Promocja eksportu w Azji i na Bałkanach

Rozmawiała Beata Krawucka
17-12-2014, 00:00

Rozmowa z Iloną Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki

„Puls Biznesu”: Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło realizację programu promocji polskich towarów i usług na rynkach zagranicznych. Jaki jest jego cel? Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki: Program promocji „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” ma umożliwić polskim przedsiębiorcom nawiązanie kontaktów z potencjalnymi zagranicznymi kontrahentami z wybranych krajów, ważnych z punktu widzenia możliwości rozwoju polskiego eksportu i znalezienia nowych rynków zbytu.

NASZ WYBÓR:
Wyświetl galerię [1/2]

NASZ WYBÓR:

Do programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach” wybrane zostały kraje ocenione jako perspektywiczne z punktu widzenia zbytu towarów dotychczas dostarczanych na rynki rosyjski i ukraiński — mówi Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Marek Wiśniewski

Jakie rynki wybrano do programu?

Do wybranych rynków objętych programem należy siedem krajów azjatyckich: Azerbejdżan, Indie, Indonezja, Malezja, Mongolia, Turkmenistan, Wietnam oraz cztery kraje bałkańskie: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia i Serbia.

Dlaczego właśnie te kraje?

Rynki do programu zostały wytypowane na podstawie analiz przeprowadzonych na podstawie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego tych krajów. Wybrane zostały kraje ocenione jako perspektywiczne z punktu widzenia zbytu towarów dotychczas dostarczanych na rynki rosyjski i ukraiński. W ramach programu wspierane będą niektóre polskie branże. Jaki był klucz ich wyboru? Będziemy wspierali branże najbardziej dotknięte spadkiem eksportu. Jedną z nich jest branża polskich specjalności żywnościowych, która będzie promowana we wszystkich krajach objętych programem. Dodatkowo w poszczególnych krajach promowane będą także inne branże wybrane na podstawie analiz i we współpracy z przedstawicielstwami ministra gospodarki za granicą — Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji.

O jakie konkretnie specjalności żywnościowe chodzi?

Program nie promuje surowców rolnych, tylko artykuły przetworzone. Do najbardziej konkurencyjnych sektorów polskiego przemysłu spożywczego należą: mięsny i wędliniarski,mleczarski, drobiarski, owocowo-warzywny, cukierniczy. Nie ma ograniczeń w wyborze specjalności żywnościowych. Dla przykładu podczas konferencji w Indiach promowane były miód pitny, sękacz, konfitury z różnych polskich owoców.

Jakie inne branże, poza polskimi specjalnościami żywnościowymi, będą promowane?

W Bośni i Hercegowinie, Macedonii oraz w Mongolii, Wietnamie i Indonezji będą promowane maszyny i urządzenia, w tym górnicze. Ponadto w Indonezji i Indiach promowana będzie produkcja sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej, przy czym w Indiach dodatkowo usługi IT/ ITC. W Azerbejdżanie będziemy promowali budownictwo, w Chorwacji i Turkmenistanie — branżę meblarską, w Serbii — środki transportu, a w Malezji — kosmetyki.

Na czym mają polegać działania promocyjne w poszczególnych krajach?

W każdym kraju odbędzie konferencja promocyjna koncentrująca się na wspieranych przez Ministerstwo Gospodarki branżach i połączona z pokazem lub degustacją polskich specjalności eksportowych. Towarzyszyć temu będzie kampania promocyjna „Made in Poland” polegająca na publikacji artykułów sponsorowanych w magazynach branżowych o zasięgu ogólnokrajowym w tych państwach. Ponadto zostaną zorganizowane misje przyjazdowe do Polski dla potencjalnych kontrahentówi dziennikarzy ze wszystkich krajów objętych programem. Na podstawie informacji marszałków województw na temat preferowanych krajów i branż określone zostały miejsca odbywania się poszczególnych misji przyjazdowych. Zestawienie zawierające podział misji przyjazdowych według województw jest dostępne na stronie MG.

Jak długo program będzie realizowany?

Umowę na realizację programu Ministerstwo Gospodarki podpisało 25 listopada 2014 r. Wykonawcą została Agencja M Promotion, wybrana w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego. Program będzie realizowany przez sześć miesięcy, czyli do 25 maja 2015 r. Pierwsza konferencja promująca polską gospodarkę odbyła się w New Delhi w Indiach 12 grudnia z udziałem Witolda Pietrewicza, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Znane są już efekty tej konferencji? Spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad stu przedstawicieli hinduskich firm i organizacji biznesowych. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z polskim potencjałem eksportowym i perspektywami współpracy w ramach wybranych dla Indii branż: spożywczej, IT oraz produkcji sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej. Dla uczestniczących w konferencji przedstawicieli polskiego biznesu, którzy odbywali misję gospodarczą do tego kraju, była to okazja do nawiązania kontaktów.

W jaki sposób polscy przedsiębiorcy mogą wziąć udział w programie?

Zainteresowani udziałem w spotkaniach B2B lub przyjęciem u siebie przedstawicieli misji przyjazdowych powinni zgłosić się do wykonawcy. Mogą też przekazać wykonawcy własne materiały promocyjne, które będą rozpowszechniane podczas konferencji promocyjnych we wszystkich krajach objętych programem.

Z jakiej puli program jest finansowany?

Program promocji jest finansowany w ramach projektu systemowego Ministerstwa Gospodarki pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych”, Poddziałanie 6.5.1 PO IG.

 

Szczegóły

Więcej informacji o na temat programu, kontakty do przedstawicieli wykonawcy oraz zestawienie misji przyjazdowych w podziale na poszczególne województwa są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mg.gov. pl/Fundusze+UE/POIG/ Dzialania/Dzialanie+651/ Programy+promocji +o+charakterze+ogolnym/ Aktywizacja+eksportu+ na+wybranych+rynkach.

 

 

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rozmawiała Beata Krawucka

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Promocja eksportu w Azji i na Bałkanach