Ostrów Wlkp. ogłosił skonsolidowany bilans

Ryszard Gromadzki
23-10-2000, 00:00

Ostrów Wlkp. ogłosił skonsolidowany bilans

Miasto zyskało lepsze narzędzie zarządzania, a inwestorzy informację

CZYSTA FORMA: — Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest czytelną i przejrzystą formą prezentowania finansów miasta — mówi Mirosław Kruszyński, prezydent Ostrowa. fot. Michał Krzemiński

Ostrów Wielkopolski jako pierwsze miasto w Polsce ogłosił skonsolidowany bilans finansowy. Zdaniem specjalistów doradzających samorządom, bilans pozwoli miastu lepiej zarządzać własnym budżetem, a inwestorzy zyskają większą niż dotychczas wiedzę o stanie ostrowskich finansów.

Ostrów Wielkopolski jako uczestnik rynku publicznego był już wcześniej zobligowany do przekazywania do publicznej wiadomości raportów bieżących okresowych w formie raportów rocznych.

— Profesjonalna sprawozdawczość finansowa jest źródłem wiedzy o gospodarce umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować, jako pierwsze miasto w Polsce, skonsolidowane sprawozdanie finansowe dla gminy miasta Ostrów Wielkopolski, w którym gminę potraktowano jako grupę kapitałową — mówi Mirosław Kruszyński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

Po pierwsze przejrzystość

— Podstawową korzyścią wynikającą z przygotowania przez gminę skonsolidowanego bilansu finansowego jest uzyskanie przejrzystej informacji o finansach miasta. Identyczną korzyść zyskują inwestorzy. Skonsolidowany bilans daje pełniejszy obraz wzajemnych przepływów finansowych wśród jednostek samorządowych — mówi Paweł Śliwiński, dyrektor inwestycyjny firmy konsultingowej Inwest Consulting specjalizującej się w doradztwie samorządom terytorialnym.

Zdaniem Mirosława Kruszyńskiego, korzyści wynikających ze sporządzenia takiego bilansu jest więcej.

— Mamy dokument, który daje pełen zakres wiedzy o posiadanym przez gminę majątku -— na razie na koniec roku bilansowego 1999. Każdy kolejny rok będzie dokumentowany w podobny sposób, co umożliwi analizę porównawczą stanu finansów i majątku gminy oraz wpłynie na decyzje podejmowane przez samorząd na temat przepływu środków finansowych czy obszarów wymagających doinwestowania — mówi Mirosław Kruszyński.

Jego zdaniem, zestawienie wszystkich danych umożliwiło otrzymanie zbiorczego sprawozdania w taki sposób, jakby gmina stanowiła jedną jednostkę.

— W efekcie możemy się dowiedzieć, jaka jest np. łączna wartość gruntów, budynków, urządzeń, wyposażenia, inwestycji, ile środków łącznie przeznacza się na inwestycje, jaki jest wynik finansowy gminy, jakie koszty ponosi gmina traktowana jako jeden organizm — mówi Mirosław Kruszyński.

Nowa jakość

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1999 rok obejmuje sprawozdanie jednostki dominującej, którą jest gmina miasto Ostrów Wielkopolski i 40 jednostek zależnych. Bilans obejmuje poza jednostkami sfery budżetowej i pozabudżetowej także kontrolowaną przez miasto spółkę Holdikom, z jej majątkiem, wielkością prowadzonych inwestycji oraz wynikiem finansowym holdingu jako grupy kapitałowej. Dotychczas do sprawozdawczości finansowej gminy nie włączano Holdikomu, ujmowano jedynie wysokość akcji posiadanych przez miasto w tej spółce.

Zdaniem specjalistów z zakresu finansów samorządowych, jest to novum, ponieważ są samorządy, które w dalszym ciągu dzierżą w swoim ręku wszystkie usługi komunalne i administrują nimi z poziomu urzędu. Są też takie, które te usługi wyprowadziły poza budżet. Są wreszcie takie samorządy, które prowadzą zarządzanie zarówno poprzez urząd, jak i nowe formy organizacyjno-prawne. W efekcie, gminy przedstawiają wiele raportów finansowych, w których trudno uchwycić kanały przepływu środków finansowych między jednostkami samorządowymi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ryszard Gromadzki

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Ostrów Wlkp. ogłosił skonsolidowany bilans