Prawo a inwestycje polsko-niemieckie

Andrzej Dębiec
opublikowano: 03-10-2005, 00:00

Dla kontrahentów polskich i niemieckich przy planowaniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych istotne znaczenie mają obciążenia podatkowe. Sytuacja podatkowa przedsiębiorców po obu stronach Odry uzależniona jest nie tylko od podatkowych regulacji wewnętrznych każdego z państw, ale także od postanowień zawartych w dwustronnej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także w przepisach prawa unijnego. Na szczególną uwagę zasługują obowiązujące od kilku miesięcy regulacje nowej polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również postanowienia wiążących Polskę i Niemcy unijnych dyrektyw podatkowych. Zmiany dotyczą wielu zagadnień, w tym m.in. związanych z opodatkowaniem dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

Odnośnie do dywidend, z polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika obowiązek zapłaty w kraju, w którym siedzibę ma spółka wypłacająca dywidendę, tzw. podatku u źródła. Podatek ten wynosi 5 proc., jeżeli udział wspólnika otrzymującego dywidendę w kapitale spółki wypłacającej ją wynosi co najmniej 10 proc. udziałów (poprzednio wskaźnik ten wynosił 25 proc.). W pozostałych przypadkach podatek wyniesie 15 proc.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wprowadziła bardzo istotne zmiany w opodatkowaniu odsetek i należności licencyjnych. Od 1 stycznia 2005 r. odsetki i należności licencyjne podlegają opodatkowaniu w kraju, w którym siedzibę ma podmiot wypłacający te należności. Podatek płacony w kraju źródła wynosi 5 proc. kwoty odsetek lub należności licencyjnych. Zasada ta nie dotyczy opłat karnych z tytułu różnego rodzaju zobowiązań. Na uwagę zasługuje nowa definicja należności licencyjnych, którą objęto także należności za użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, np. na podstawie umowy leasingu.

W zakresie odsetek i należności licencyjnych polskie prawo podatkowe nie zostało jeszcze w pełni zharmonizowane z prawem unijnym, które wymaga od Polski całkowitego zwolnienia tego rodzaju dochodów z podatku u źródła. Zwolnienie to obowiązywało będzie dopiero od 1 lipca 2013 r. Do tej daty stawka podatku od odsetek i należności licencyjnych redukowana będzie stopniowo. Obecnie stawka ta wynosi 10 proc. i jest mniej korzystna od stawki przewidzianej w polsko-niemieckiej umowie. W takim przypadku spółka niemiecka może zastosować stawkę korzystniejszą.

Wskazane tu zasady opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych mają zastosowanie pod warunkiem, iż spółka polska wypłacająca te należności ma przedstawiony przez spółkę niemiecką certyfikat rezydencji wskazujący jej siedzibę dla celów podatkowych. W przeciwnym razie zastosowanie znajdą ogólne zasady opodatkowania dochodów wynikające z polskiego prawa, tzn. stawka 20 proc. w przypadku odsetek i należności licencyjnych oraz stawka 19 proc. w przypadku dywidend.

Andrzej Dębiec, radca prawny, partner w kancelarii Lovells

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Andrzej Dębiec

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Prawo a inwestycje polsko-niemieckie