Pranie brudnych pieniędzy: nowe kary

Tomasz Wiliński, adwokat, Kancelaria Adwokacka Tomasz Wiliński
opublikowano: 12-12-2019, 22:00

Przedmiotem procesu prania pieniędzy są korzyści uzyskane pośrednio lub bezpośrednio z jakiegokolwiek czynu zabronionego.

Aktualnie czynności wykonawcze przy przestępstwie prania brudnych pieniędzy obejmują: przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomoc w przeniesieniu własności lub posiadania albo posiadanie, używanie, ukrywanie, konwersję lub transfer korzyści i podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich pochodzenia z przestępstwa lub miejsca umieszczenia.

16 października prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma dostosować polskie przepisy do wymogów IV Dyrektywy AML. Zmiany w ustawie weszły w życie 30 listopada. Ustawa rozszerza katalog podmiotów (instytucji obowiązanych), które mogą informować się wzajemnie o przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej lub innym właściwym organom informacji określonych w rozdziałach 7 i 8 ustawy oraz o prowadzonych analizach dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To oznacza, że z ustawą powinni zapoznać się m.in. wspólnicy, członkowie zarządów, kadra kierownicza banków, instytucji pożyczkowych,towarzystw ubezpieczeniowych, pośrednicy nieruchomości oraz wirtualne instytucje finansowe. Znowelizowany art. 154 ustawy wskazuje, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej może nałożyć karę do miliona złotych na kadrę kierowniczą wyższego szczebla (art. 6) i pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za przestrzeganie ustawy (art. 8), co oznacza, że za naruszenie mogą zostać ukarani pracownicy instytucji obowiązanych, którzy nie są członkami zarządów.

Zmiany dotyczą również beneficjentów rzeczywistych lub wspólników podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 16. Chodzi m.in. o przedsiębiorców świadczących usługi polegające na tworzeniu osób prawnych, pełnieniu funkcji członka zarządu, zapewnianiu spółkom siedziby i adresu. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska i beneficjenci rzeczywiście muszą spełniać również kryteria kompetencji i reputacji, czyli mieć co najmniej roczne doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie działalności instytucji obowiązanej lub ukończyć odpowiednie szkolenie — pod rygorem nałożenia kary do wysokości 10 tys. zł. Przy czym spełnienie wskazanego warunku musi nastąpić w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Zmiany obejmują również pośredników w obrocie nieruchomościami. W art. 129 wskazują na konieczność przedstawienia zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej —pod rygorem nałożenia kary w wysokości 10 tys. zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Wiliński, adwokat, Kancelaria Adwokacka Tomasz Wiliński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu