Prokom Software <PKMD.WA> Sprzedaż spółki zależnej "WWW praca com".

Prokom Software <PKMD.WA> Sprzedaż spółki zależnej "WWW praca com". SPRZEDAŻ SPÓŁKI ZALEŻNEJ "WWW PRACA COM". RB/05/2004 Zarząd Prokom Software S.A. informuje że: w dniu 4 lutego 2004 roku Spółka otrzymała informację o zbyciu, w dniu 23 grudnia 2003 roku, przez Prokom Internet S.A. (podmiot zależny poprzez 95% udział w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu) całości aktywów w WWW praca com Sp. z o.o. Nabywcą 51 udziałów po cenie jednostkowej 1,00 PLN każdy jest Demos S.A. z siedzibą w Gdyni. W dniu transakcji wartość zbytych aktywów w księgach rachunkowych Prokom Internet S.A. wynosiła 1,96 mln PLN. W terminie 2 lat od daty zawarcia umowy kupujący zobowiązał się do odsprzedaży na żądanie Prokom Internet S.A. 26% udziałów i głosów na zgromadzeniu wspólników WWW praca com Sp. z o.o. po cenie ich nabycia, tj. po 1,00 PLN za udział. Nie istnieją powiązania pomiędzy Spółką i jej osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a nabywcą udziałów, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 30 RRM GPW. Zbyte udziały stanowią 51,00% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników WWW praca com Sp. z o.o., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa o znacznej wartości. Decyzja o sprzedaży powyższych udziałów wynika z realizacji strategii Prokom Software S.A. zakładającej zbycie aktywów internetowych nie związanych z działalnością softwarową Grupy. Wycena wartości udziałów stanowiących przedmiot transakcji nastąpiła w oparciu o analizę stanu finansowego spółki oraz prognozę kosztów niezbędnych do prowadzenia przez nią dalszej działalności. Data sporządzenia raportu: 05-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ