Polski Ład: będą zmiany w minimalnym CIT

Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Resort finansów dopisuje kolejny odcinek do serialu zmian w Polskim Ładzie. Tym razem skupia się na podatku od osób prawnych.

Przeczytaj artykuł, a dowiesz się:

  • jak MF chce zmienić zasady podlegania minimalnemu podatkowi dochodowemu,
  • co o tym sądzą przedsiębiorcy i prawnicy,
  • jak projektowana nowela unormuje koszty spółek definiowane jako przerzucone dochody objęte CIT.

Polski Ład: będą zmiany w minimalnym CIT

opublikowano: 04-07-2022, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Resort finansów dopisuje kolejny odcinek do serialu zmian w Polskim Ładzie. Tym razem skupia się na podatku od osób prawnych.

Mija połowa pierwszego roku doświadczeń z wprowadzonym w życie podatkowym Polskim Ładem, a znów – podobnie jak w minionych dwóch kwartałach – dowiadujemy się, że część z jego przepisów zostanie uznana za nieobowiązujące w tym roku. Tak ma być np. z tzw. minimalnym podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), który zgodnie z aktualną ustawą powinien być rozliczony przez podlegające mu firmy w zeznaniach za 2022 r. Zostaną jednak z tego zwolnione, bo Ministerstwo Finansów (MF) postanowiło zawiesić stosowanie tych regulacji do stycznia 2023 r.

Rentowność w reżimie podatkowym

”W obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, jak również z uwagi na widoczne nadal skutki gospodarcze pandemii, wprowadzenie tej regulacji powinno być ponownie przeanalizowane” – wyjaśnia MF w uzasadnieniu do kolejnego projektu zmian w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, który właśnie skierowano do konsultacji. Modyfikacja przepisów o minimalnym podatku nie sprowadza się jednak tylko do odroczenia jego stosowania.

Minimalny podatek dochodowy wynosi 10 proc. Obciąża spółki (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, proste akcyjne, komandytowo-akcyjne, komandytowe) i podatkowe grupy kapitałowe, jeśli ponoszą niewynikające z obiektywnych przesłanek straty lub wykazują niski wskaźnik dochodowości. Według ustawy o tej niskiej rentowności można mówić, gdy udział dochodów w przychodach nie przekracza 1 proc. W ten sposób postanowiono walczyć z optymalizacją. Przedsiębiorców rozpoczynających działalność i firmy o prostej strukturze właścicielskiej zwolniono z tego podatku.

Projekt przewiduje nieco inne kryteria objęcia minimalnym CIT. Wspomniany wskaźnik rentowności wzrośnie do 2 proc. Do kosztów uzyskania przychodów nie będą zaliczane niektóre wydatki, np. opłaty za leasing środków trwałych, a do przychodów – należności handlowe zbywane na rzecz podmiotów z branży faktoringowej. MF proponuje ponadto wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania. Podatnik mógłby wybrać, czy stanowiłaby ona 4 proc. przychodów czy 2 proc. przychodów plus koszty pasywne (finansowanie dłużne i usługi niematerialne). Projekt przewiduje też rozszerzenie listy uprawnionych do zwolnienia z tego podatku – o spółki komunalne, małych podatników, przedsiębiorców z przychodami osiąganymi głównie z usług ochrony zdrowia, firmy o rentowności wyższej (w jednym z trzech ostatnich lat) niż 2 proc. oraz podmioty w stanie upadłości lub likwidacji.

– Wydaje się jednak, że pozostanie pewien niedosyt. Podatnicy będą zwolnieni tylko z zapłaty minimalnego podatku za 2022 r., pomimo wielu apeli, żeby w ogóle z niego zrezygnować – komentuje Monika Lewandowska, doradca podatkowy, dyrektor w Crido.

W ocenie Konfederacji Lawiatan podatek minimalny przez niewłaściwą konstrukcję przepisów oraz wadliwe założenia obciąża firmy w trudnej sytuacji finansowej albo działające w niskomarżowych branżach. W zasadzie nawet po nowelizacji będzie budzić wiele wątpliwości, mimo że projekt uwzględnia wiele postulatów przedsiębiorców.

Apel o ulgi dla sektora MŚP

Również prawnicy z kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy – Mikołaj Hewelt, adwokat i partner w HWW oraz Piotr Magda, radca prawny – wskazują, że regulacje te budzą kontrowersje, szczególnie w sektorach o niskiej marżowości. Podkreślają też, że choć miały one przeciwdziałać nadmiernej optymalizacji, to jednak mogą takie działania nasilić. Przyznają natomiast, że projektowane zmiany idą w dobrym kierunku. Tak oceniają np. wprowadzenie alternatywnych sposobów ustalania podstawy opodatkowania czy rozszerzenie katalogu podmiotów wyłączonych z minimalnego CIT.

Fiskus obiecuje naprawę:
Fiskus obiecuje naprawę:
Resort finansów przyznaje w uzasadnieniu do projektowanych zmian, że na skutek wprowadzonych w tym roku przepisów minimalnym CIT objęto też podmioty, których wyniki podatkowe (strata lub niski poziom dochodowości) nie zawsze są rezultatem działań optymalizacyjnych. Zapowiada, że to naprawi.
Adobe Stock

– Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą podatek ten w ogóle nie powinien był uchwalony. Jednak jeżeli ma pozostać, widzimy potrzebę wyłączenia spod jego regulacji wszystkich podatników z sektora MŚP z obrotami do 50 mln EUR, a nie tylko małych, czyli z obrotami do 2 mln EUR – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Lewiatana.

Ma przy tym wątpliwości co do korzyści z podniesienia wspomnianego kryterium rentowności do 2 proc.

– Wyższy wskaźnik może spowodować objęcie tym podatkiem większej liczby podmiotów – wyjaśnia doradca Lewiatana.

Konfederacja ma zastrzeżenia także do innego zobowiązania podatkowego – czyli CIT od przerzuconych dochodów – które również wprowadzono w celu walki z uszczupleniami budżetowymi. W tym przypadku chodzi o przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania na skutek przerzucania zysków do tzw. rajów podatkowych.

Przerzucanie dochodów do rajów

Lewiatan zwraca jednak uwagę, że regulacje te traktują podatników nierówno. Z reżimu tej daniny mogą być bowiem wyłączone firmy ponoszące wydatki na rzecz podmiotów mających swoje siedziby i prowadzących rzeczywistą działalność w państwach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tym samym te z siedzibą np. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii potraktowano jak spółki z rajów podatkowych. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zrównanie z nimi rezydentów podatkowych krajów nieprowadzących nieuczciwej konkurencji jest nieuzasadnione. Dodają, że należy poszerzyć o nich listę uprawnionych do wykluczenia z daniny, jeśli spełniają określone ku temu warunki ustawowe.

– Główną ideą tych przepisów jest opodatkowanie polskiej spółki w wysokości 19 proc. od należności wypłacanych na rzecz podmiotu powiązanego, m.in. z tytułu odsetek, opłat licencyjnych, usług niematerialnych w przypadku, w którym zostałyby one uznane za tzw. przerzucone dochody. Miało to ukrócić uzyskiwanie korzyści podatkowych z transferu dochodów do krajów, w których będą one opodatkowane znikomą efektywną stawką – podkreśla Monika Lewandowska.

Podkreśla jednak, że przepisy są nieprecyzyjne.

– Niejasne jest chociażby to, czy podatek ma zastosowanie również do wypłat na rzecz rezydenta, który korzysta z preferencyjnego opodatkowania, np. z tytułu ulgi IP Box. Nie wiadomo też, według jakich zasad należy obliczać efektywną stawkę CIT podatnika otrzymującego należność z Polski ani jak rozumieć koszty ponoszone pośrednio – wylicza przedstawicielka Crido.

Zwraca uwagę, że według obecnej definicji przerzuconymi dochodami są zarówno koszty poniesione bezpośrednio, jak i pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką, stanowiące jego należność.

– Nie wiadomo jednak, co znaczy koszt pośrednio poniesiony w odniesieniu do przerzuconych dochodów. Ustawa o CIT tego nie wyjaśnia – podkreśla Monika Lewandowska.

Resort finansów przyznaje, że przepisy rodzą wątpliwości interpretacyjne, które jednak zostaną naprawione. Przekonuje m.in. że przygotowana nowelizacja zawiera bardziej czytelne regulacje dotyczące ponoszonych przez podmioty kosztów, uzyskiwanych przychodów oraz związanych z nimi należności.

Według projektu pojęcie kosztów pośrednich zniknie z tych przepisów. Zostanie natomiast wprowadzona zasada, że CIT od przerzuconych dochodów ma być stosowany, gdy podatnik z siedzibą lub zarządem na terytorium Polski przekazuje należności do spółki transparentnej podatkowo, mającej siedzibę lub zarząd w naszym kraju, jeżeli firma ta, nie będąc osobą prawną, skieruje te należności na rzecz podmiotu powiązanego, który zapłacił daninę według efektywnie znikomej stawki. W każdym razie według projektu podatkiem od przerzuconych dochodów objęte będą jedynie wydatki zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska