Obligatariusze Elektrimu zdecydują 31 lipca o restrukturyzacji długu

opublikowano: 09-07-2002, 16:57

Na 31 lipca Elektrim zwołał w Londynie zgromadzenie obligatariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie restrukturyzacji zadłużenia z obligacji zamiennych.

Zgodnie z komunikatem Elektrimu, proponowany schemat działań Elektrimu zakłada następujące elementy:

- wartość emisji: 1,795 mld zł (440 mln EUR), w tym emisja zrestrukturyzowanych obligacji klasy A o łącznej wartości 1,436 mld PLN (352 mln EUR) oraz emisja zrestrukturyzowanych obligacji klasy B o łącznej wartości 359 mln PLN (88 mln EUR);

- wartość nominalna zrestrukturyzowanej obligacji: 407,96 PLN stanowiąca równowartość 100 EUR;

- split obligacji wymiennych: posiadacz jednej obligacji wymiennej o wartości nominalnej 4079,60 PLN stanowiącej równowartość 1 tys. EUR obejmie osiem zrestrukturyzowanych obligacji klasy A oraz dwie zrestrukturyzowane obligacje klasy B każda o wartości nominalnej 407,96 PLN, stanowiącej równowartość 100 EUR;

- terminy i warunki wykupu: (I) pięć dni po dacie podjęcia przez zgromadzenie obligatariuszy uchwały w sprawie restrukturyzacji zadłużenia oraz spełnieniu się szeregu warunków zawieszających, za kwotę ok. 100 mln EUR (w tym 75,5 mln EUR kwoty nominalnej plus odsetki), przy czym wyłącznie posiadacze zrestrukturyzowanych obligacji klasy A będą uprawnieni do otrzymania kwot z tytułu wykupu obligacji, (II) 15 grudnia 2002 r. (lub wcześniejsza dowolna data), za kwotę stanowiącą ok. 100 mln EUR (w tym 85,2 mln EUR kwoty nominalnej plus odsetki), przy czym wyłącznie posiadacze zrestrukturyzowanych obligacji klasy A będą uprawnieni do otrzymania kwot z tytułu wykupu obligacji, (III) niezwłocznie po dacie sprzedaży przez Elektrim pakietu udziałów w Elektrim Telekomunikacja oraz (IV) 30 czerwca 2004 r.;

- sprzedaż obligacji: nie później niż 15 dni roboczych po dacie określonej w pkt. (d) (I) powyżej, BRE Bank lub podmiot z nim stowarzyszony nabędzie wszystkie pozostałe do wykupu zrestrukturyzowane obligacje klasy B za kwotę około 100 mln EUR (w tym 88 mln EUR kwoty nominalnej plus odsetki);

- cena wykupu: w dniu 15 czerwca 2002 r. wyniesie 111,3 proc. a następnie ustalana będzie w odniesieniu do wartości stawki kapitalizowanej w wysokości: 117,41 proc. na dzień 15 grudnia 2002 r., 123,82 proc. na dzień 15 czerwca 2003 r., 132,08 proc. lub 133,10 proc. na dzień 15 grudnia 2003 r. w zależności od ustanowienia zabezpieczenia na akcjach w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., oraz 142,35%, 144,43% lub 143,92% na dzień 30 czerwca 2004 r. w zależności od ustanowienia zabezpieczenia na akcjach w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.;

- kupon odsetkowy: za okres od dnia 17 grudnia 2001 r. do dnia 14 czerwca 2002 r. włącznie - w wysokości 7 proc. p.a., za okres od dnia 15 czerwca 2002 r. włącznie do daty określonej w pkt. (d) (i) powyżej - w wysokości 3,75 proc. p.a., za okres od daty określonej w pkt. (d) (i) powyżej - w wysokości 3,75 proc. p.a.;

- zabezpieczenie: zastaw na rzecz Citibanku, agenta do spraw zabezpieczeń, na posiadanych przez Elektrim udziałach i akcjach w następujących spółkach: Elektrim Telekomunikacja, Elektrim Volt, Megadex, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin - po uzyskaniu stosownej zgody Ministra Skarbu Państwa, Port Praski, Mostostal Warszawa, Rafako, Carcom Warszawa; zastawy będą zwalniane w trakcie sukcesywnego wykupu zrestrukturyzowanych obligacji lub w związku ze sprzedażą zastawionych akcji lub udziałów, jeżeli przychody ze sprzedaży zostaną przekazane na spłatę obligacji; Elektrim w porozumieniu z obligatariuszami przyjął, iż wartość akcji Elektrimu Telekomunikacja posiadanych przez Elektrim wynosi 350 mln EUR.

- zrestrukturyzowane obligacje nie będą podlegać wymianie na obligacje zamienne Elektrimu ani zamianie na akcje Elektrimu.

Restrukturyzacja zadłużenia z obligacji podlega prawu angielskiemu. W razie restrukturyzacji obligacji wymiennych, ulegną zmianie warunki obligacji zamiennych wyemitowanych przez Elektrim na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrimu z dnia 28 maja 1999 r., poprzez zastąpienie globalnej obligacji nowymi globalnymi obligacjami dla zrestrukturyzowanych obligacji klasy A oraz klasy B na nowych warunkach zasadniczo tożsamych z warunkami zrestrukturyzowanych obligacji wymiennych, w tym m.in. poprzez zlikwidowanie prawa zamiany obligacji zamiennych na akcje Elektrimu.

DI

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu