Partnerstwo powszechne

Marcin Musioł
03-10-2006, 00:00

Między polskimi i niemieckimi samorządami działa już blisko 400 umów partnerskich. Wiele z nich przynosi obu stronom wymierne korzyści.

W kwietniu 2006 r. na konferencji w Berlinie przedstawiciele województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz niemieckich krajów związkowych: Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Saksonii podpisali deklarację o chęci stworzenia wspólnego makroregionu odrzańskiego. Samorządowe władze niemieckie były zainteresowane realizacją tego projektu. Jednak koncepcja, która po raz pierwszy pojawiła się publicznie już w ubiegłym roku, została ostatecznie zmieniona.

— Inicjatywa rzeczywiście zawierała, w pierwotnej wersji, koncepcję opartą na utworzeniu polsko-niemieckiego makroregionu Odry, który byłby podmiotem polityki regionalnej w UE. Jednak zgodnie z ustawą o samorządach wojewódzkich, urzędy marszałkowskie nie mają kompetencji umożliwiających realizację tej koncepcji. Dlatego projekt ewoluował. W ostatecznej wersji stanowi inicjatywę współpracy multilateralnej siedmiu regionów po obu stronach Odry, pod nazwą „Partnerstwo — Odra”. Współpraca na poziomie lobbingowym, promocyjnym i ewentualnie programowym, koncentrować ma się na trzech obszarach: infrastruktury transportu, a szczególnie transportu publicznego, współpracy technologicznej i innowacyjnej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju turystyki — mówi Tadeusz Lubert, naczelnik Wydziału Gospodarczego w Departamencie Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest usprawnienie uzyskiwania środków z unijnych funduszy strukturalnych — przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nie tylko na papierze

Mimo że wspomniana wyżej koncepcja uległa ostatecznie dość istotnej zmianie stanowi jednak przykład tego, że współpraca polskich i niemieckich samorządów wkracza powoli w kolejną po umowach partnerskich fazę rozwoju. Te ostatnie już się bowiem upowszechniły.

— Niemcy są dla Polski pierwszym krajem pod względem liczby zawartych na różnych szczeblach samorządowych umów partnerskich. Obecnie mamy już ich około 400 — przyznaje Maria Montowska, dyrektor serwisu członkowskiego w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Zdecydowanie najlepiej rozwija się współpraca województw graniczących z Niemcami. Każde ma podpisane przynajmniej dwie umowy partnerskie z sąsiadem po drugiej strony Odry. Współpraca odbywa się zarówno na najwyższym szczeblu samorządów, jak i w poszczególnych powiatach i gminach. W ramach współpracy regionalnej na szczeblu gmin i miast realizowane są przede wszystkim projekty z zakresu gospodarki, ochrony środowiska, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz wspólne projekty szkoleniowe, np. kursy języka niemieckiego dla Polaków mieszkających w gminach przygranicznych oraz języka polskiego dla Niemców. Wiele wspólnych inicjatyw ma także na celu intensyfikację ruchu przygranicznego oraz rozwój turystyki.

Jednak nie tylko władze lokalne z województw transgranicznych są zainteresowane rozwojem kontaktów z niemieckimi odpowiednikami. Przez kilka ostatnich lat do tego grona dołączają także samorządy z Małopolski oraz Polski wschodniej.

— Przykładem współpracy regionalnej województwa niegraniczącego z Niemcami jest Mazowsze, które podpisało umowy partnerskie z Brandenburgią i Saksonią Anhalt. Ścisła współpraca z tym ostatnim krajem związkowym została zapoczątkowana w 2003 r. Jej głównym obszarem jest gospodarka, a w niej przemysł chemiczny i turystyka — dodaje Maria Montowska.

Jednak nie zawsze podpisanie umowy partnerskiej staje się zalążkiem ożywionej współpracy niemieckich i polskich partnerów samorządowych. Zdarza się, że umowa pozostaje tylko na papierze, a kontakty ograniczają się do wzajemnych wizyt przedstawicieli władz lokalnych.

Program Interreg

Wraz z wejściem Polski do UE samorządy mogą korzystać z finansowania multiregionalnych projektów ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W jego ramach wydzielono program Interreg, którego celem jest zwiększenie współpracy międzyregionalnej oraz integracja terenów przygranicznych UE z regionami państw do niej nienależących. Działania typowe dla współpracy międzyregionalnej obejmują m.in.: badania, przygotowanie analiz i studiów pod przyszłe projekty, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje oraz projekty pilotażowe i pokazowe. Polska uczestniczy w programie strefy Północ (5 województw północnych: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) oraz w programie strefy Wschód (pozostałe województwa). Program umożliwia dofinansowanie maksymalnie 75 proc. kosztów projektu. Ich zakres i skala bywają bardzo różne.

— Projektem dofinansowanym z programu Interreg w województwie śląskim w ostatnim czasie jest m.in. rozbudowa infrastruktury podstrefy Legnickiej i Złotoryjskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na łączną kwotę sięgającą 800 tys. EUR. Innym, również zakwalifikowanym do programu Interreg, było dofinansowanie wysokości 24 tys. EUR na stworzenie punktu kontaktowego przy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego —wyjaśnia Anna Szejda z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Musioł

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Partnerstwo powszechne