Odpływy z Altusa załatwiły rekord

opublikowano: 09-10-2018, 22:00

2,8 mld zł wyniosło saldo wpłat i wypłat w rodzimych funduszach detalicznych. To wynik najgorszy od niemal dekady

Jak podają Analizy Online, monitorujące dane z rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych, przewaga umorzeń dotknęła wszystkich grup funduszy — także gotówkowych i pieniężnych, które cieszyły się w od wielu miesięcy ogromną popularnością. Ich aktywa urosły do 55,2 mld zł na koniec sierpnia. Połowa funduszy z tej grupy (liczy prawie 60 rozwiązań) zanotowała ujemne saldo napływów.

Zobacz także

Zdaniem Dariusza Laska, członka zarządu Skarbca TFI, który w giełdowym towarzystwie odpowiada za część dłużną, wycofania to skutek pogorszenia wyników segmentu, będący rezultatem zamieszania w Turcji i przeceny obligacji polskich o zmiennym oprocentowaniu. Jego zdaniem, decyzji klientów nie należy jeszcze tłumaczyć obawąprzed skutkami proponowanej przez resort finansów zmiany zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Ministerstwo Finansów chce, by od przyszłego roku wartością godziwą instrumentów finansowych wpływającą na wycenę jednostek uczestnictwa była w pierwszej kolejności wartość rynkowa, wynikająca z „aktywnego rynku”. W Polsce wycena opiera się natomiast na efektywnej stopie procentowej, co w praktyce skutkuje niższą zmiennością wyników. Zdaniem resortu, zastosowanie metody efektywnej stopy procentowej wytwarza w klientach TFI nieprawdziwe postrzeganie funduszy dłużnych jako produktów o niskiej zmienności i tym samym wysokim bezpieczeństwie, utożsamianych z bezpieczną lokatą. Drugą zmianą, jaka czeka segment funduszy pieniężnych, jest zmiana ich klasyfikacji. Według Dariusza Laska, branżę czeka fala wycofań z tych rozwiązań.

We wrześniu najwięcej pieniędzy klienci wypłacili z UniKorona Pieniężnego oraz SKOK FIO Rynku Pienieżnego. Pierwszy z nich to prawdziwy gigant, w którego portfelu na koniec września były aktywa warte 5,86 mld zł (na koniec sierpnia 6,19 mld zł). Jego wynik za ostatni miesiąc jest dodatni (+0,57 proc.), ale za trzy miesiące jest równy zero. Stopa zwrotu za rok to 1,88 proc., wobec średniej w grupie na poziomie 1,55 proc.

Mimo dodatnich stóp zwrotu, inwestorzy zdecydowali się też na masowy exodus ze SKOK FIO Rynku Pieniężnego, funduszu z oferty Altus TFI, któremu na koniec września ostało się w portfelu 26,5 mln zł aktywów. Jeszcze miesiąc wcześniej wartość aktywów netto sięgała 316,5 mln zł.

Altus doświadczył zresztą umorzeń w wielu innych funduszach, a w sumie, według danych Analiz Online, klienci wycofali z funduszy detalicznych towarzystwa 1,8 mld zł (a łącznie z niedetalicznymi 2,1 mld zł). Najwięcej — z funduszy absolute return, na których towarzystwo, kierowane przez wiele lat przez Piotra Osieckiego, zbudowało swoją pozycję rynkową. Po aresztowaniu biznesmena w związku ze sprawą GetBacku wielu klientów straciło jednak zaufanie, co zmusiło zarząd TFI do postawienia w stan likwidacji kilku subfunduszy otwartych (likwidacja oznacza wstrzymanie wypłat), redukcji zleceń odkupu certyfikatów inwestycyjnychw kilkunastu funduszach inwestycyjnych zamkniętych, a wreszcie do decyzji o przeniesieniu 6 FIZ-ów do zależnego Rockbridge TFI.

Ze względu na odpływy z funduszy absolutnej stopy zwrotu Altusa, ta kategoria zanotowała we wrześniu ujemne saldo w wysokości 1,4 mld zł. Od początku roku klienci wycofali łącznie 3,6 mld zł. Kapitału ubyło też zarządzającym funduszami akcji, z których wycofano około 0,3 mld zł.

Według Analiz Online, na 38 towarzystw publikujących dane dodatni bilans sprzedaży odnotowało 8 instytucji. Liderem sprzedaż pozostały PKO TFI (PKO Skarbowy oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny), a takze Investors TFI, choć wyniki były wyraźnie słabsze niż w poprzednich miesiącach, zaznaczają Analizy. Na trzecim miejscu znalazło się Pekao TFI.

We wrześniu ze wszystkich funduszy (detalicznych i niedetalicznych) odpłynęło łącznie 3,5 mld zł.

92 proc. Tyle aktywów klienci wycofali z funduszu SKOK Rynku Pieniężnego we wrześniu. Zarządza nim Altus TFI.

1,4 mld zł Takie było we wrześniu saldo odpływów z funduszy absolute return.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu