Prawo w VAT dobrowolne, ale również wymuszone

opublikowano: 04-06-2018, 22:00

Warto przeprowadzić symulację, jak podzielona płatność podatku wpłynie na biznes. System wejdzie od lipca i ma duże znaczenie dla płynności

Pozostał już niecały miesiąc do wejścia w życie przepisów wprowadzających do rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) system split paymentu, czyli mechanizm podzielonej płatności (MPP). Zaczną one obowiązywać od 1 lipca. Choć to rozwiązanie będzie dobrowolne, to — zdaniem doradców podatkowych — jego skutki odczuje większość przedsiębiorców. Według ekspertów Crido Taxand, którzy przygotowali analizę dotyczącą MPP, do zmian powinni przygotować się w zasadzie wszyscy podatnicy VAT — i nie chodzi tu tylko o ich działy księgowości.

Co faktura, to decyzja

MPP to nowy sposób rozliczeń płatności w walucie polskiej między dostawcami i odbiorcami towarów czy usług. Od lipca do standardowego rachunku banki otworzą każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT — przeznaczone tylko dla systemu split payment. Należność regulowana będzie jednym przelewem, ale dwiema ścieżkami. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na zapłatę za pośrednictwem przelewu bankowego z wykorzystaniem nowego mechanizmu, część wynagrodzenia odpowiadająca kwocie VAT trafi na wydzielony rachunek. Na poleceniu przelewu będzie on mógł wskazać całość lub część kwoty z faktury, którą w taki sposób opłaci. Przedsiębiorca zlecający płatności podejmie decyzję o skorzystaniu z tej opcji niezależnie w odniesieniu do każdego przelewu.

Nowe rozwiązanie służy uszczelnianiu systemu podatku od towarów i usług. Dlatego właściciel konta VAT będzie miał ograniczony dostęp do zgromadzonych na nim pieniędzy, które mają zostać przelane na rachunek VAT kontrahenta lub do urzędu skarbowego — dla uregulowania zobowiązania podatkowego. Każde inne uwolnienie zasobów z tego specjalnego rachunku, czyli ich przeksięgowanie na standardowe konto firmowe, będzie możliwe wyłącznie za zgodą organu podatkowego i po upływie określonego czasu (do 60 dni) potrzebnego na ewentualną weryfikację zasadności zwrotu.

W analizie „Podzielona płatność VAT — jak modelować płynność finansową w firmie” eksperci podatkowi i od spraw modelowania finansowego w Crido Taxand zwracają uwagę, że nawet wtedy, gdy podatnik nie będzie zainteresowany korzystaniem z MPP, może zostać do tego zmuszony, aby zabezpieczyć płynność finansową. Autorzy raportu zwracają uwagę, że dobrowolny charakter MPP stawia przedsiębiorcóww niepewnej sytuacji. Nabywca może bowiem korzystać z tego rozwiązania w stosunku do wybranych przez niego płatności wynikających z konkretnych faktur. Decyzja najważniejszych klientów podatnika o skorzystaniu z nowego sposobu rozliczenia może w praktyce narzucić konieczność analogicznego postępowania w stosunku do jego dostawców. W konsekwencji, w wielu branżach, szczególnie narażonych na wyłudzenia VAT (np. w obrocie sprzętem lub elektroniką czy wyrobami z metali), MPP stanie się standardem.

Zamrożone pieniądze

W jednej z ośmiu symulacji potencjalnego wpływu split paymentu na płynność finansową firm przedsiębiorstw eksperci Crido Taxand założyli, że do wszystkich rozliczeń firmy — i z odbiorcami i z dostawcami — jest stosowany MPP. Przyjęli każdomiesięczny obrót w wysokości 1 tys. zł netto, od którego VAT należny wynosi 230 zł, a odliczany — 70 zł. Taka relacja podatku należnego i naliczonego charakteryzuje biznes wysokomarżowy lub związany z wysokimi wydatkami, np. kosztami pracy. W jednym wariancie tego przykładu rotacja należności następuje po 10 dniach, a w drugim — po 20, przy zobowiązaniach handlowych w jednakowym terminie — co 15-stu dni. Stan konta VAT na koniec miesiąca okazuje się być niższy w drugim wariancie. Inny, odwrotny wynik (wyższy stan tego konta) uzyskano w przypadku, gdy rotacja należności w obu wariantach wynosi 10 dni, ale różne są okresy regulowania zobowiązań — 15 i 30 dni.

„Z punktu widzenia płynności istotna jest nie tylko wartość wskaźnika rotacji należności, ale też jego relacja do terminów zobowiązań. Jednocześnie, nawet przy korzystnym układzie między nimi, możliwe jest okresowe zapotrzebowanie na finansowanie obrotowe odpowiadające kwocie gotówki na koncie VAT, przykładowo z uwagi na sezonowe wahania sprzedaży” — czytamy w komentarzu do tej symulacji w raporcie.

Jego autorzy zwracają uwagę, że gdy odsetek transakcji zakupów i sprzedaży objętych MPP będzie wysoki, zmniejszenie salda konta VAT będzie możliwe poprzez wydłużanie terminów spływu należności, co jednak samo w sobie nie rozwiązuje problemów płynnościowych. W każdym razie im terminy dłuższe, tym skutki split paymentu mogą okazać się mniej dotkliwe.

— Z powodu ograniczonej swobody przekazywania pieniędzy z konta VAT na bieżący rachunek zablokowanie przedsiębiorcom kwoty podatku w kaskadowy sposób wymusi korzystanie przez nich z MPP, gdyż w interesie firm nie będzie kumulowanie nadwyżek na tych rachunkach, tylko ich dalsze wykorzystanie. Jeśli przedsiębiorcy nie podejmą odpowiednich kroków zaradczych, będą mieli ograniczony dostęp do bieżących zasobów obrotowych — wyjaśnia Roman Namysłowski, partner zarządzający, szef zespołu VAT w Crido Taxand.

Niepomyślne negocjacje

Eksperci wskazują na wpływ nowego mechanizmu na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planujących wydatki inwestycyjne czy mających słabą pozycję negocjacyjną w stosunku do dostawców. Przedstawia on różne scenariusze istotne dla płynności finansowej firmy z uwzględnieniem takich czynników, jak m.in. siła przetargowa wobec dostawców i odbiorców, sezonowość zakupów i sprzedaży czy skala nakładów inwestycyjnych. Według autorów analizy, w przygotowanie firmy do stosowania split paymentu powinni zaangażować się członkowie zarządu, kontrolerzy finansowi, prawnicy, a także osoby ustalające warunki handlowe z dostawcami. Warto też przeprowadzić indywidualne symulacje wpływu MPP na biznes.

— Wprowadzenie tego mechanizmu to nowe wyzwanie, jeśli chodzi o zapewnienie pieniędzy na potrzeby bieżącej działalności. Gdy zacznie brakować gotówki na rachunku bieżącym, a na koncie VAT zacznie kumulować się nadwyżka, podatnik będzie musiał wystąpić do urzędu skarbowego o ich uwolnienie, co powinno pójść w parze ze stałą gotowością do kontroli podatkowej — mówi Roman Namysłowski.

Problem z płynnością finansową może szczególnie dotknąć firm o słabej pozycji negocjacyjnej. Te, które otrzymają dużą część płatności z wykorzystaniem MPP i zostaną przekonane przez dostawców do tradycyjnych przelewów, muszą przygotować się na cykliczne wnioski do skarbówki o przeznaczenie kwot z rachunku VAT na inny cel.

Weź udział w konferencji "Ceny transferowe w praktyce", 21 czerwca 2018 r., Warszawa >>

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy