PKP S.A. stymuluje rozwój usług logistycznych

opublikowano: 07-11-2018, 22:00

Narodowy przewoźnik dostrzega bariery ograniczające rozwój rynku logistycznego dlatego podjęło się roli integratora usług różnych oferentów

Od 2016 r. PKP S.A. to nie tylko podmiot wiodący w Grupie PKP i zarządca dworców kolejowych, lecz także przedsiębiorstwo mające duży wpływ na funkcjonowanie całego rynku usług logistycznych w Polsce.

Oprócz integrowania działań różnych przewoźników w celu przyspieszenia rozwoju
przewozów intermodalnych, Grupa PKP S.A. podejmuje prace wspierające rozwój
infrastruktury na należacych do niej atrakcyjnych terenach inwestycyjnych, jak
przedstawione na zdjęciu, położone w Zduńskiej Woli.
Zobacz więcej

WYZWANIE:

Oprócz integrowania działań różnych przewoźników w celu przyspieszenia rozwoju przewozów intermodalnych, Grupa PKP S.A. podejmuje prace wspierające rozwój infrastruktury na należacych do niej atrakcyjnych terenach inwestycyjnych, jak przedstawione na zdjęciu, położone w Zduńskiej Woli. Fot. ARC

Potencjał nieruchomości

Spółka zarządza jednym z największych zasobów nieruchomości w Polsce obejmującym liczne działki o wysokich walorach dla branży transportowo-spedycyjno-logistycznej (TSL). Są to tereny w lokalizacjach dogodnych dla funkcjonowania centrów konsolidacyjno-dystrybucyjnych, terminali przeładunkowych, specjalistycznych obiektów magazynowych czy też magazynów na potrzeby e-commerce. Wiele z nich znajduje się w rejonach o wysokim popycie na usługi przeładunków międzygałęziowych, a ich specyfika pozwala na racjonalne kosztowo rozwijanie centrów logistycznych, terminali intermodalnych bądź punktów koncentracji prac ładunkowych i usług logistycznych. Szczególnie atrakcyjne grunty znajdują się m.in. w Zduńskiej Woli, Łodzi, konurbacji górnośląskiej, Kutnie, Wrocławiu, Krakowie, okolicach Warszawy oraz w pobliżu kolejowych przejść granicznych na styku torów o szerokości 1435 mm i 1520 mm.

PKP S.A. podejmuje działania wspierające rozwój infrastruktury oraz usług logistycznych, które powinny istotnie przyspieszyć rozwój całej polskiej gospodarki. Spółka wytypowała ze swoich zasobów ponad 120 lokalizacji na terenie całego kraju, w których można rozwinąć usługową infrastrukturę logistyczną. Grunty te obejmują w sumie 1160 działek, których łączna powierzchnia wynosi ponad 1200 ha.

Po 2015 r. PKP S.A. zmieniły podejście do zarządzania gruntami. Zamiast wyprzedawać nieruchomości, skupiają się na przedsięwzięciach umożliwiających długoterminowe czerpanie korzyści — m.in. poprzez wynajem gruntów lub ich komercyjne zagospodarowanie.

W tym celu spółka zamierza uczestniczyć w projektach deweloperskich związanych z budową powierzchni biurowych, przemysłowych i magazynowych oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi tworzyć logistyczną infrastrukturę usługową, w tym zwłaszcza wspierającą przewozy kolejowe i przeładunki międzygałęziowe w relacjach z koleją. Spółka podpisała już pierwsze listy intencyjne dotyczące przyszłej współpracy w zakresie rozwoju działalności logistycznej. PKP S.A. przystąpiły już do uzgadniania szczegółów realizacji wspólnych przedsięwzięć z pierwszymi partnerami zewnętrznymi. Spółka nie zaprzestaje jednak aktywnego poszukiwania partnerów do wspólnej realizacji innych projektów logistycznych.

Integrator usług logistycznych

Obecnie, gdy jedynie niewielka część przesyłek może być przetransportowana koleją na całej trasie, zwiększenie znaczenia transportu kolejowego w obsłudze wewnątrzlądowych przewozów rzeczy uzależnione jest od rozwoju przewozów multimodalnych. Realizując misję wspierania rozwoju przewozów kolejowych PKP S.A. podejmuje intensywne wysiłki na rzecz zwiększenia atrakcyjności dla gestorów ładunków ofert przewozów multimodalnych z udziałem kolei. Nadawcy ładunków jako główne pozacenowe powody niekorzystania z transportu multimodalnego wskazują najczęściej niską dostępność ofert kompleksowej obsługi logistycznej przesyłek podczas przemieszczania ładunków z miejsc pierwotnego nadania do destynacji finalnych oraz brak transparentności cen i warunków świadczenia usług. Dostrzegając istotność tych barier dla rozwoju rynku PKP S.A. podjęły się roli integratora usług logistycznych wspierających przewozy multimodalne, które są świadczone przez różnych oferentów. W maju 2018 r. spółka podpisała Porozumienie o współpracy operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej z 10 polskimi operatorami logistycznymi. Pod koniec sierpnia dołączyło do niego 6 podmiotów, wśród których jest mająca siedzibę na terenie Czech spółka AWT należąca do Grupy PKP Cargo S.A. Zakłada ono m.in. wzajemne wspieranie wysiłków na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych na osiach wschód–zachód i północ-południe Europy oraz na kierunkach azjatyckich, a także wspólne kreowanie projektów inwestycyjnych i handlowych. Jest to porozumienie otwarte, do którego mogą dołączać kolejne podmioty. Porozumienie może stać się zalążkiem platformy logistycznej, której funkcjonalnośćpozwalałaby na przedstawianie klientom kompleksowych ofert usług logistycznych świadczonych przez różnych usługodawców.

Wygenerowanie istotnie większego popytu na przewozy multimodalne powinno być możliwe, jeżeli to rozwiązanie technologiczne umożliwiałoby klientom dokonywanie w ramach jednej transakcji zakupu wszystkich usług logistycznych potrzebnych do dostarczenia przesyłki z lokalizacji początkowej do docelowej (oferowanie dostaw doortodoor). Zwiększenie atrakcyjności oferty usług logistycznych i ich jakości powinno wspomóc rozwój gospodarczy kraju oraz umocnić pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Główne cele porozumienia

Porozumienie o współpracy operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej stawia przed sobą następujące zadania:

 • rozszerzanie możliwości operacyjnych i zwiększanie efektywności funkcjonowania jego stron
 • wzajemne promowanie usług
 • stymulowanie popytu na przewozy multimodalne
 • promowanie rozwiązań przyjaznych społeczeństwu i środowisku naturalnemu
 • nawiązywanie współpracy z firmami będącymi dysponentami ładunków; wspieranie integracji stron porozumienia w zakresie kreowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych bądź biznesowych
 • rozwijanie kompetencji lub wdrażanie do procesów logistycznych współdziałających przedsiębiorstw najnowszych technik i rozwiązań
 • pokazywanie potencjału usług logistycznych oferowanych przez strony porozumienia na forach krajowych i zagranicznych
 • informowanie gestorów ładunków o potencjale oraz zakresie usług logistycznych i powiązanych z nimi, które znajdują się w ofertach współdziałających przedsiębiorstw
 • pozyskiwanie środków na promocje i reklamę pakietów usług świadczonych przez więcej niż jedną stronę porozumienia
 • wspólne występowanie o środki pomocowe z funduszy unijnych bądź krajowych
 • budowanie pozytywnych relacji pomiędzy administracją państwową i samorządową a przedsiębiorcami z branży TSL organizowanie szkoleń lub działań edukacyjnych
 • inicjowanie lub wspieranie działań mających na celu likwidację barier w transporcie międzynarodowym oraz współpracy transgranicznej
 • pokazywanie zalet niskoemisyjnych łańcuchów logistycznych oraz korzyści środowiskowych uzyskiwanych dzięki współpracy operacyjnej przedsiębiorstw logistycznych
 • współpraca z ośrodkami naukowymi w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań logistycznych wspomagających zrównoważony rozwój gospodarczy
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy