Rząd: zmiana ustawy o organizacji rynku mleka

opublikowano: 03-04-2007, 16:39

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt nowelizacji wprowadza rozwiązania dotyczące zmiany zasad rozdysponowania krajowej rezerwy ilości referencyjnych mleka, aby zapobiegać możliwości przekraczania indywidualnych ilości referencyjnych, za które jest pobierana opłata wyrównawcza.

Zaproponowano zniesienie minimalnego limitu przekroczenia posiadanej w poprzednim roku kwotowym ilości referencyjnej, który upoważniał do ubiegania się o przyznanie dodatkowych ilości z krajowej rezerwy. Określono również, że rezerwa krajowa będzie rozdysponowana pomiędzy producentów, którzy w poprzednim roku kwotowym przekroczyli, nie więcej niż o 30 proc., przyznane im ilości referencyjne. Górny limit indywidualnej ilości referencyjnej przyznawanej z rezerwy krajowej nie może przekroczyć 20 000 kg.

Zniesiono regionalizację sprzedaży kwot mlecznych między producentami. Jeżeli dotyczą sprzedaży pomiędzy województwami - 15 proc. pozostaje do dyspozycji Agencji Rynku Rolnego. W przypadku sprzedaży w obrębie województwa - 5 proc. do dyspozycji Agencji.

W projekcie nowelizacji rozszerzono katalog kar za naruszanie przepisów krajowych i wspólnotowych oraz zmieniono wysokość kar pieniężnych, uzależniając ich wysokość od rodzaju nieprawidłowości i podmiotu, który naruszy przepisy ustawy.

Wprowadzone przepisy mają umożliwić jednoznaczne wskazanie podmiotu podlegającego karze (tj. podmiotu skupującego, dostawcy hurtowego lub dostawcy bezpośredniego), a następnie ustalić rodzaj nieprawidłowości oraz adekwatną do tego karę pieniężną. Decyzje administracyjne będzie wydawać właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, a organem odwoławczym będzie prezes Agencji.

Nowe przepisy dotyczą również wprowadzenia dopłat ze środków krajowych na spożycie mleka w szkołach podstawowych. W 2007 r. przewidziano na ten cel 35 mln zł, które będą rozdzielane przez Agencję Rynku Rolnego. Środki te uzupełnią fundusze wspólnotowe przeznaczone na dopłaty do "szklanki mleka" dla uczniów. Według szacunków, pozwolą one rozszerzyć akcję dofinansowującą na ok. 6 tys. szkół i ok. 1á270 tys. uczniów. Dopłaty będą skierowane wyłącznie do uczniów szkół podstawowych.

Wprowadzone przepisy służą zapewnieniu zgodności przepisów ustawy z 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z przepisami Unii Europejskiej w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej.

© ℗

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Rząd: zmiana ustawy o organizacji rynku mleka