Programy motywacyjne do szybkiej analizy

opublikowano: 31-08-2017, 22:00

Fiskus zaostrza zasady preferencyjnego opodatkowania świadczeń dla menedżerów i pracowników w postaci papierów wartościowych. Obejmie je dwiema stawkami PIT

Przedsiębiorców czeka sporo zmian podatkowych, które mogą zwiększyć ich obciążenia daninami albo wytrącić z dotychczasowej strategii praktyki korzystne dla ich firm. Niektóre planowane rozwiązania wiążą się z działaniami służącymi zwiększaniu jakości pracy, zarządzania czy zatrzymaniu cennych specjalistów. Konsultowana obecnie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) może sprawić, że staną się one nieopłacalne — i je w konsekwencji ograniczyć.

Joanna Stolarek, lider Praktyki PIT i ZUS w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, uważa, że zapowiadane zmiany zmniejszą korzyści, jakie niosą popularne obecnie programy motywacyjne. Jej zdaniem, warto się im przyjrzeć i przeanalizować pod kątem skutków podatkowych przygotowywanej nowelizacji.
Zobacz więcej

POZNAJ NOWE REGULACJE:

Joanna Stolarek, lider Praktyki PIT i ZUS w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, uważa, że zapowiadane zmiany zmniejszą korzyści, jakie niosą popularne obecnie programy motywacyjne. Jej zdaniem, warto się im przyjrzeć i przeanalizować pod kątem skutków podatkowych przygotowywanej nowelizacji. [FOT. ARC]

— Po pierwsze, zmiany te powinny zainteresować wszystkich tych pracodawców i przedsiębiorców, którzy już stosują lub planują w najbliższym czasie wprowadzenie dodatkowych systemów wynagradzania opartych na pochodnych instrumentach finansowych. Po drugie — te podmioty, u których funkcjonują programy motywacyjne oparte na akcjach, także gdy są one stosowane w ramach grupy i narzucone przez centralę. Nowelizacja wprowadza nowe przepisy oraz zmienia dotychczasowe, na podstawie których istniała możliwość odroczenia opodatkowania nabycia lub objęcia akcji do momentu ich sprzedaży — i w konsekwencji uzyskania preferencyjnej stawki 19-procentowej. Ich wejście w życie wprowadzi nowe warunki do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania — podkreśla Rafał Tołwiński.

Niekorzystna zmiana

Taki skutek może nieść wprowadzenie generalnej zasady, że przychody z realizacji praw z papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, będą zaliczane do tego źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie w naturze lub nieodpłatne zostanie uzyskane. W konsekwencji korzyści wynikające z uczestnictwa w programie motywacyjnym mają być zaliczane do innego źródła opodatkowanych dochodów — ze stosunku pracy lub z działalności prowadzonej osobiście.

Według resortu finansów, autora projektu nowelizacji, zmiana jest logiczna, ponieważ tego rodzaju niepieniężne świadczenia tak naprawdę są wynagrodzeniem dla pracowników lub innych osób powiązanych z firmami, które stworzyły programy motywacyjne — i dlatego należy je traktować jak przychód pracowniczy albo osiągany z osobistego świadczenia usług bądź z innych źródeł. W konsekwencji dochody takie powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według progresywnej skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc. Obecnie, jako przychody kapitałowe, są objęte 19-procentowym PIT.

— Propozycję należy uznać za niekorzystną, bo powoduje zmianę jednej stawki podatku na dwie — komentuje Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP. Joanna Stolarek, lider praktyki PIT i ZUS z Kancelarii Ożóg Tomczykowski, przyznaje, że jeżeli takie przepisy ostatecznie wejdą w życie, nowelizacja wyeliminuje korzyści z popularnych do tej pory programów opartychna instrumentach pochodnych realizowanych przez rozliczenie pieniężne. Jest jednak pewien wyjątek w projektowanych zmianach.

Według innej stawki

— Pobieżna lektura nowych przepisów może prowadzić do mylnego przekonania, że przychody ze wszystkich programów motywacyjnych będą zaliczane do źródeł, z których uzyskano świadczenie, np. akcje czy instrumenty pochodne — czyli do przychodów ze stosunku pracy czy działalności wykonywanej osobiście — zwraca uwagę Joanna Stolarek, lider praktyki PIT i ZUS z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Mówi, że pod pewnymi warunkami przychody z programów motywacyjnych opartych na akcjach będzie można rozliczyć według stawki 19 proc. Ma to być możliwe wyłącznie w momencie sprzedaży akcji, jeżeli program zostanie stworzony przez spółkę akcyjną lub dominującą i wprowadzony na podstawie odpowiedniej uchwały walnego zgromadzenia, a obejmie pracowników, zleceniobiorców czy osoby zaangażowane na podstawie kontraktu menedżerskiego — lub będące członkami zarządu.

W projektowanych regulacjach jest zastrzeżenie, że tych preferencyjnych zasad opodatkowania nie można zastosować do spółek, których siedziba znajduje się poza obszarami Unii Europejskiej (UE) czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do spółek z ograniczoną działalnością (z o.o.), a także gdy uczestnikami programu będą osoby współpracujące ze spółką w ramach działalności gospodarczej. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Joanna Stolarek radzi przyjrzeć się działającym programom motywacyjnym i zbadać ich konsekwencje podatkowe. Również Rafał Tołwiński, doradca podatkowy i starszy menedżer w Zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY, podpowiada, aby przedsiębiorcy podjęli się takiej analizy.

Osłabiona ochrona

Doradca zwraca uwagę, że w obu przypadkach nowelizacja może wpłynąć na klasyfikację przychodów pochodzących z tych tytułów i spowodować ich opodatkowanie progresywne, z maksymalną stawką 32 proc., zamiast dużo niższej, właściwej do tej pory dla przychodów z kapitałów pieniężnych. — To może oznaczać także dodatkowy obowiązek odprowadzenia przez pracodawcę jako płatnika pełnych składek ZUS i dopełnienia związanych z tym obowiązków innych niż dotychczasowe — mówi Rafał Tołwiński.

Zauważa, że wprowadzenie projektowanych zmian może pozbawić ochronnej roli indywidualnych interpretacji podatkowych, wydanych na podstawie obowiązujących jeszcze regulacji w stosunku do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2018 r. Podatnicy muszą mieć tego świadomość i przygotować się na taką ewentualność.

Definicja programu motywacyjnego

Do nowelizowanych przepisów zaproponowano wprowadzenie definicji programu motywacyjnego. Określono go tak: Program motywacyjny jest utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną, z którą podatnika łączy stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, albo spółkę akcyjną dominującą w stosunku do takiej spółki, w przypadku gdy spółka ta jest w grupie kapitałowej spółki, system wynagradzania zgodnie z określonymi zasadami i w jego wyniku osoby uprawnione do takich świadczeń bezpośrednio lub realizując prawa z pochodnych instrumentów finansowych lub innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcje spółki, z którą łączy je stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny, albo akcji spółki dominującej w stosunku do takiej spółki. Przez spółkę dominującą rozumie się spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości w stosunku do spółki, z którą podatnika łączy stosunek pracy lub stosunek cywilnoprawny.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu