Ponad milion zł dofinansowania dla innowacyjnych MSP

Materiał partnera, cykl powstal we wspólpracy z PARP
opublikowano: 09-11-2017, 22:00

Wsparcie dla małych i średnich firm

Trwa nabór wniosków od mikro-, małych i średnich firm, które wprowadzają innowacje i chcą skorzystać z usług doradczych lub z pomocy finansowej przy inwestycjach związanych z wdrażaniem innowacji technologicznych. Pomoc przeznaczona jest dla firm, które wdrażają nowy lub ulepszany produkt (innowacja produktowa o charakterze technologicznym) lub usprawniają proces produkcji (innowacja procesowa o charakterze technologicznym). Dodatkowo można otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. Poddziałanie 2.3.1 POIR Proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu (IOB) dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowane mogą być:

WSPIERANIE
KREATYWNOŚCI: Dofinansowanie dla firm, które wdrażają nowy lub ulepszany
produkt albo usprawniają proces produkcji, może być przeznaczone na wiele
różnych celów, w tym m.in. na wynajem laboratoriów.
Zobacz więcej

WSPIERANIE KREATYWNOŚCI: Dofinansowanie dla firm, które wdrażają nowy lub ulepszany produkt albo usprawniają proces produkcji, może być przeznaczone na wiele różnych celów, w tym m.in. na wynajem laboratoriów. Fot. Bloomberg

Usługi doradcze dotyczące innowacji: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony własności niematerialnych i prawnych oraz korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Usługi wsparcia innowacji: udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości. Ważne jest to, że o realizację usług wsparcia innowacji w ramach projektu można wnioskować wyłącznie razem z doradztwem w zakresie innowacji, osobno — nie.

Wsparcie części kosztów inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji w firmie. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt

— nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości,

— nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,

— rat spłaty kapitału środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych innych niż grunty i nieruchomości należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący, jeśli jest wskazany przez wnioskodawcę, jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Dodatkowo warunkiem uznania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na usługi proinnowacyjne w projekcie jest wdrożenie innowacji w firmie w okresie trwania projektu. Realizacja nie może przekraczać 36 miesięcy, nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 r.

Wartość pomocy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 50 tys. zł, co oznacza minimalną wartość dofinansowania 35 tys. zł lub 25 tys. zł (w zależności od intensywności wsparcia). Zaś maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług proinnowacyjnych wynosi 500 tys. zł, co oznacza maksymalną wartość dofinansowania w tej części do 350 tys. zł lub 250 tys. zł. Intensywność wparcia to:

  • 70 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku, kiedy całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. EUR w dowolnym 3-letnim okresie (przed udzieleniem wsparcia),
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla inwestycji musi być niższa niż 1 mln zł i niższa niż 200 proc. łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją usługi proinnowacyjnej.

To, ile firma może dostać pieniędzy w części inwestycyjnej, zależy od tzw. mapy pomocy regionalnej i statusu firmy (mała lub średnia). Jest to odpowiednio dla Mazowsza od 30 proc. do 55 proc., a dla innych województw od 35 proc. do 70 proc.

Podstawowe zasady

Po to, by skorzystać z pomocy doradczej, należy wybrać w trybie konkurencyjnym Instytucję Otoczenia Biznesu akredytowaną przez Ministerstwo Rozwoju (MR). Mogą to być centra innowacji i transferu technologii, inkubatory technologiczne lub parki technologiczne i naukowe. Ale wnioskodawca (firma) może wybrać inną instytucję niż ta, która ma już akredytację MR, pod warunkiem że zostanie zgłoszona do akredytacji w zakresie usług wskazanych w projekcie do dnia założenia wniosku o dofinansowanie projektu. Akredytacja musi być przyznana przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Do realizacji projektu firma może wskazać maksymalnie trzy IOB, które wybierze zgodnie z zasadą konkurencyjności przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Przydatne informacje

podstawowe wiadomości są na stronie https://poir.parp.gov.pl/231/ poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjneuslugi-iob-dla-msp

akredytowane ośrodki innowacji http://www.mr.gov.pl/ strony/zadania/wsparcieprzedsiebiorczosci/innowacyjnosc/ akredytacja-osrodkowinnowacji-swiadczacych-uslugiproinnowacyjne/#Akredytowane ośrodki innowacji

terminy naboru wniosków do 28 lutego 2018 r. Konkurs podzielony jest na etapy (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00): — od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r., — od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., — od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

odpowiedzi na najczęstsze pytania i wątpliwości http://poir.parp.gov.pl/dowiedzsie-wiecej-poir/faq/973-2-3-1- proinnowacyjne-uslugi-iob-dlamsp-2017

specyfikacja kosztów kwalifikowanych w projekcie http://poir.parp.gov.pl/ dowiedz-sie-wiecej-poir/ faq/973-2-3-1-proinnowacyjneuslugi-iob-dla-msp-2017-2-3-1- proinnowacyjne-uslugi-iob-dlamsp-2017/39237-jakie-sa-kosztykwalifikowane

Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera, cykl powstal we wspólpracy z PARP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu