Odszkodowania bez PIT i CIT

Iwona Jackowska
opublikowano: 20-12-2017, 22:00

Resort rozwoju chce zwolnić z podatku wypłaty od ubezpieczycieli na naprawę mienia. Branża nie spodziewa się runu na polisy w MSP

Ubezpieczonym przedsiębiorcom może być łatwiej finansować wydatki na naprawę zniszczeń w majątku firmowym. Oszczędność w ich budżetach na ten cel ma przynieść zwolnienie z opodatkowania odszkodowań od ubezpieczycieli. Ten pomysł spotkał się z dobrym przyjęciem, aczkolwiek na jego wdrożenie w życie trzeba będzie trochę poczekać.

Tę nową ulgę proponuje minister rozwoju i finansów w projekcie ustawy nowelizującej niektóre inne ustawy w celu wprowadzenia uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym. Chce do katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT) dopisać odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia posiadanego przez podatnika środka trwałego. Nie będzie to dotyczyć samochodów osobowych.

Ulga z warunkiem

Możliwości skorzystania z tego zwolnienia stawia się jednak warunek. Podatnik nie będzie mógł przeznaczyć otrzymanego odszkodowania na cel inny niż naprawa środka trwałego albo jego zakup lub wytworzenie np. analogicznego urządzenia, które może zastąpić zniszczone lub uszkodzone. Po drugie, powinien to zrobić nie później niż do upływu kolejnego roku podatkowego. Według resortu to rozwiązanie wpłynie na poprawę płynności finansowej poszkodowanego przedsiębiorcy.

Przedstawiciele biznesu mają jednak zastrzeżenia do szczegółów proponowanej ulgi. Zarówno Związek Pracodawców Polska Miedź (ZPPM), jak i Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) zwracają w swoich opiniach uwagę, że proponowane brzmienie nowego przepisu uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia przedsiębiorcom, którzy ponoszą wydatki na rekonstrukcję majątku w latach poprzedzających otrzymanie odszkodowania.

Tłumaczą, że przedsiębiorcy nie czekają z naprawą środków trwałych, aż uzyskają pieniądze od ubezpieczyciela, bo działalność musi być kontynuowana bez zakłóceń. Postulują więc, aby do zwolnienia podatkowego uprawniało ponoszenie kosztów już od roku, w którym doszło do szkody, a zrefundowanychw latach następnych z polisy. Autor projektu przyjmuje te argumenty i zapowiada, że proponowana zmiana zostanie omówiona w trakcie dalszych prac. Ubezpieczyciele uznają pomysł za bardzo dobry.

Z ich punktu widzenia świadomość, że przedsiębiorca nie będzie musiał płacić podatku w przypadku naprawy (czy odkupienia) uszkodzonego mienia, powinna pomóc szczególnie firmom z sektora MSP w podjęciu decyzji o objęciu ochroną firmowego mienia lub o poszerzeniu jej o dodatkowe rodzaje ryzyka.

— Dla dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw przepisy te nie będę miały prawdopodobnie kluczowego znaczenia, gdyż tam skala zarządzania ryzykiem wymusza zupełnie inne podejście do ochrony ubezpieczeniowej. Może jednak zmiana ta przyczyni się do poszerzenia zakresu polis — zastanawia się Ewa Szymczak- Nowosielska, dyrektor działu ubezpieczeń majątkowych Willis Towers Watson Polska. Podobnie ocenia rynek Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych (SPBUiR).

— Zauważyliśmy, że skłonność do zakupu polis rośnie wraz z wielkością firmy. Z reguły stworzeniem szerokiego programu ubezpieczeniowego zainteresowane są przede wszystkim duże przedsiębiorstwa i korporacje o rozległej skali działalności i wysokim zatrudnieniu — przyznaje prezes SPBUiR.

Większa świadomość

Ewa Szymczak-Nowosielska tłumaczy, że drobni przedsiębiorcy z reguły traktują ubezpieczenia jako najmniej potrzebny koszt działalności.

— W konsekwencji firmy te często nie mają polis albo mają bardzo selektywne ubezpieczenia środków trwałych, wybierając przy tym ochronę od podstawowych rodzajów ryzyk — od ognia i innych zdarzeń losowych. Tymczasem powinno się rozważyć również szkody spowodowane przez ludzi oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń dostosowane do stopnia ich zaawansowania technologicznego — uważa przedstawicielka Willis Towers Watson Polska. Jej zdaniem, zwolnienie odszkodowań z PIT i CIT co prawda rewolucji raczej nie przyniesie, ale może podnieść świadomość co do możliwości ochrony mienia.

Łukasz Zoń zwraca uwagę, że powoli, ale jednak zmienia się nastawienie przedstawicieli sektora MSP do ubezpieczeń. — Należy pamiętać, że dla wielu właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw majątek firmy stanowi dorobek życia, zatemdecyzja o zakupie polisy jest słuszna — stwierdza prezes SPBUiR. Niemniej i on nie prognozuje, że po wprowadzeniu podatkowej ulgi nastąpi wyjątkowe zwiększenie popularności polis w tej grupie potencjalnych ubezpieczonych. I znów chodzi o względy finansowe.

— Wybierając ubezpieczenie, przedsiębiorcy patrzą przede wszystkim na wysokość składki oraz zakres ochrony. Kwestia opodatkowania odszkodowania w ogóle nie jest brana pod uwagę. Podobnie sprawa wygląda z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych. Tworząc produkt, skupiają się na odpowiednim dostosowaniu zakresu ochrony do potencjalnie zainteresowanych klientów i adekwatnym skalkulowaniu składki w stosunku do ryzyka, za które biorą odpowiedzialność — wyjaśnia prezes. Zwraca uwagę, że przedsiębiorcy decydujący się na zakup ubezpieczenia powinni postępować racjonalnie, czyli nie sugerować się wyłącznie ceną i ewentualnie skorzystać z doradztwa.

— Większość produktów, zwłaszcza oferowanych sektorowi MSP, to rozwiązania o charakterze masowym, uwzględniające szeroki katalog rodzajów ryzyka, ale nie zawsze odpowiadający konkretnym potrzebom danego przedsiębiorstwa — wyjaśnia Łukasz Zoń. Więcej optymizmu ma Ewa Szymczak- Nowosielska. Deklaruje, że oferta ubezpieczeniowa dla małych i średnich firm jest bardzo bogata. Jednocześnie przewiduje, że projektowana zmiana ustaw podatkowych może okazać się korzystna dla tej branży, przyczyniając się zarazem do wzrostu sprzedaży w sektorze MSP. © Ⓟ

Prace nad projektem trwają

Z informacji resortu rozwoju dla „Pulsu Biznesu” wynika, że obecnie jest opracowywana nowa wersja projektu, wynikająca z przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. W najbliższym czasie projekt zostanie przesłany do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zapowiedziano też, że uwzględniając kolejne etapy rządowego procesu legislacyjnego oraz zasadę dwóch terminów przyjętą w uchwale Rady Ministrów w sprawie zaleceń ujednolicenia dat wejścia w życie niektórych aktów normatywnych, vacatio legis projektowanej noweli zostanie dostosowane do aktualnego harmonogramu prac. Resort zakłada, że wejdzie ona w życie 1 czerwca 2018 r., a zmiany w podatkach, w tym w CIT, 1 stycznia 2019 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Odszkodowania bez PIT i CIT