Przekazanie zysku na kapitał zapasowy

AGNIESZKA RACZYŃSKA
opublikowano: 21-05-2014, 00:00

Zgodnie z art. 231 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Uchwała o podziale zysku zapada na zwyczajnym walnym zgromadzeniu wspólników spółki, bezwzględną większością głosów, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Zwyczajne walne zgromadzenia odbywa się najpóźniej w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, który mocą uchwały zgromadzenia wspólników został przeznaczony do podziału. Zgodnie z art. 191 § 2 kodeksu spółek handlowych umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, aniżeli jego podział pomiędzy wspólników. Nie ma więc przeszkód, aby zysk został przekazany uchwałą wspólników na utworzenie kapitału zapasowego. Wypracowany w spółce zysk mocą uchwały zgromadzenia wspólników zostaje zatem podzielony i przeznaczony na utworzenie kapitału zapasowego. Kapitał ten jest składnikiem majątku spółki, tak więc zysk nie stanie się własnością wspólników. Takie rozwiązanie jest korzystne podatkowo, zgodnie bowiem z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych, przekazanie zysku do kapitału zapasowego lub rezerwowego nie stanowi dochodu z udziału w zyskach osoby prawnej. Jak już powyżej wskazałam, aby mocą uchwały zgromadzenia wspólników przekazać wypracowany za dany rok obrotowy zysk na kapitał zapasowy, taka możliwość musi być przewidziana umową spółki. Jeżeli umowa nie przewiduje tego rozwiązania, konieczna byłaby zmiana umowy w drodze uchwały wspólników podjętej większością 2/3 głosów, jeżeli umowa nie stanowi inaczej.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie muszą tworzyć kapitału zapasowego, tworzą go na zasadzie dobrowolności i mogą przekazywać na jego zasilenie np. część wypracowanego zysku. Spółki akcyjne są natomiast zobowiązane do tworzenia kapitału zapasowego. Jak wynika z art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych, na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 proc. zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Po osiągnięciu tego poziomu przekazywanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy ma już charakter dobrowolny.

AGNIESZKA RACZYŃSKA

wspólnik w kancelarii Nowakowski i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: AGNIESZKA RACZYŃSKA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu