RZĄD CHCE ZLIKWIDOWAĆ WIĘKSZOŚĆ KONCESJI

Piotr Lemberg
opublikowano: 04-11-1998, 00:00

RZĄD CHCE ZLIKWIDOWAĆ WIĘKSZOŚĆ KONCESJI

Działalność gospodarcza będzie zliberalizowana, zmniejszy się wpływ organów administracji na firmy

W ostatnich dniach rząd skierował do Sejmu projekt ustawy Prawo działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych cech ustawy jest jednoznaczne określenie nieprzekraczalnych granic ingerencji administracji państwowej w sferę gospodarki. Projekt przewiduje zmniejszenie liczby koncesji, umożliwia swobodne działanie firmom zagranicznym, określa zasady funkcjonowania samorządu gospodarczego.

Milowym krokiem w kierunku liberalizacji działalności gospodarczej jest zmniejszenie liczby koncesji na podjęcie działalności gospodarczej. Dotychczas polskie przepisy przewidywały, że 28 dziedzin wymaga koncesjonowania. Projekt mówi tylko o sześciu rodzajach działalności gospodarczej, które mają być objęte koncesjonowaniem. Będą to: poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, wytwarzanie i dystrybucja paliw ciekłych i energii, ochrona osób i mienia, transport lotniczy, budowa i eksploatacja autostrad płatnych.

Koncesji ani zezwolenia nie będą wymagać: przetwórstwo i obrót metalami i kamieniami szlachetnymi, przetwórstwo i obrót metalami nieżelaznymi, obrót dobrami kultury, usługi paszportowe, dokonywanie przenoszenia zapisu dźwięku i obrazu, usługi turystyczne (prowadzenie agencji w imieniu touroperatora), profesjonalna działalność sportowa, transport morski i zarządzanie portami. Zniesienie reglamentacji w tych dziedzinach wiąże się również z uchyleniem opłaty skarbowej za wydanie koncesji i związanym z tym zmniejszeniem wpływów do budżetu.

— Zmniejszenie zakresu koncesjonowania z pewnością obniży koszty działania istniejących aktualnie organów koncesyjnych. Jednocześnie powinno spowodować wzrost wpływów do budżetu na skutek ożywienia działalności gospodarczej, która została zwolniona z dotychczasowego obowiązku koncesjonowania — twierdzą autorzy projektu.

Jasne przepisy

W przypadku zezwoleń, projekt bardzo wyraźnie podkreśla, że będą one wydawane wszystkim podmiotom, które spełnią określone warunki prawne wymagane do prowadzenia danej działalności gospodarczej. Będą to np. odpowiednie dla danego rodzaju działalności przygotowanie kapitałowe, lokalowe, technologiczne. Co ważne, w odróżnieniu od koncesji, która ma duże cechy uznaniowości, udzielenia zezwolenia nie będzie można odmówić, jeżeli wnioskodawca spełni wszelkie warunki prawne. Wśród istotnych zmian w katalogu zezwoleń należy wymienić dołączenie doń części dziedzin dotychczas koncesjonowanych. Będą to m.in.: produkcja wyrobów tytoniowych, usługi telekomunikacyjne, rozpowszechnianie programów telewizyjnych i radiowych, zarządzanie liniami kolejowymi, organizowanie imprez turystycznych.

Otwarcie na świat

Zobowiązania międzynarodowe przyjęte przez Polskę, w tym prace stowarzyszeniowe z Unią Europejską zaowocowały zrównaniem praw przedsiębiorców zagranicznych z krajowymi. Projekt zapewnia osobom zagranicznym zarówno tworzenie przedsiębiorstw, jak i bezpośrednie działanie na terytorium Polski w formie oddziałów.

Konieczna wzajemność

— Otwieranie przez zagraniczne firmy oddziałów na terenie Polski i wykonywanie przez nie działalności gospodarczej będzie uwarunkowane dopuszczeniem polskich przedsiębiorców do analogicznych działań w państwie będącym siedzibą przedsiębiorcy zagranicznego — mówi Wojciech Katner, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Bez względu na istnienie wzajemności możliwe będzie utworzenie przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce do wykonywania działalności przedstawicielskiej.

Pomoc małym

Ustawa zobowiązuje władze do tworzenia korzystnych warunków do działalności dla małych i średnich przedsiębiorstw, m.in. poprzez ułatwianie dostępu do kredytów i sprzyjanie rozwojowi lokalnych funduszy poręczeń kredytowych.

— Szacuje się, że liczba małych i średnich przedsiębiorstw jest bliska 2 mln. Jest to ok. 97 proc. ogółu wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski. MŚP zatrudniają ok. 60 proc. ogółem zatrudnionych w gospodarce. Wspieranie tego sektora jest jednym z ważniejszych priorytetów rozwoju gospodarki. Ministerstwo Gospodarki cały czas wspiera tę grupę firm, nie tylko w zapisach projektu nowej ustawy. Do uzgodnień międzyresortowych trafił niedawno program wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw — podkreślał Wojciech Katner, na konferencji poświęconej prawu działalności gospodarczej.

Czas na zmiany

Projektodawcy prawa działalności gospodarczej przewidzieli dwunastomiesięczne vacatio legis ustawy. W tym czasie powinny być m.in. określone wszystkie warunki udzielania koncesji i zezwoleń w odpowiednich przepisach szczegółowych. Jeżeli do tego nie dojdzie, obowiązek uzyskania danej koncesji lub zezwolenia będzie uchylony z mocy prawa.

PRZYGOTOWANY PROJEKT: Prawo działalności gospodarczej jest dobrym przykładem na to, że do Sejmu powinny wpływać projekty, które nie wywołają protestów zainteresowanych środowisk. Zapisy ustawy były konsultowane z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców — uważa Jeremi Mordasewicz, wiceprezes Business Center Club. fot. Borys Skrzyński

POTRZEBNE REGULACJE: Ustawa zawiera katalog zasad prowadzenia i wykonywania działalności gospodarczej. W projekcie realizujemy konstytucyjną zasadę wolności gospodarczej. Co ważne, projekt zastąpi w dużej mierze zdezaktualizowaną ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r., która wchodziła w życie w całkowicie odmiennym systemie gospodarczym — mówi Janusz Steinhoff, minister gospodarki. fot. Borys Skrzyński

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Lemberg

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / RZĄD CHCE ZLIKWIDOWAĆ WIĘKSZOŚĆ KONCESJI