Odpisy obniżą wynik netto grupy Tauron o 377,9 mln zł

opublikowano: 18-02-2019, 15:41

Testy na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron doprowadziły do konieczności zawiązania i rozwiązania niektórych odpisów. Efekt końcowy to o 377,9 mln zł niższy zysk skonsolidowany oraz o 1,47 mld zł niższy zysk jednostkowy.

"Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie" - podano, precyzując, że chodzi o rozstrzygnięcie trzech aukcji głównych rynku mocy na lata dostaw 2021-2023, projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii, które dla jednostek wytwórczych niespełniających określonych kryteriów emisyjności w zakresie CO2 przewiduje wyłączenie wsparcia w formie płatności z rynku mocy, wzrost opłacalności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do generacji konwencjonalnej (efekt wzrostu rynkowych cen energii oraz zielonych certyfikatów), a także wzrost kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2.

Na poziomie skonsolidowanym w segmencie wytwarzanie w ramach w ramach energetyki konwencjonalnej utworzone odpisy netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych to 788,4 mln zł.

W ramach odnawialnych źródeł energii odwrócono odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 321,9 mln zł.

Na poziomie jednostkowym uznano za zasadne utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wydobycie w wysokości 54,1 mln zł, utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w Tauron Wytwarzanie w wysokości 1 814,3 mln zł oraz odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w Tauron Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 402,4 mln zł.

"Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe)" - podano.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu