokalnych. Warto pamiętać o tym, że bezpośrednie inwestycje w uzdrowiska przyczynią się do zwiększenia liczby powiązanych z nimi firm — co będzie miało bezpośrednie przełożenie na nowe miejsca pracy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera strony

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu