Rok 2005 w gospodarce i finansach państwa

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 29-12-2005, 19:16

Wśród najważniejszych wydarzeń gospodarczych w 2005 r. znalazło się uchwalenie wzbudzających kontrowersje ustaw: o emeryturach górniczych oraz ustawy antylichwiarskiej. Sejm ponownie uchwalił też ustawę o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym.

Wśród najważniejszych wydarzeń gospodarczych w 2005 r. znalazło się uchwalenie wzbudzających kontrowersje ustaw: o emeryturach górniczych oraz ustawy antylichwiarskiej. Sejm ponownie uchwalił też ustawę o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym.

    Dla finansów publicznych ważnym wydarzeniem było przyjęcie przez poprzedni rząd projektu budżetu na 2006 r. z deficytem w wysokości 32,6 mld zł. Kilkanaście tygodni później, pod koniec listopada, nowy rząd przyjął autopoprawkę do tego projektu budżetu, która przewiduje deficyt na poziomie 30,5 mld zł.

    Poniżej przypominamy najważniejsze wydarzenia 2005 r.

STYCZEŃ

1.1. - Od początku roku obowiązują przepisy o wiążącej interpretacji podatkowej, zgodnie z którymi przedsiębiorcy mogą uzyskać w urzędzie skarbowym informację o zakresie stosowania prawa podatkowego w ich indywidualnym przypadku. Prawo zakłada, że nie mogą być karani za zastosowanie się do interpretacji. Dzięki temu podatnicy zyskują pewność stosowania przepisów. W ciągu trzech kwartałów 2005 r. do urzędów  skarbowych trafiło ponad 54 tys. wniosków o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej.

11.1. - Rząd przyjął wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013. Premier Marek Belka poinformował wówczas, że w ramach NPR zostanie rozdysponowane ponad 500 mld zł. Celem NPR jest m.in. uruchomienie przedsięwzięć, dzięki którym da się utrzymać wysoki wzrost gospodarczy, wzmocnienie konkurencji regionów i przedsiębiorstw oraz doprowadzić do wzrostu zatrudnienia.

LUTY

1.2. - Wicepremier Jerzy Hausner poinformował, że chce zakończyć prace nad swoim planem oszczędnościowym i podsumować jego realizację. Zaplanowany przez niego pakiet ustaw miał w latach 2004-2007 przynieść oszczędności 54,6 mld zł, jednak Sejm odrzucił część ustaw lub nie zaczął nad nimi pracować. Nie zmieniono np. zasady naliczania składek do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Hausner oszacował, że jego plan zostanie ostatecznie zrealizowany w 60-70 proc.

MARZEC

31.3. - Jacek Piechota został ponownie powołany na ministra gospodarki. Wcześniej pełnił tę funkcję od 19 października 2001 r. do stycznia 2003 r., kiedy doszło do połączenia resortu gospodarki z kierowanym przez Jerzego Hausnera resortem pracy i polityki społecznej.

KWIECIEŃ

27.4. - Premier Marek Belka ocenił, że pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej okazał się sukcesem. "Jestem przekonany, że członkostwo w UE prowadzi do trwałej tendencji wzrostu gospodarczego" - powiedział.

MAJ

11.5. - Minister finansów Mirosław Gronicki przedstawił założenia do projektu budżetu na 2006 r. Według tych założeń, deficyt budżetowy miał wynieść w tym roku 3,6 proc. PKB, wobec 4,6 proc. PKB w 2004 r. Powiedział, że dług publiczny wzrośnie w 2005 r. do 53 proc. PKB, z 50,3 proc. PKB w roku poprzednim.

CZERWIEC

27.6. - Ministerstwo gospodarki zaakceptowało, w ramach umowy offsetowej z Lockheed Martin, za 2004 r. zobowiązania offsetowe na kwotę 935 mln USD. Umowa offsetowa związana z zakupem 48 samolotów wielozadaniowych F-16 weszła w życie w sierpniu 2003 r. Łączna wartość offsetu do realizacji w ciągu 10 lat wynosi 6,028 mld USD, z czego ok. 3 mld USD w ciągu pierwszych trzech lat; w następnych trzech 2 mld USD, a w ostatnich czterech 1,028 mld USD.

LIPIEC 

27.7. - Sejm uchwalił ustawę o emeryturach górniczych, przedłużającą prawo górników do wcześniejszej emerytury po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, bez względu na wiek. Ustawa przedłuża też o rok - z końca 2006 r. na koniec 2007 r. - termin obowiązywania obecnych uprawnień do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Rząd oszacował, że koszty wejścia w życie ustawy wyniosą 93,5 mld zł w ciągu 15 lat.

27.7. - Sejm uchwalił wzbudzającą wiele kontrowersji ustawę antylichwiarską, która ogranicza dopuszczalną wysokość odsetek od kredytów. Była to propozycja posłów PiS i SLD, którzy chcieli w ten sposób "chronić obywateli polskich przed wyzyskiem". Ustawa zakłada, że maksymalna wysokość odsetek nie może przekraczać w ciągu roku czterokrotności oprocentowania kredytu lombardowego NBP.

SIERPIEŃ

23.8. - Weszły w życie przepisy, dzięki którym osoby rozpoczynające działalność gospodarczą będą płacić przez 2 lata niższe składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość składki będzie wynosić 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że początkujący przedsiębiorcy będą płacić 255 zł, zamiast dotychczasowych 725 zł składki ubezpieczeniowej.

30.8. - Sejm ponownie uchwalił ustawę o zwrocie VAT w budownictwie mieszkaniowym. Osoby fizyczne budujące lub remontujące mieszkanie będą mogły od początku 2006 r. składać do urzędów skarbowych wnioski o zwrot części podatku VAT, zawartego w cenie materiałów budowlanych. Ustawa ma zrekompensować podwyżkę od maja 2004 r. podatku VAT na materiały budowlane z 7 do 22 proc. Ustawę zawetował wcześniej prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ministerstwo Finansów wyliczyło, że jej koszty do połowy 2008 r. wyniosą 4,5 mld zł, z czego w samym 2006 r. - 3 mld zł.

To musisz wiedzieć dziś rano
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
×
To musisz wiedzieć dziś rano
autor: Kamil Zatoński
Wysyłany codziennie
Kamil Zatoński
Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

WRZESIEŃ

27.9. - Rząd Marka Belki przyjął projekt budżetu na 2006 r. z deficytem w wysokości 32,57 mld zł.

30.9. - Rada Polityki Pieniężnej opublikowała "Założenia polityki pieniężnej na 2006 r.". RPP poinformowała, że nadal będzie realizować obecny bezpośredni cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc., przy płynnym kursie walutowym. Cel powinien być utrzymany do momentu przystąpienia Polski do ERM2 (mechanizm kursu walutowego, który poprzedza przyjęcie euro).

PAŹDZIERNIK

24.10. - Rząd Marka Belki zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o emeryturach górniczych, przedłużającą prawa górników do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 25 lat pod ziemią, bez względu na wiek. Rząd ostrzegł, że wskutek ustawy powstanie odrębny system emerytalny dla górników, w którym będą otrzymywać oni pełną emeryturę z FUS oraz dodatkowo z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), co nie przysługuje innym ubezpieczonym.

28.10. - Desygnowany na premiera Kazimierz Marcinkiewicz przedstawił program "Solidarna polityka gospodarcza". Główne założenia programu to obniżenie do 30 mld zł deficytu budżetowego w projekcie na 2006 r., możliwe wprowadzenie od 2007 r. 18-proc. stawki CIT oraz 18- i 32-proc. stawek PIT, a także osiąganie przez 4 lata od 6 do 10 mld zł z prywatyzacji.

LISTOPAD

10.11. - Premier Kazimierz Marcinkiewicz przedstawił w Sejmie expose. Zapowiedział m.in. utrzymanie deficytu budżetowego na poziomie 30 mld zł w 2006 r. i następnych latach, dwie stawki podatku PIT: 18 i 32 proc. oraz usuwanie barier gospodarczych i wzrost zatrudnienia.

15.11. - Ministerstwo Finansów potwierdziło prognozy poprzedniego rządu, że w 2006 r. wzrost PKB wyniesie 4,3 proc., a inflacja 1,5 proc. Jednocześnie prognoza inflacji na 2005 r. uległa zwiększeniu z 2,1 do 2,2 proc.

29.11. - Premier Kazimierz Marcinkiewicz poinformował, że wycofa z Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżoną przez poprzedni rząd, ustawę o emeryturach górniczych.

29.11. - Rząd przyjął autopoprawkę do projektu budżetu na 2006 r., z deficytem 30,546 mld zł. Dochody państwa w 2006 r. mają wynieść 194,148 mld zł, czyli ponad 2,8 mld zł więcej niż zakładano wcześniej, a wydatki 224,695 mld zł, czyli o 823,2 mln zł więcej, niż zakładano w poprzedniej wersji projektu budżetu.

GRUDZIEŃ

6.12. - Rząd przyjął program naprawczy, mający pomóc zwiększyć absorpcję funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. 21 grudnia Ministerstwo Finansów poinformowało, że wykorzystywanie funduszy stopniowo się poprawia. Do końca tego roku absorpcja funduszy ma przekroczyć 4 proc., podczas gdy do października wykorzystano 1,32 proc. środków na lata 2004-2006.

7.12. - Sejm przeprowadził pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na 2006 r. 3 stycznia Komisja Finansów będzie głosować nad poprawkami zgłoszonymi w pierwszym czytaniu. Sejm ma uchwalić ustawę 13 stycznia, a 17 lutego ustawa budżetowa ma być przedłożona do podpisu prezydenta.

8.12. - Minister finansów Teresa Lubińska poinformowała, że do 10 stycznia 2006 r. Polska przedstawi Unii Europejskiej poprawiony czteroletni program konwergencji, czyli program zmniejszania deficytu i długu publicznego w celu wejścia do strefy euro. Poprzedni rząd założył, że Polska osiągnie deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2007 r., a do strefy euro wejdzie w 2009 r.

16.12. - Na szczycie UE w Brukseli przyjęto budżet Unii na lata 2007-2013. Budżet przewiduje dla Polski 59,65 mld euro w latach 2007-2013, w ramach funduszy strukturalnych i spójności. Jest to o 2 mld euro mniej niż pół roku wcześniej proponował Luksemburg, ale o ponad 3 mld euro więcej od początkowej propozycji Wielkiej Brytanii.

29.12 - Becikowe w wysokości 1 tys. zł otrzymają, niezależnie od dochodu, wszystkie matki, jeśli zaś dochód w rodzinie nie przekracza 504 zł, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka wyniesie nawet 2 tys. zł. To konsekwencje głosowań w Sejmie nad poprawkami Senatu do znowelizowanych ustaw o świadczeniach rodzinnych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane