Oświadczenie o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej

Marcin Borkowski, radca prawny, kancelaria GWW
opublikowano: 20-11-2018, 22:00

Członek zarządu spółki kapitałowej zasadniczo w każdym momencie może zrezygnować z zajmowanego stanowiska.

Oświadczenie woli o rezygnacji wymaga zakomunikowania spółce. Staje się ono skuteczne z chwilą, w której dotrze do spółki w taki sposób, aby możliwe było zapoznanie się z jego treścią. Przez długi czas zastanawiano się jednak, do kogo dokładnie członek zarządu powinien skierować oświadczenie o rezygnacji. Spotkać się można było z poglądem, że do złożenia wspomnianego oświadczenia należy stosować art. 210 k.s.h. (w spółce z o.o.) oraz art. 379 k.s.h. (w spółce akcyjnej). Oznaczałoby to, że rezygnacja powinna być skierowana do rady nadzorczej lub pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników (np. wyrok Sadu Najwyższego z 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10, OSNC 2011/7–8, poz. 84). Złożenie oświadczenia o rezygnacji w powyższy sposób często okazywało się jednak utrudnione w praktyce.

Wskazane wątpliwości rozwiała uchwała poszerzonego składu Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15, OSNC 2016/9, poz. 97). Potwierdzono w niej, że oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji powinno być złożone bezpośrednio spółce. Będzie ono skuteczne, o ile dotrze przynajmniej do jednego członka zarządu lub prokurenta spółki. W powyższym zakresie nie ma znaczenia sposób reprezentowania spółki. Nawet jeżeli w danej spółce obowiązuje zasada reprezentacji łącznej, rezygnację można skierować tylko do jednego członka zarządu lub prokurenta. Oświadczenie o rezygnacji wywoła zamierzony skutek, gdy przynajmniej jedna osoba wchodząca w skład zarządu lub prokurent uzyska możliwość zapoznania się z jego treścią. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy oświadczenie o rezygnacji zamierza złożyć jedyny członek zarządu, a w spółce nie działa prokurent, do którego mógłby skierować oświadczenie. Stosownie do analizowanej uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r., także jedyny (ostatni) członek zarządu powinien wystosować oświadczenie o rezygnacji bezpośrednio wobec spółki. Oznacza to, że takie oświadczenie należy po prostu wysłać na adres przedsiębiorstwa.

W parlamencie trwają prace nad nowelizacją k.s.h. obejmującą tryb składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu. Planuje się, aby ostatni członek zarządu spółki z o.o. składał rezygnację wspólnikom. Jednocześnie zwoływałby on zgromadzenie wspólników, którego celem byłoby powołanie nowego składu zarządu. Rezygnacja byłaby skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano takie zgromadzenie. Natomiast członek zarządu spółki akcyjnej składałby rezygnację radzie nadzorczej. W razie jej braku rezygnacja powinna być skierowana do akcjonariuszy.

Proponowany tryb składania rezygnacji budzi wątpliwości. Wspólnicy nie są bowiem umocowani do przyjmowania oświadczeń woli. Stanowi to kompetencję zarządu, co potwierdzono w analizowanej uchwale Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. Jednocześnie nie należy wymuszać na członku zarządu, aby pełnił swoje obowiązki dłużej niż do dnia, w którym wyraził wolę rezygnacji. W świetle wniosków wynikających z uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r. trudno znaleźć uzasadnienie dla inicjatywy ustawodawczej, która wprowadza szczególny tryb składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Borkowski, radca prawny, kancelaria GWW

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu