Prezydent Miasta Zawiercie: wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym

  • Komunikat partnera
opublikowano: 18-10-2018, 15:39

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 210/36 i 210/39, karta mapy 11, obręb Zawiercie przy ul. Cerefisko na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 1,3675 ha składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie jako nr ew.: 210/36, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 1,1642 ha i 210/39, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 0,2033 ha, zapisana w księdze wieczystej CZ1Z/00037073/2, rodzaj użytku według ewidencji gruntów: RIVb. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 1PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
2. Cena wywoławcza – 443 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
3. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Zawierciu w sali narad (na parterze).
4. Wysokość wadium: 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej, wpływ najpóźniej w dniu 14 grudnia 2018 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.
5. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Burmistrza Miasta Myszków pod sygnaturą OK.6331.12.2017.ZP dotyczące zalewania działki o nr ew. 210/36.
6. Miejsce wywieszenia i publikacji pełnego ogłoszenia oraz warunków przetargu:
- na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2,
- na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości, Kategoria: na nieruchomości,
- na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.
7. Szczegółowych informacji o sprzedawanej nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 219, tel. 32 494 12 30 w godzinach 8:00 – 16:00 (poniedziałek), 7:00 – 15:00 (wtorek - piątek).

Prezydent Miasta Zawiercie

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Komunikat partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu